29.02.2024 Pörssitiedote

Caverion Oyj:n vuosikatsaus vuodelta 2023 on julkaistu

tänään. Vuosikatsaus sisältää hallituksen toimintakertomuksen sisältäen selvityksen muista kuin taloudellisista tiedoista, konsernitilinpäätöksen (IFRS), emoyhtiön tilinpäätöksen (FAS) ja tilintarkastuskertomuksen.

Tilinpäätös julkaistaan European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisesti XHTML-tiedostona. Konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä ja konsernitilinpäätöksen liitetiedot XBRL block-merkintöinä. Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy on toimittanut riippumattoman rajoitetun varmuuden antavan varmennusraportin koskien Caverionin laatimaa ESEF-tilinpäätöstä. Varmennustoimeksianto on suoritettu kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin ISAE 3000 mukaisesti.

Caverion on julkaissut myös selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkitsemisraportin sekä kestävän kehityksen raportin vuodelta 2023.

Vuosikatsaus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkitsemisraportti sekä kestävän kehityksen raportti ovat tämän tiedotteen liitteinä pdf-tiedostoina ja virallisen tilinpäätöksen sisältävä vuosikatsaus myös XHTML-tiedostona. Kaikki raportit ovat pian saatavilla myös Caverionin verkkosivuilla osoitteessa www.caverion.fi.

Caverion ei julkaise raportteja painetussa muodossa.

 

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja:   Noora Koikkalainen, markkinointi-, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 050 562 6552, noora.koikkalainen@caverion.com
Tilaa tiedotteet: