Raportointi

Raportoimme vastuullisuuteen liittyviä tietoja vuosittain. Vuoden
2019 raportointi on laadittu GRI Standards -ohjeiston (Global
Reporting Initiative) Core-vaihtoehtoa soveltaen.

Raportit:

Kestävän kehityksen raportti 2019
Kestävän kehityksen raportti 2018
Kestävän kehityksen yhteenveto 2017 vuosikertomuksessa
Kestävän kehityksen yhteenveto 2016 vuosikertomuksessa (pdf)
Kestävän kehityksen raportti 2015 (pdf)
Vuosikertomus 2014 (pdf)
Vuosikertomus 2013 (pdf)