02.05.2024 Pörssitiedote

Välimiesoikeus on vahvistanut Crayfish BidCo Oy:n lunastusoikeuden Caverion Oyj:n vähemmistöosakkeisiin, ja kaupankäynti Caverionin osakkeilla keskeytetään

 

Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnan nimittämä välimiesoikeus on Caverion Oyj:n ("Caverion") vähemmistöosakkeita koskevan lunastusmenettelyn yhteydessä tänään antamassaan käsittelyratkaisussa vahvistanut, että Crayfish BidCo Oy:llä ("Crayfish") on oikeus lunastaa Caverionin vähemmistöosakkeet ja että Crayfishillä on oikeus saada vähemmistöosakkeet omistukseensa asettamalla välimiesoikeuden hyväksymä vakuus lunastushinnan ja sille kertyvän koron maksamiseksi.

 

Caverion tiedotti 5.3.2024, että Caverionin hallitus on päättänyt hakea julkisen kaupankäynnin lopettamista Caverionin osakkeilla ja Caverionin osakkeiden poistamista Nasdaq Helsinki Oy:n ("Nasdaq Helsinki") pörssilistalta. Hakemuksessa pyydetään, että julkisen kaupankäynnin lopettaminen Caverionin osakkeilla ja osakkeiden poistaminen Nasdaq Helsingin pörssilistalta tapahtuisi mahdollisimman pian sen jälkeen, kun Crayfish on saanut omistusoikeuden kaikkiin Caverionin liikkeeseen laskettuihin ja ulkona oleviin osakkeisiin osakeyhtiölain 18 luvun 6 §:ssä tarkoitetun vakuuden asettamisen myötä, jonka arvioidaan tällä hetkellä tapahtuvan vuoden 2024 toisen neljänneksen aikana.

 

Crayfishin lunastusoikeuden vahvistamisen johdosta Nasdaq Helsinki keskeyttää kaupankäynnin Caverionin osakkeilla 3.5.2024 ennen kaupankäynnin alkamista. Mahdollisesta vakuuden asettamisesta ja Caverionin osakkeiden pörssilistalta poistamisesta tiedotetaan erikseen.

 

Jakelu: 

Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

 

TIETOA CAVERIONISTA

 

Caverion on Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka osake on listattu Nasdaq Helsingin päälistalla. Caverion on Pohjois- ja Keski-Euroopassa toimiva älykkäiden ja kestävien rakennettujen ympäristöjen asiantuntija, joka mahdollistaa suorituskykyä ja ihmisten hyvinvointia. Caverion tarjoaa osaamistaan rakennusten, infrastruktuurin, teollisuuslaitosten ja teollisten prosessien koko elinkaaren ajan: hankekehityksestä projekteihin, tekniseen huoltoon ja kunnossapitoon, kiinteistöjohtamiseen sekä asiantuntijapalveluihin. Vuoden 2022 joulukuun lopussa Caverion-konsernin palveluksessa oli lähes 14 500 asiakkaita palvelevaa ammattilaista 10 maassa.

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

SIJOITTAJA- JA MEDIAKYSELYT Lisätietoja antaa: Caverion Noora Koikkalainen, markkinointi-, viestintä-, IR ja vastuullisuusjohtaja +358 50 562 6552 noora.koikkalainen@caverion.com Triton Fredrik Hazén, Communications Professional, Triton +46 709 483 810 hazen.wp@triton-partners.com
Tilaa tiedotteet: