02.04.2024 Sijoittajauutinen

Caverionin ja Assemblinin yhdistyminen on saatu päätökseen

Triton Fund V (“Triton”) rahaston muodostavia yhtiöitä hallinnoiva ja epäsuorasti Crayfish BidCo Oy:n määräysvaltaa käyttävä Triton Investment Advisers LLP on 1.4.2024 toteuttanut sijoituksiinsa kuuluvien Assemblin Group AB (“Assemblin”) ja Caverion Oyj (“Caverion”) yhdistämisen. Uuden konsernin nimi on Assemblin Caverion Group. Crayfish BidCo Oy omistaa noin 94,39 % Caverionin ulkona olevista osakkeista ja äänistä (pois lukien Caverionin hallussa olevat omat osakkeet). 

Kuten tiedotettu 5.3.2024, Assemblin Caverion Groupin päätoimiseksi hallituksen puheenjohtajaksi on nimitetty Caverionin toimitusjohtaja Jacob Götzsche ja toimitusjohtajaksi Assemblinin toimitusjohtaja Mats Johansson.

Uusi konserni yhdistää molempien yhtiöiden vahvuudet ja osaamisen, tarjoten entistä kattavamman palveluvalikoiman ja kestäviä teknisiä ratkaisuja entistä laajemmalle asiakaskunnalle. Assemblin Caverion Group toimii kymmenessä maassa ja sen liikevaihto nousee noin 3,8 miljardiin euroon (43,5 miljardiin ruotsin kruunuun) ja työllistää noin 21 900 ammattilaista.

Yhdistyminen toteutetaan sisäisillä rakennejärjestelyillä, joiden myötä Tritonin omistus Assemblinissa ja Caverionissa yhdistetään samaan holding-rakenteeseen. Yhdistyminen ei näin ollen vaikuta Caverionin välittömään omistusrakenteeseen tai sen omistukseen tytäryhtiöissään, ja Caverionin asema itsenäisenä yhtiönä säilyy ennallaan. Yhdistyminen ei vaikuta käynnissä olevaan vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyyn. Tritonin ja Caverionissa määräysvaltaa käyttävän Crayfish BidCo Oy:n tarkoituksena on poistaa Caverionin osakkeet Nasdaq Helsingin pörssilistalta niin pian kuin tämä on käytännössä mahdollista. Pörssilistalta poistamisen arvioidaan tällä hetkellä tapahtuvan vuoden 2024 toisen neljänneksen aikana.

CAVERION OYJ

Lisätietoja:

Jacob Götzsche, toimitusjohtaja
Yhteys: Noora Koikkalainen, Markkinointi-, viestintä-, sijoittajasuhde- ja vastuullisuusjohtaja, noora.koikkalainen@caverion.com, puh. +358 50 562 6552

Jakelu: keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Tilaa tiedotteet: