• jyväskylä_esco_www

Jyväskylän kaupunki, Jyväskylä, Suomi

Esco-toiminta on edistänyt Jyväskylän Tilapalvelun hallinnassa olevien kiinteistöjen energiansäästöä. Ensimmäisen vuoden hankkeissa toteutuneet säästöt ylittivät Tilapalvelun osuuden KETS-energiatehokkuussopimuksen vuositavoitteesta. Tilaajan ja Esco -toimittajan edustajat ovat kehittäneet toiminta- ja raportointimallia yhteistyössä. Erityisesti takuuaikaisen ylläpitokauden kulutus- ja talousraportointi sekä niihin liittyvät selvitykset edellyttävät ammattitaitoista osaamista.
Tero Hirvelä, Jyväskylän Tilapalvelun Energia-asiantuntija

Palvelut

 • Asiantuntijapalvelut
 • Kiinteistöjohtaminen
 • Projektin johtaminen
 • Projektin toteutus
 • Suunnittelu ja hankekehitys
 • Tekninen huolto ja kunnossapito

Järjestelmät ja tuotteet

 • Automaatio
 • Ilmanvaihto ja ilmastointi
 • Jäähdytys
 • Lämmitys, vesi ja viemäri
 • Sähköistys

Käyttötarkoitus

Haaste

Jyväskylän kaupunki valitsi vuonna 2016 Caverionin kumppanikseen kehittämään kiinteistöjen energiatehokkuutta. 

ESCO-palveluissa ulkopuolinen energia-asiantuntija toteuttaa tilaajalle energiatehokkuushankkeita ja toimenpiteitä energian käytön tehostamiseksi sekä energiansäästämiseksi. Palvelun kustannukset, energiansäästöinvestointi mukaan luettuna, maksetaan säästöillä, jotka syntyvät alentuneista energiakustannuksista. Palveluun liittyy takuu syntyvästä energiansäästöstä.

Ratkaisu

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kolmen kiinteistön energiatehokkuutta parannettiin mm. uudistamalla kiinteistöjen valaistusta ja ilmanvaihtojärjestelmiä, lisäämällä lämpöpumppuratkaisuja ja aurinkosähköjärjestelmä, uusimalla ikkunoita sekä parantamalla energiatehokkuuteen liittyviä talotekniikan ohjaustoimintoja. Näiden investointien ja muutosten jälkeen Caverion vastaa kiinteistöjen energiansäästöstä ja energiatehokkuuden optimoinnista ja antaa sopimukseen kuuluville kiinteistöille energiansäästötakuun.

Kaupungin kiinteistöjen taloteknisiä järjestelmiä modernisoidaan ESCO -hankkeina 4,5 vuotta kestävällä sopimuskaudella. Toimenpiteet rahoitetaan modernisoinnista syntyvillä säästöillä, joilla on alle 11 vuoden takaisinmaksuaika. Sopimuksen kokonaisarvo on noin 4 miljoonaa euroa vuoteen 2020 mennessä.
Puitesopimuksen toteutus on jatkunut suunnitelmien mukaisesti, Caverion on kartoittanut Jyväskylän Tilapalvelun kiinteistöjen energian säästöpotentiaalia ja tehnyt niistä esityksiä Jyväskylän Tilapalvelulle. Vuonna 2017 on toteutettu toinen puitesopimuksen hankekokonaisuus, jonka ensimmäinen säästötakuuvuosi on 2018.

Ensimmäisenä säästötakuuvuonna saavutettiin 1 051 MWh:n säästöt, joiden rahallinen arvo on noin 60 000 €. Huomattavimpana säästönä Vaajakosken uimahallin lämmönkulutuksen pienentyminen 43,5%. Caverion Suomi Oy toimitti vuonna 2016 aurinkosähköjärjestelmät Jyväskylän Tilapalvelun kahteen kiinteistöön. Aurinkosähköjärjestelmien yhteisteho on 120 kWp. Ensimmäisen vuoden hankkeissa toteutuneet säästöt ylittivät Tilapalvelun osuuden KETS-energiatehokkuussopimuksen vuositavoitteesta. 

Toimenpiteissä on keskitytty laitteiston energiatehokkaaseen uusimiseen ja haettu innovatiivisia ratkaisuja mm. lämpöpumppuja käyttämällä, olosuhteista tinkimättä. Kiinteistöjen rakennusautomaatiot on liitetty Caverionin jatkuvaan etävalvontaan.

"Etävalvonnan avulla uusittujen ja lisättyjen laitteiden toimintaa on seurattu sekä niiden säätöjä optimoitu, siten että odotettavissa on vielä suurentuvia säästöjä”, kertoo Caverion Suomi Oy:n Asiantuntijapalveluista Projektipäällikkö Antero Vauhkonen.

Ajankohta

2016-2020

1 051 MWh:n säästöt ensimmäisenä vuotena

Aurinkosähkö- järjestelmien yhteisteho 120 kWp

Valvomo 24/7