Toimitusjohtajan katsaus

Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2019 (julkaistu 7.2.2020)

”Olen tyytyväinen Caverionin suorituksen kehitykseen neljännellä vuosineljänneksellä. Ensinnäkin, Caverion kääntyi kasvu-uralle. Liikevaihtomme neljännellä vuosineljänneksellä kasvoi 589,0 (587,6) milj. euroon, mikä sisältää Maintpartnerin ja Huurteen yritysostot joulukuusta alkaen. Nämä yritysostot, yhdessä Pelsun yrityshankinnan kanssa, ovat esimerkkejä uudistetusta keskittymisestämme kasvuun. Liikevaihto kasvoi 1,6 prosenttia vuosineljänneksellä, kun ei oteta huomioon valuuttakurssien vaikutusta. Samalla saavutimme tulostavoitteemme ja myönteinen kolmannella vuosineljänneksellä näkyvissä ollut kehityssuunta jatkui. Neljännen vuosineljänneksen oikaistu käyttökate parani 47,0 (11,0) milj. euroon, eli 8,0 (1,9) prosenttiin liikevaihdosta. Operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja parani 80,6 (53,7) milj. euroon. Tilauskanta kasvoi 11,8 prosenttia 1 670,5 (1 494,3) milj. euroon, mikä tukee orgaanista kasvuamme tulevaisuudessa.

Paikallisissa valuutoissa mitattuna Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi vahvasti 9,1 prosenttia, kun taas Projektit-liiketoiminnan liikevaihto laski 8,5 prosenttia neljännellä vuosineljänneksellä. Palvelut-liiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli 61,5 (57,4) prosenttia ja sillä oli erinomainen viimeinen vuosineljännes useimpien divisioonien parantaessa kannattavuuttaan. Teimme Projektit-liiketoiminnassa olennaisen alaskirjauksen yhteen jäljellä olevaan riskiprojektiin, joka on raportoitu oikaistussa käyttökatteessa vuoden 2019 neljännellä vuosineljänneksellä. Tätä negatiivista vaikutusta käyttökatteeseen hyvitti osittain saksalaisen tytäryhtiömme entisiltä omistajilta kartelliasiassa saamamme korvaus, joka on myös raportoitu oikaistussa käyttökatteessa. Vanhat projektit vaikuttivat yhä heikentävästi Projektit-liiketoiminnan kannattavuuteen vuonna 2019. Vaikka Projektit-liiketoiminta paransi suoritustaan vuoden 2019 toisella vuosipuoliskolla, kannattavuus on yhä kaukana tavoitetasosta. Suorituskyvyn johtamisen toimenpiteet jatkuvat.

Oikaistu käyttökatteemme parani 120,4 (53,4) milj. euroon, eli 5,7 (2,4) prosenttiin liikevaihdosta vuonna 2019. Rahavirta oli vuoden 2019 kohokohta. Operatiivinen rahavirtamme ennen rahoituseriä ja veroja parani 143,7 (21,6) milj. euroon ja kassakonversio oli 139,5 prosenttia vuonna 2019. Rahavirta investointien jälkeen, sisältäen maksut toteutetuista yritysostoista, oli 64,5 (1,4) milj. euroa. Jatkuvat ponnistelumme käyttöpääoman parantamiseksi ovat tuottaneet tulosta. Käyttöpääomamme parani -100,9 (-54,6) milj. euron tasolle neljännellä vuosineljänneksellä. Nettovelka ilman vuokrasopimusvelkoja oli 31,5 (6,9) milj. euroa joulukuun lopussa. Nettovelat/Käyttökate-suhdeluku oli 1,4x (0,2x).

Esittelimme päivitetyt taloudelliset tavoitteemme ja kasvustrategiamme pääomamarkkinapäivällämme marraskuussa. Tavoitteemme keskipitkällä aikavälillä on kasvaa orgaanisesti 4 prosenttia vuositasolla yli syklin ja kasvattaa edelleen Palvelut-liiketoimintamme osuutta konsernin liikevaihdosta. Orgaanista kasvua täydentävät yritysostot. Digitalisaatio ja kestävä kehitys ovat avainteemat, jotka tukevat kannattavaa kasvuamme tulevaisuudessa. Ympäristösäännökset ja lainsäädäntö tiukentuvat edelleen, mikä vaatii lisääntyviä toimia rakennusten energiatehokkuudessa. Parannettu tarjoomamme vastaa erittäin hyvin uudenlaiseen kysyntään ja mahdollistaa älykkäät kaupungit ja älyrakennukset. Tulevaisuuden kasvun lähteitämme ovat syventyvät asiakassuhteet, asiantuntija- ja tulospohjaiset projektit ja palvelut, digitaaliset ratkaisut sekä älykkäät teknologiat valituilla kiinteistötekniikan kasvualueilla.

Lopuksi haluaisin kiittää erityisesti henkilöstöämme. Teimme kaikkien aikojen parhaan tuloksen Suomessa, Teollisuuden ratkaisuissa ja Itävallassa. Kova työ Ruotsin, Saksan ja Tanskan käänneohjelmissa tuottaa tulosta. Norjan kannattavuus oli paras koskaan Palvelut-liiketoiminnassamme. Parantunut suoritus sekä yhä tärkeämpi roolimme ilmastonmuutosta vastaan taistelussa kasvattavat motivaatiotamme. Toiminnassamme vuoden 2019 toisella vuosipuoliskolla nähdyt parannukset tarjoavat hyvät lähtökohdat jatkolle. Vuonna 2020 tavoitteenamme on kasvattaa liikevaihtoamme ja parantaa edelleen tulostamme.”

Ari Lehtoranta
 
ari_lehtoranta