Raportointi

Raportoimme vastuullisuuteen liittyviä tietoja kerran vuodessa vuosikertomuksen yhteydessä ja internet-sivuillamme. Vuoden 2017 raportointi on laadittu edelleen GRI G4-ohjeistoa (Global Reporting Initiative) soveltaen, ja raportin sisältö kattaa taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun pääosa-alueet. Vertailu raportin sisällön ja GRI G4 –ohjeiston kanssa on esitetty GRI indeksissä.

Raportin keskeisimmät kohderyhmät ovat sijoittajat, omistajat, asiakkaat, toimittajat, analyytikot, henkilökunta, mahdolliset tulevat työntekijät, ja yhteiskunnalliset toimijat. Raportille ei ole tehty ulkoista varmennusta. 

GRI G4 indeksi


Raportit:

Kestävän kehityksen yhteenveto 2017 vuosikertomuksessa
Kestävän kehityksen yhteenveto 2016 vuosikertomuksessa (pdf)
Kestävän kehityksen raportti 2015 (pdf)
Vuosikertomus 2014 (pdf)
Vuosikertomus 2013 (pdf)