16.02.2024 Pörssitiedote

Sisäpiiritieto: Caverion Oyj lunastaa ulkona olevat 25.2.2027 erääntyvät joukkovelkakirjat

 

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

 

Tämä ilmoitus koskee Caverion Oyj:n 25.2.2027 erääntyvää vakuudetonta 2,750 prosentin joukkovelkakirjalainaa (ISIN: FI4000518212), jonka alkuperäinen pääoman määrä oli 75 miljoonaa euroa ("Joukkovelkakirjat").

 

Caverion Oyj ("Caverion") ilmoittaa täten Joukkovelkakirjojen haltijoille ("Joukkovelkakirjojen Haltijat"), että se tulee lunastamaan kaikki ulkona olevat Joukkovelkakirjat Joukkovelkakirjojen ehtojen kohdan 5.3 (Clean-up Call Option) mukaisesti.

 

Caverion takaisinosti 29.1.2024 takaisinostotarjouksella Joukkovelkakirjoja, joiden pääoman määrä oli yhteensä 72 100 000 euroa ("Takaisinostotarjous"). Takaisinostotarjouksen toteutuksen jälkeen Joukkovelkakirjojen ulkona oleva yhteenlaskettu pääoman määrä on 2 900 000 euroa, edustaen noin 3,87 prosenttia Joukkovelkakirjojen alkuperäisestä yhteenlasketusta pääoman määrästä. Caverionilla on siten oikeus lunastaa kaikki ulkona olevat Joukkovelkakirjat Joukkovelkakirjojen ehtojen kohdan 5.3 (Clean-up Call Option) mukaisesti.

 

Ulkona olevat Joukkovelkakirjat lunastetaan niiden ehtojen mukaisesti 4.3.2024 ("Lunastuspäivä"). Lunastuspäivänä Caverion maksaa Joukkovelkakirjojen Haltijoille Joukkovelkakirjakohtaisen lunastushinnan, joka vastaa 100 prosenttia niiden nimellisarvosta, lisättynä kertyneellä mutta maksamattomalla korolla. Lunastettavat Joukkovelkakirjat kerryttävät korkoa Lunastuspäivään asti (mutta Lunastuspäivää lukuun ottamatta).

 

Tämä lunastusilmoitus on peruuttamaton. Kaikki Caverionin lunastamat ulkona olevat Joukkovelkakirjat tullaan mitätöimään ja poistamaan Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämältä Helsingin pörssin päälistalta lunastuksen yhteydessä.

 

Jakelu:

 

Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

 

TIETOA CAVERIONISTA

 

Caverion on Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka osake on listattu Nasdaq Helsingin päälistalla. Caverion on Pohjois- ja Keski-Euroopassa toimiva älykkäiden ja kestävien rakennettujen ympäristöjen asiantuntija, joka mahdollistaa suorituskykyä ja ihmisten hyvinvointia. Caverion tarjoaa osaamistaan rakennusten, infrastruktuurin, teollisuuslaitosten ja teollisten prosessien koko elinkaaren ajan: hankekehityksestä projekteihin, tekniseen huoltoon ja kunnossapitoon, kiinteistöjohtamiseen sekä asiantuntijapalveluihin. Vuoden 2022 joulukuun lopussa Caverion-konsernin palveluksessa oli lähes 14 500 asiakkaita palvelevaa ammattilaista 10 maassa.

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja: Mikko Kettunen, talousjohtaja, puh. 050 3477462, mikko.kettunen@caverion.com
Tilaa tiedotteet: