Liiketoimintayksiköt


Caverion

Caverionilla on kaksi liiketoimintayksikköä: Palvelut ja Projektit.

Palvelut

Caverion tarjoaa asiakkailleen kattavat palvelut: sekä teknistä huoltoa ja kunnossapitoa ja kiinteistöjohtamista että älykkäitä ratkaisuja, energia­ ja asian­tuntijapalveluita. Edelläkävijyytemme teknologiassa, digitalisaatiossa ja energia­tehokkuudessa sekä laaja palveluverkostomme ja etähallinta mahdollistavat asiakkaiden joustavan ja korkealaatuisen palvelun. Tavoitteenamme on olla yksi toimialan johtavista palveluyrityksistä ja asiakkaiden luotettu kumppani sekä kasvaa markkinoita nopeammin.

Suomessa Caverion on johtava teollisuuden kunnossapitopalveluja tarjoava yhtiö. Palveluvalikoimamme kattaa tuotantoprosessien kunnossapidon, yksittäi­sistä palveluista kokonaisvaltaisiin kunnossapitokumppanuuksiin.
   

Palvelut-liiketoimintayksikön liikevaihto kasvoi ja oli 664,0 (615,7) milj. euroa tammi-kesäkuussa, mikä vastasi 7,8 prosentin kasvua tai 10,3 prosentin kasvua paikallisissa valuutoissa mitattuna.

Tammi-kesäkuussa Palvelut-liiketoimintayksikön osuus oli 62,6 (60,0) prosenttia konsernin kokonaisliikevaihdosta.

 

Projektit

Caverion toteuttaa talotekniikkaprojekteja sekä peruskorjattaviin että uusiin kiinteistöihin. Kilpailuetumme projektiliiketoiminnassa perustuu kansainväliseen läsnäoloon, teknisten ratkaisujen täyteen valikoimaan, design&build ­osaami­seen sekä integroituihin, myös huoltovaiheen kattaviin elinkaaritoimituksiin.  Rakennamme projektien tuottavuutta ja laatua ammattimaisen projektinjohdon, esivalmistuksen sekä projektien suunnittelun ja toteutuksen digitalisoinnin (BIM) edelläkävijyyden kautta. Tavoitteenamme on olla projektitoiminnan valikoiva huip­puosaaja, tehden kannattavaa projektiliiketoimintaa ja tukien palveluiden kasvua.

Projektit-liiketoimintayksikön liikevaihto oli 396,1 (411,0) milj. euroa tammi-kesäkuussa eli laski 3,6 prosenttia tai 2,5 prosenttia paikallisissa valuutoissa mitattuna.

Tammi-kesäkuussa Projektit-liiketoimintayksikön 37,4 (40,0) prosenttia konsernin kokonaisliikevaihdosta.


Liikevaihto liiketoimintayksiköittäin
1-6/2020