Jukka Paloniemi,
01.02.2024
Kiinteistöt

Hoida nämä EPBD:n vaatimukset kuntoon vuoden 2024 loppuun mennessä

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi EPBD vaatii kiinteistöiltä energiatehokkuutta ja älyteknologian hyödyntämistä ilmastokriisin hillitsemiseksi. Direktiivin seurauksena voimaan astuneen latauspiste- ja automaatiolain (733/2020) siirtymäaika päättyy vuoden 2024 lopussa. Direktiiviä päivitetään parhaillaan, joten uusiakin velvoitteita on varmasti tiedossa. Onko kiinteistösi valmis vastaamaan niihin?

Latauspiste- ja automaatiolain mukaan kaikkiin ei-asuinkäytössä oleviin kiinteistöihin, joiden yhteydessä on yli 20 pysäköintipaikkaa, on asennettava vähintään yksi sähköautojen latauspiste 31.12.2024 mennessä. Vuoden loppuun mennessä kaikissa ei-asuinkäytössä olevissa kiinteistöissä, joiden lämmitys- tai ilmastointijärjestelmien nimellisteho on yli 290 kW, on myös oltava automaatio- ja ohjausjärjestelmä.

Mikäli kiinteistösi ei vielä täytä näitä vaatimuksia, hankkeiden budjetointi ja suunnittelu kannattaa aloittaa välittömästi. Laiteinvestoinnit eivät kuitenkaan ole ainoa vaihtoehto, vaan älyteknologiaa voi hankkia myös palveluna. Näin saattaa välttyä niin ylimääräisiltä kustannuksilta kuin harmailta hiuksilta.

Mitä tulee huomioida sähköauton latauspisteen asennuksessa?

Latauspisteen asentaminen on suositeltavaa ajoittaa kesä- tai syyskaudelle. Asennus vaatii yleensä jonkin verran kaivuutöitä, joten maaperän on oltava sula. Asennus alkaa kartoituksella, jossa selvitetään mahdolliset sähköjärjestelmän muutostarpeet. Laitevalmistajien takuun edellytyksenä on, että työn hoitaa sertifioitu asentaja.

Viimeistään kun latauspiste on asennettu, on aika miettiä, kumpi maksaa sähkön: kiinteistönomistaja vai auton lataaja. Jos sähkön maksaa jälkimmäinen, tarvitaan maksusovellus ja sille palveluntarjoaja.

Sähköautojen latauslaitteet eivät ole ”asenna ja unohda” -tyyppisiä ratkaisuja. Aivan kuten muutkin tekniset laitteet, ne tarvitsevat säännöllistä huoltoa ja ylläpitoa.

Vaivattomin ratkaisu on valita kumppani, joka hoitaa kaikki projektin vaiheet aina sertifioidusta asennuksesta huoltoon ja maksusovelluksen järjestämiseen avaimet käteen -palveluna.

Latauspisteet tulee myös huomioida kiinteistön pelastussuunnitelmassa. Jos kiinteistössä on automaattinen paloilmoitinjärjestelmä, tulee latauspisteet päivittää paloilmoittimen kohdekorttiin.

Onko kiinteistösi tarpeeksi fiksu?

Suomalainen rakennuskanta on jo hyvin automatisoitua, mikä johtuu pitkälti maamme sääolosuhteista. Latauspiste- ja automaatiolaki kuitenkin edellyttää tämän vuoden loppuun mennessä kiinteistöiltä tiettyjä älyominaisuuksia. Näitä ominaisuuksia nykyaikaisista kiinteistöistäkään harvemmin vielä löytyy.

Automaation avulla on pystyttävä jatkuvasti seuraamaan, dokumentoimaan ja analysoimaan kiinteistön energiankäyttöä sekä mahdollistamaan käytön mukauttaminen. Tavoitteena on varmistaa kulutusjousto.

Lisäksi laki vaatii, että kiinteistön järjestelmät pystyvät kommunikoimaan keskenään valmistajasta riippumatta. Tämäkään vaatimus ei monessa kiinteistössä tällä hetkellä toteudu.

Kiinteistönomistajille alkaakin tulla kiire, jos suunnitteilla on automaatiosaneeraus vielä tämän vuoden aikana. Suomessa automaatiohankkeiden toteuttajia on rajallinen määrä, joten edessä saattaa olla asennusruuhkaa.

Onneksi laissa mainitaan kuitenkin palvelut. Kaikkea älyä ei ole pakko asentaa, vaan ratkaisuja on mahdollista hankkia asiantuntijapalveluna. Näin kiinteistön päivittäminen älykiinteistöksi onnistuu nopeasti ja pienemmällä investoinnilla. Myös pilvipalvelut ja tekoäly tuovat uudenlaisia mahdollisuuksia tiedonhallintaan.

Onko parempi noudattaa vähimmäisvaatimuksia vai olla vihreämpi kuin laki vaatii?

EPBD:n päivitys on parhaillaan valmisteilla. Sen arvioidaan tulevan voimaan kevään aikana. Säännösten vieminen kansalliseen lainsäädäntöön taas kestää pari vuotta. Uudet velvoitteet astuvat Suomessa todennäköisesti voimaan vuoden 2026 alkupuolella.

Direktiivin pääpiirteet tunnetaan jo, vaikka lopullinen sisältö onkin vielä valmisteilla. Kiinteistöjen energiatehokkuutta, kysyntäjoustoa ja uusiutuvan energian hyödyntämistä koskevat vaatimukset kiristyvät. Vuonna 2026 yksi sähköauton latauspiste kiinteistössä ei todennäköisesti enää riitä. EU:n tavoitetta päästöttömästä liikenteestä on hidastanut nimenomaan puutteellinen latausinfrastruktuuri.

Suunnittelussa kannattaakin huomioida tulevaisuus. Vaikka latauspisteitä olisi vain yksi, kannattaa valmius useammalle pisteelle luoda jo nyt.

Nyt tehdyt investoinnit eivät valu hukkaan valmistautuminen tulevaan nostaa kiinteistön arvoa ja imagoa. Direktiivin vähimmäisvaatimukset saa ja usein kannattaakin ylittää. Niin ympäristön kuin ihmisten takia.

Ota yhteyttä, jos haluat kuulla lisää direktiivin vaikutuksista - olipa kyse sitten latauspisteistä, automaatiosta tai muista osa-alueista.

Jukka Paloniemi
Jukka Paloniemi
Kehityspäällikkö, Caverion Suomi
Olemme koonneet rakennusten energiatehokkuusdirektiivin eli EPBD:n vaikutukset yksiin kansiin, jotta…

Olemme koonneet rakennusten energiatehokkuusdirektiivin eli EPBD:n vaikutukset yksiin kansiin, jotta voit helposti tarkistaa omia kiinteistöjäsi koskevat vaatimukset ja askeleet niiden edistämiseen.

Lataa maksuton opas