10.06.2024 Pörssitiedote

Caverionin julkistaa tiettyjä tunnuslukuja sen epäsuoran emoyhtiön julkistaman vakuudellisen joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun johdosta

 

EI LEVITETTÄVÄKSI TAI JULKISTETTAVAKSI YHDYSVALLOISSA TAI YHDYSVALTOIHIN TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA TAI MILLEKÄÄN MUULLE ALUEELLE, JOSSA TARJOAMINEN TAI MYYNTI OLISI KIELLETTY SOVELLETTAVAN LAIN MUKAAN. TÄMÄN RAJOITUKSEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN VOI MERKITÄ YHDYSVALTAIN ARVOPAPERILAINSÄÄDÄNNÖN RIKKOMISTA.

Caverion Oyj:n (”Caverion”) epäsuora emoyhtiö Assemblin Caverion Group AB (publ) on tänään ilmoittanut laskevansa liikkeelle vakuudellisen joukkovelkakirjalainan (”Liikkeeseenlasku”) ja jakanut siihen liittyvän offering memorandum -asiakirjan Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, Rule 144A -säännöksen ja Regulation S -säännöksen mukaisesti, joka sisältää tietoja Liikkeeseenlaskusta ja yhdistyneestä Assemblin Caverion -konsernista, mukaan lukien tiettyjä Caverion-konsernia koskevia taloudellisia ja muita tietoja.

Caverion julkisti pörssitiedotteella 30.5.2024 Caverion-konsernin lyhennetyn tilintarkastamattoman konsolidoidun osavuositilinpäätöksen ajalta 1.1.-31.3.2024. Lisäksi Caverion julkistaa nyt tiettyjä täydentäviä operatiivisia ja taloudellisia tunnuslukuja, jotka eivät ole IFRS-tunnuslukuja, kuten esitetty alla olevassa taulukossa siinä muodossa kuin ne on tarkoitettu sisällytettäväksi tiettyihin Liikkeeseenlaskua koskeviin asiakirjoihin. Lisätietoja Liikkeeseenlaskusta on saatavilla englanniksi Assemblin Caverion Groupin verkkosivuilta osoitteessa  https://www.assemblincaverion.com/investors.

 

 

1.1.-31.12.

 

1.1.-31.3.

 

31.3 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta

 

 

 

2021

 

2022

 

2023

 

2023

 

2024

 

2024

 

 

 

(miljoonaa euroa, ellei toisin mainittu)

 

Caverion saadut tilaukset.............

 

2.382,6

 

2.394,0

 

2.494,1

 

728,6

 

692,1

 

2.457,5

 

Caverion tilauskanta ................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.032,7

 

2.032,7

 

 

 

Caverion määrittelee vapaan kassavirran olevan Caverionin oikaistu EBITDA vähennettynä ei-vuokrasopimusliitännäisten aineellisten käyttöomaisuusinvestointien nettokustannuksilla, rahoitusleasingmaksuilla (ilman korkoja) sekä Caverionin käyttöpääoman muutoksella. Caverion määrittelee kassakonversion olevan Caverionin vapaa kassavirta jaettuna Caverionin oikaistulla EBITA:lla. Alla on esitetty Caverionin vapaa kassavirta ja kassakonversio ilmoitetuilta ajanjaksoilta:

 

 

1.1.-31.12.

 

1.1.-31.3.

 

31.3 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta

 

 

 

2021

 

2022

 

2023

 

2023

 

2024

 

2024

 

 

 

(miljoonaa euroa)

 

Caverion oikaistu EBITDA......

 

142,1

 

163,0

 

184,7

 

39,1

 

42,8

 

188,4

 

Ei-vuokrasopimusliitännäisten aineellisten käyttöomaisuusinvestointien nettokustannukset

 

(4,4)

 

(5,6)

 

(6,8)

 

(1,9)

 

(2,1)

 

(6,9)

 

Rahoitusleasingmaksut (ilman korkoja) 

 

(46,9)

 

(49,8)

 

(52,9)

 

(12,3)

 

(13,5)

 

(54,2)

 

Caverionin käyttöpääoman muutos.

 

(21,0)

 

9,4

 

14,0

 

10,6

 

(12,5)

 

(9,0)

 

Caverionin vapaa kassavirta....

 

69,7

 

117,0

 

138,9

 

35,4

 

14,7

 

118,2

 

Caverionin oikaistu EBITA.......

 

87,7

 

105,8

 

123,7

 

24,5

 

26,6

 

125,7

 

Caverionin kassakonversio (%)..

 

79,5 %

 

110,6 %

 

112,3 %

 

144,8 %

 

55,4 %

 

94,1 %

 

                             

 

Yllä esitetyt tunnusluvut ovat vaihtoehtoisia tunnuslukuja joita tulee lukea yhdessä Caverionin IFRS-tilinpäätösstandardien mukaisesti laadittujen (osavuosi)tilinpäätösten kanssa. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja esitetään, koska niiden uskotaan auttavan (osavuosi)tilinpäätösten lukijaa taloudellisen tuloksen vertaamisessa raportointikausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi tarkastella erillisinä tai IFRS-tunnuslukuja korvaavina mittareina.

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja: Pasi Päivärinta, väliaikainen talousjohtaja, puh. 050 485 0304, pasi.paivarinta@caverion.com 
Tilaa tiedotteet: