Toimitusjohtajan katsaus

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2019 (julkaistu 26.4.2019)

“Caverionin vuosi 2019 on alkanut suunnitelman mukaisesti ja otimme tärkeitä askeleita kohti Kasvuun-vaihetta. Vaikka viimeistelemme edelleen strategiamme mukaisesti ”Kuntoon”-vaiheen toimenpiteitämme joissakin divisioonissa, oikaistu käyttökatteemme kasvoi 27,1 (10,9) milj. euroon vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä. Edeltävien kausien lukuja ei ole oikaistu vuoden alusta voimaan tulleen IFRS 16 Vuokrasopimukset –standardin mukaisiksi. Liikevaihtomme ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 514,4 (526,8) milj. euroa. Palvelut-liiketoiminta kasvoi edelleen ja Projektit-liiketoiminnan liikevaihto laski odotetulla tavalla. Paikallisissa valuutoissa mitattuna liikevaihto laski 1,2 prosenttia, Palvelut-liiketoiminta kasvoi 5,4 prosenttia samalla kun Projektit-liiketoiminnan liikevaihto laski 9,3 prosenttia. On erityisen huomioitavaa, että ”Kunnossa” olevat divisioonamme olivat terveessä kasvussa ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Molemmat liiketoimintayksiköt paransivat kannattavuuttaan ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Palvelut-liiketoiminnassa useimmat divisioonamme paransivat edelleen kannattavuuttaan tavoitteiden mukaisesti. Projektit-liiketoiminnan kannattavuutta tuki myönteinen välimiespäätös Teollisuuden ratkaisujen divisioonan vuoden 2018 riskilistan kolmannessa ja viimeisessä suuressa projektissa. Tämä päätös laski edelleen riskiasemaamme jatkossa. Vanhoilla projekteilla oli edelleen negatiivista vaikutusta tulokseen. Jatkamme ponnistuksiamme projektiportfoliomme jäljellä olevien kannattamattomien projektien päättämiseksi tai sopimiseksi.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä operatiivinen rahavirtamme ennen rahoituseriä ja veroja oli 30,1 (19,8) milj. euroa. Käyttöpääomamme parani -60,4 (-41,4) milj. euron tasolle.

Vuosineljänneksellä oli useita tärkeitä tapahtumia. Allekirjoitimme maaliskuussa sopimuksen Maintpartner Holding Oy:n kanssa Maintpartner Group Oy:n kaikkien osakkeiden ostamisesta, mukaan lukien sen Suomen, Puolan ja Viron tytäryhtiöt. Maintpartner on teollisuuden kunnossapitoon ja palveluntuotantoon keskittynyt yhtiö, joka toimii energia-, kemia-, metalli-, elintarvike- ja valmistavan teollisuuden aloilla. Kaupan kohteena olevan kokonaisuuden liikevaihto vuonna 2018 oli noin 137 milj. euroa ja siinä työskenteli noin 1 500 henkilöä. Yritysosto täydentää osaamistamme teollisessa kunnossapidossa ja palveluissa sekä digitaalisten ratkaisujen kehitystä. Se myös laajentaa maantieteellistä kattavuuttamme ja asiakkuuksiamme teollisuuden eri aloilla. Kaupan toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

Vuosineljänneksen lopussa laskimme liikkeeseen uuden, 75 milj. euron vakuudettoman nelivuotisen joukkovelkakirjalainan. Joukkovelkakirjalaina oli Caverionille uusi instrumentti pääomamarkkinoilla ja se hajautti edelleen rahoituspohjaamme. Joukkovelkakirjalainalla kerätyillä varoilla rahoitimme hybridilainamme osittaisen lunastuksen ja hallitsimme velkaportfoliotamme ennakoivasti. Aikaisemmin vuosineljänneksellä uudelleenrahoitimme myös pankkilainamme ja nostamattomat luottolimiittisopimuksemme. Molemmat järjestelyt ovat parantaneet rahoitusasemaamme ja tukevat meitä siirtymisessä strategiamme ”Kuntoon”-vaiheesta ”Kasvuun”-vaihetta kohti. Nettovelkamme ilman vuokrasopimusvelkoja oli 27,1 (47,2) milj. euroa maaliskuun lopussa ja Nettovelat/Käyttökate-suhdelukumme oli 0,7x (1,8x).

Jatkoimme strategisen suunnittelun prosessia useissa työryhmissä, mikä valmistaa meitä strategiamme ”Kasvuun”-vaiheeseen. Kerromme tästä tarkemmin pääomamarkkinapäivällämme, joka pidetään Helsingissä 5.11.2019. Tällä välin strategiamme ”Kuntoon”-vaiheen toteutus jatkuu vuoden 2019 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Jäljellä olevat Kuntoon-toimenpiteet keskittyvät erityisesti Saksaan ja Tanskaan.”

Ari Lehtoranta
 
ari_lehtoranta