Kiinteistön energiankulutusta ja olosuhteita voidaan optimoida reaaliaikaisen mittaamisen ja seurannan avulla
Tapio Lajunen,
28.03.2019
Kiinteistöt

Mitä kiinteistöjen digitalisaatio tarkoittaa?

Sekä kiinteistöjen omistajat että käyttäjät hyötyvät digitalisaatiosta esimerkiksi pienemmän energiankulutuksen, alempien kustannusten ja uusien palvelujen muodossa. Tarvitaan vain dataa, älykäs digitaalinen alusta ja tahtoa kehittää toimivat ratkaisut.

Kiinteistöjen digitalisaatio tarkoittaa lyhkäisyydessään digitaalisten palveluiden ja järjestelmien yleistymistä kiinteistössä. Digitaaliset palvelut ja järjestelmät ratkaisevat monia kiinteistöjen käyttöön ja hallinnointiin liittyviä peruskysymyksiä ja mahdollistavat todellisen tiedolla johtamiseen. Kiinteistöjen digitalisaatio tarjoaa loppumattomasti mahdollisuuksia toiminnan tehostamiseen, mutta kokonaiskuvan hahmottaminen voi olla vaikeaa.

Tässä blogissa kertaan hieman kiinteistöjen digitalisaation perusteita. Loimme myös kattavan oppaan, jossa kerromme, mitä kiinteistöjen digitalisoituminen käytännössä tarkoittaa ja miten sitä kannattaa omissa kiinteistöissä edistää.

Mitä hyötyä kiinteistöjen digitalisaatiosta on?

Digitalisaatiolla voidaan säästää energiaa ja edistää kiinteistön hiilineutraaliutta, tehostaa tilankäyttöä, optimoida kustannuksia, parantaa olosuhteita ja helpottaa kiinteistön käyttäjien elämää. Mahdollisuuksia on siis käytännössä rajattomasti, ja kiinteistön omistajan tavoitteet määrittelevät, mitä digitaalisia ratkaisuja kannattaa ottaa käyttöön ja milloin.

Kiinteistön energiankulutusta ja olosuhteita voidaan optimoida reaaliaikaisen mittaamisen ja seurannan avulla. Vuorokauden ympäri toimivalla etähallinnalla taas voidaan tyypillisesti ratkaista 80–90 % hälytystapauksista menemättä paikalle. Käyttäjille voidaan tarjota uudenlaisia palveluita, jotka helpottavat vaikkapa tilavarauksia tai vikaraportointia.

Datan kerääminen ja historiatietoihin vertaaminen luo toimintaan läpinäkyvyyttä, jota ei ennen ollut mahdollista saavuttaa. Kiinteistön tiedolla johtaminen helpottuu, ja esimerkiksi tilankäytön optimointi on mahdollista aidon datan pohjalta.

Kolme kiinteistön digitalisointiin tarvittavaa osa-aluetta

Kiinteistöjen digitalisoitumisessa on oikeastaan kyse kolmesta eri teknisestä osa-alueesta: datalähteistä, hallintajärjestelmästä ja sen päälle rakentuvista sovelluksista.

Sensorit mittaavat esimerkiksi käyttöastetta, ilmanvaihtoa ja energiankulutusta. Ne tuovat olennaista faktatietoa kiinteistöön liittyvien päätöksien tueksi, eivätkä ole riippuvaisia ihmisten aistihavainnoista tai ilmoitushalukkuudesta. Toki myös ihmisten havaintoja voidaan käyttää datalähteenä.

Kiinteistönhallintajärjestelmä puolestaan yhdistää datan optimointia tukevaksi tiedoksi. Hallintajärjestelmä osaa parhaimmillaan vertailla ja yhdistellä keräämäänsä dataa sekä kiinteistön historiatietoihin että muihin referenssikiinteistöihin. Datan pohjalta hallintajärjestelmä osaa ohjata eri teknisiä laitteita ja järjestelmiä tehokkaasti kokonaisuutena. Caverion Drive on avoin ja moderni kiinteistönhallintajärjestelmä, joka sopii yhteen minkä tahansa tuottajan järjestelmien ja datalähteiden kanssa.

Erilaisten sovellusten avulla tieto välittyy kiinteistön omistajalle, käyttäjille ja huollolle reaaliajassa. Näkymä voidaan personoida palvelemaan mitä tahansa työroolia. Näin johto, huolto ja loppukäyttäjät voivat kaikki tehdä tietoon pohjaavia päätöksiä.

Jos digitalisaation mahdollisuudet kiinnostavat, kannattaa aloittaa omien kiinteistöjen nykytilanteen analyysistä. Kun kehityskohteet ovat selvillä, on määriteltävä tavoitteet, tehtävä toimenpidesuunnitelma ja valittava toimittaja. Lataa oppaamme, jotta osaat tehdä valistuneita päätöksiä digitalisaation kehityksessä. Vastaan toki mielelläni hankaliinkin kysymyksiin aiheesta.

Tapio Lajunen
Tapio Lajunen
Liiketoimintajohtaja, teknologia ja konseptit
Opas kertoo digitalisaation vaikutuksista kiinteistöihin. Miten alennat energiankulutusta ja…

Opas kertoo digitalisaation vaikutuksista kiinteistöihin. Miten alennat energiankulutusta ja parannat olosuhteita digitaalisten ratkaisujen avulla? 

Lataa maksuton opas

 

Aiheeseen liittyvät muut sisällöt