05.03.2024 Pörssitiedote

Caverion Oyj hakee osakkeidensa poistamista Nasdaq Helsingin pörssilistalta

 

Caverion Oyj:n ("Caverion") hallitus on tänään päättänyt hakea julkisen kaupankäynnin lopettamista Caverionin osakkeilla ja Caverionin osakkeiden poistamista Nasdaq Helsinki Oy:n ("Nasdaq Helsinki") pörssilistalta.

 

Crayfish BidCo Oy ("Crayfish") omistaa yli 90 prosenttia Caverionin liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänioikeuksista. Crayfish on 28.11.2023 päivätyllä hakemuksella Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnalle käynnistänyt Caverionin vähemmistöosakkeita koskevan lunastusmenettelyn aloittamalla osakeyhtiölain 18 luvun 3 §:ssä tarkoitetun välimiesmenettelyn saadakseen omistukseensa kaikki Caverionin liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat osakkeet.

 

Caverionin hallitus on tänään jättänyt hakemuksen Nasdaq Helsingille julkisen kaupankäynnin lopettamiseksi Caverionin osakkeilla ja osakkeiden poistamiseksi Nasdaq Helsingin pörssilistalta. Hakemuksessa pyydetään, että julkisen kaupankäynnin lopettaminen Caverionin osakkeilla ja osakkeiden poistaminen Nasdaq Helsingin pörssilistalta tapahtuisi mahdollisimman pian sen jälkeen, kun Crayfish on saanut omistusoikeuden kaikkiin Caverionin liikkeeseen laskettuihin ja ulkona oleviin osakkeisiin osakeyhtiölain 18 luvun 6 §:ssä tarkoitetun vakuuden asettamisen myötä.

 

Jakelu:

 

Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

 

TIETOA CAVERIONISTA

 

Caverion on Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka osake on listattu Nasdaq Helsingin päälistalla. Caverion on Pohjois- ja Keski-Euroopassa toimiva älykkäiden ja kestävien rakennettujen ympäristöjen asiantuntija, joka mahdollistaa suorituskykyä ja ihmisten hyvinvointia. Caverion tarjoaa osaamistaan rakennusten, infrastruktuurin, teollisuuslaitosten ja teollisten prosessien koko elinkaaren ajan: hankekehityksestä projekteihin, tekniseen huoltoon ja kunnossapitoon, kiinteistöjohtamiseen sekä asiantuntijapalveluihin. Vuoden 2023 joulukuun lopussa Caverion-konsernin palveluksessa oli noin 15 000 asiakkaita palvelevaa ammattilaista 10 maassa.

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

SIJOITTAJA- JA MEDIAKYSELYT Lisätietoja antaa: Caverion Noora Koikkalainen, Markkinointi-, viestintiä-, IR ja vastuullisuusjohtaja +358 50 562 6552 noora.koikkalainen@caverion.com Triton Fredrik Hazén, Communications Professional, Triton +46 709 483 810 hazen.wp@triton-partners.com
Tilaa tiedotteet: