Toimitusjohtajan katsaus

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2019 (julkaistu 29.10.2019)

”Vuosineljänneksen kohokohta oli kannattavuutemme selvä parantuminen. Tätä tuki kannattavuuden parantuminen huonommin suoriutuneissa divisioonissamme. Samalla Projekteilla ei ollut olennaista negatiivista vaikutusta tulokseen. Kolmannen vuosineljänneksen oikaistu käyttökatteemme parani 36,2 (18,5) milj. euroon, eli 7,1 (3,5) prosenttiin liikevaihdosta. Liikevaihtomme kolmannella vuosineljänneksellä oli 507,5 (524,9) milj. euroa. Liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, kun ei oteta huomioon valuuttakurssien ja divestointien vaikutusta. Tilauskantamme kasvoi 8,0 prosenttia 1 676,9 (1 552,3) milj. euroon, mikä tukee orgaanista kasvuamme tulevaisuudessa.

Paikallisissa valuutoissa mitattuna konsernin liikevaihto laski 2,5 prosenttia. Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi kuitenkin 7,1 prosenttia, kun taas Projektit-liiketoiminnan liikevaihto laski 13,4 prosenttia. Palvelut-liiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli 58,5 (53,3) prosenttia vuosineljänneksellä. Palvelut-liiketoiminnassa useimmat divisioonamme paransivat edelleen kannattavuuttaan tavoitteiden mukaisesti. Projektit-liiketoiminnassa kannattavuus parani merkittävästi useissa divisioonissa, useiden vanhojen projektien päättämisen jälkeen. Projektit-liiketoiminnan kannattavuus on kuitenkin yhä kaukana tavoitetasosta ja suorituskyvyn johtamisen toimenpiteitä jatketaan kaikissa divisioonissamme.

Kolmannella vuosineljänneksellä, joka on rahavirraltaan yleensä heikko vuosineljännes, operatiivinen rahavirtamme ennen rahoituseriä ja veroja oli 3,8 (-37,0) milj. euroa. Käyttöpääomamme parani -46,8 (-3,2) milj. euron tasolle. Nettovelkamme ilman vuokrasopimusvelkoja oli 41,7 (50,2) milj. euroa syyskuun lopussa ja Nettovelat/Käyttökate-suhdelukumme oli 1,1x (1,1x). Allekirjoitimme kaksi tärkeää yrityshankintaa lokakuussa. Ensimmäinen näistä, Pelsu Pelastussuunnitelma Oy, tukee keskittymistämme digitaalisiin palveluihin, kun taas toinen, Huurre Group Oy:n kylmäteknisten ratkaisujen liiketoiminta vahvistaa keskittymistämme valittuihin Älykkäisiin Teknologioihin. Maintpartnerin maaliskuussa allekirjoitettuun hankintaan liittyen kilpailu- ja kuluttajavirasto päätti ryhtyä jatkoselvitykseen yrityskauppaan liittyen.

Megatrendit, kuten kestävä kehitys ja digitalisaatio, tukevat vahvasti Caverionin kannattavaa kasvua tulevaisuudessa. Ympäristösäännökset ja lainsäädäntö tiukentuvat edelleen, mikä vaatii lisääntyviä toimia rakennusten energiatehokkuudessa. Parannettu tarjoomamme vastaa erittäin hyvin uudenlaiseen kysyntään ja mahdollistaa älykkäät kaupungit ja älyrakennukset. Käynnistimme Kunnossa Kasvuun –strategiamme ”Kasvuun”-vaiheen kolmannella vuosineljänneksellä. Avaamme tarkemmin kasvustrategiaamme tulevalla pääomamarkkinapäivällä 5.11.2019.”

Ari Lehtoranta
 
ari_lehtoranta