Toimitusjohtajan katsaus

Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2020 (julkaistu 6.8.2020)

”Kuten arvioimme Q1-osavuosikatsauksessamme, koronakriisin vaikutukset näkyivät liiketoiminnassamme enemmän toisella vuosineljänneksellä. Henkilöstömme, asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme hyvinvointi oli edelleen meille tärkeintä. Onneksi kaikki koronavirukseen (Covid-19) sairastuneet työntekijämme ovat toipuneet. Useat toimintamaistamme olivat suljettuja erityisesti huhti-toukokuussa, jolloin työvoiman poissaolojen määrä kasvoi ja lisäksi työmailla oli enemmän viiveitä ja sulkemisia. Hallitusten asettamat rajoitukset ja vaikutukset liiketoimintaamme alkoivat selvästi helpottaa kesäkuussa. Vuosineljänneksen jälkimmäisellä puoliskolla useat hallitukset tiedottivat myös merkittävistä tukipaketeista, joiden tarkoituksena oli talouden elvyttäminen normaalimmalle liiketoiminnan tasolle.

Tilauskantamme kasvoi 2,1 prosenttia 1 739,7 (1 704,7) milj. euroon. Koronaviruspandemialla oli vaikutusta sekä toisen vuosineljänneksen liikevaihtoon että kannattavuuteen, mutta ne paranivat edelleen edellisvuodesta. Toisen vuosineljänneksen liikevaihtomme oli 518,5 (512,3) milj. euroa, kasvua 1,2 prosenttia tai 3,3 prosenttia paikallisvaluutoissa. Paikallisissa valuutoissa mitattuna Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 5,8 prosenttia, kun taas Projektit-liiketoiminnan liikevaihto laski 0,6 prosenttia toisella vuosineljänneksellä. Palvelut-liiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli 61,9 (60,8) prosenttia. Oikaistu EBITA:mme parani 4,8 (-3,2) milj. euroon, eli 0,9 (-0,6) prosenttiin liikevaihdosta. EBITA:mme parani 8,4 (-4,1) milj. euroon, eli 1,6 (-0,8) prosenttiin liikevaihdosta, mihin vaikutti positiivisesti kertaluonteinen myyntivoitto. Palveluissa lisätyötilaukset olivat matalammalla tasolla huhti-toukokuussa, mistä toivuttiin kesäkuussa. Projekteissa koronapandemia vaikutti tuottavuuteemme. Projektit-liiketoiminnan kannattavuuteen vaikuttivat myös muutaman viimeisien vanhan projektin loppuun saattaminen, suurten projektien liiketoiminnan alasajo Tanskassa sekä joustamattomuus lomautusten käytössä henkilöstökulujen sopeuttamiseen Keski-Euroopassa.

Kykymme tuottaa rahavirtaa ja likviditeettiasemamme olivat edelleen vahvoja toisella vuosineljänneksellä. Operatiivinen rahavirtamme ennen rahoituseriä ja veroja parani 48,2 (29,1) milj. euroon. Rahavirtaan vaikutti positiivisesti yhteensä 29,6 milj. euron viranomaismaksujen lykkääminen heinä-marraskuulle maksettaviksi. Korollinen nettovelkamme oli 138,8 (158,9) milj. euroa tai 9,9 (24,7) milj. euroa ilman vuokrasopimusvelkoja toisen vuosineljänneksen lopussa. Nettovelat/Käyttökate-suhdeluku oli 0,1x (0,8x). Rahavaramme kasvoivat 130,2 (103,6) milj. euroon. Viimeisimpien yrityshankintojemme integraatio ja tiettyjen teollisten toimintojemme osien divestointi Suomessa etenivät suunnitelman mukaan.

Tällä hetkellä pääasia on, kuinka nopeasti Euroopan talous elpyy ja palaa kasvu-uralle. Toivomme luonnollisesti, ettei koronaviruksen leviämisessä enää tule toista aaltoa, joka johtaisi uusiin sulkutoimenpiteisiin. Olen toistaiseksi tyytyväinen kykyymme hallita kriisin negatiivisia vaikutuksia. Olemme toteuttaneet jatkuvuussuunnitelma- ja kustannussäästötoimia maaliskuusta lähtien ja hyötyneet lisäksi suorituskyvyn johtamisen juurruttamisesta koko organisaatioon strategiamme Kuntoon-vaiheen aikana.

Heikon näkyvyyden ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi Caverion peruutti vuoden 2020 tulosohjeistuksensa huhtikuussa. Tällä hetkellä on yhä vaikeaa ennustaa, että kuinka syvä ja pitkä tämänhetkinen taantuma tulee olemaan ja kuinka nopeasti talous elpyy. Caverionin suorituksen kannalta avaintekijöinä ovat tämän vuoden toisen vuosipuoliskon liiketoiminnan volyymi ja uusien tilausten määrä. Tästä huolimatta oletamme parannusta oikaistuun EBITA:an vuoden 2020 toisella vuosipuoliskolla vuoden 2020 ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna.

Jatkoimme tärkeimpiä kehityshankkeitamme digitalisaation, kestävän kehityksen ja energiatehokkuuden alueilla ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Olemme olleet tyytyväisiä huomatessamme, että merkittävä määrä talouden tukipaketeista suunnataan kestävää kehitystä tukeviin investointeihin, jotka mahdollistavat älykkäät rakennukset ja kaupungit. Tämä alue on strategiamme keskipisteessä. Olemme hyvässä asemassa asiakkaidemme vastuullisuustavoitteiden tukemisessa. Julkistamme omat vastuullisuustavoitteemme tänä vuonna. Kerromme tästä tarkemmin vastuullisuusaamussamme, joka pidetään Q3/2020-osavuosikatsauksemme yhteydessä Helsingissä 5.11.2020. Tavoitteenamme on nousta vahvempana yhtiönä tästä kriisistä kuin sen alkaessa.”

 
Ari Lehtoranta
 
ari_lehtoranta