Suomen Energiaviisain Koulu - main image w logos - edited.jpg
25.05.2023 Lehdistötiedote

Peruskoululaiset tarttuvat energiamurrokseen – rakentavat kouluistaan energiatehokkaammat viidessä viikossa

 
 
Suomen energiaviisain koulu -kilpailu haastaa peruskoululaiset miettimään rakennettua lähiympäristöä uusin silmin. Kyseessä on Minecraft-pelimaailmassa toteutettava rakennuskisa, jonka takana ovat Caverion, Microsoft ja Oulun kaupunki. Tämä on ensimmäinen kerta, kun lapset ja nuoret osallistetaan pelin keinoin energiaviisaamman lähiympäristön rakentamiseen. Kilpailu on avoinna 27.9.2023 alkaen kaikille Suomen peruskoululaisille. 
 
Suomen energiaviisain koulu -kilpailu on syntynyt energiamurroksen luomasta tarpeesta. Se auttaa lapsia ja nuoria energiakriisin ymmärtämisessä ja vastuullisten ratkaisujen löytämisessä omasta arjestaan. Kilpailu pyrkii varmistamaan, että Suomessa riittää energiatehokkaan rakentamisen osaajia myös tulevaisuudessa. Samalla halutaan sytyttää nuorille kipinä alan töitä kohtaan.  

Kilpailu toteutetaan Microsoftin Minecraft Education -pelimaailmassa, jonne lapset ja nuoret rakentavat energiaviisaita koulurakennuksia. Pelimaailmaan on räätälöity opetussuunnitelman mukainen oppimiskokonaisuus ohjeineen, joita osallistujat hyödyntävät rakentamisessa. 

Kilpailu ratkeaa marraskuussa

Suomen energiaviisain koulu -kilpailu on käynnissä Minecraft Educationissa aikavälillä 27.9.–1.11.2023. Kilpailuaikaa on viisi viikkoa, ja rakennukset energiatehokkaine ratkaisuineen esitellään kilpailun päätyttyä. Kisatyön voi tehdä vapaavalintaisessa ja -kokoisessa ryhmässä. Tuomaristo valitsee voittajan marraskuun puolivälissä. Tuomareina toimivat Caverionin energia-asiantuntijat, Microsoftin Edu-tiimi ja Minecraftiin vihkiytynyt tubettaja Beata Rodas eli Paqpa. Parhaat työt palkitaan.  
 
”On hienoa olla käynnistämässä tätä kisaa ja luoda oppimiskokonaisuus yhdessä kumppaneidemme kanssa. Meille on luontevaa tarjota lapsille ja nuorille tämä mahdollisuus oppia itse rakentamaan energiaviisasta lähiympäristöä”, iloitsee Caverion Suomen toimitusjohtaja Ville Tamminen. ”Tarvitsemme osaavia tekijöitä vastuullisemman ympäristön rakentamiseen. Meillä on jo nyt tarve rekrytoida uusi osaaja joka arkipäivä. Eikä vauhti ole vähenemään päin.”  
 
”Energiaviisaus on ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti järkevää energian käyttöä, jakelua ja tuotantoa  – tinkimättä kuitenkaan elämän laadusta. Teemme joka päivä energiaviisauteen liittyviä ratkaisuja niin yksilöinä, yrityksinä kuin yhteiskuntanakin”, pohtii Kaisa Korkala, Caverion Suomen markkinointijohtaja. 

Minecraft tarjoaa parhaat puitteet luovalle oppimiselle  

Kilpailu ja siihen kuuluva oppimiskokonaisuus elävät Minecraft Education -pelissä, jonka lisenssi löytyy lähes kaikista Suomen kunnista. Minecraft Education on oppimiseen suunniteltu versio suositusta Minecraft-pelistä.
 
”Kilpailun tavoitteena on innostaa oppilaita energiaviisauden pariin heille jo tutulla, mielekkäällä tavalla. Toivomme, että oppilaat päästävät luovuutensa valloilleen ja löytävät innostuksen energia-asioihin”, toteaa Microsoftin Senior Account Executive Vesa Äyräs
 
Energiaviisauden tärkeimmät opit 
 
Oppimateriaali on laadittu yhdessä Caverionin energia-asiantuntijoiden ja Microsoftin Minecraft Education -osaajien kanssa. Materiaalin pilotoinnista on vastannut Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuritoimen STEAM-verkosto. Oppimateriaalin teemat on valittu siten, että ne istuvat tuoreimpaan opetussuunnitelmaan. 
 
“On ollut hienoa olla mukana suunnittelemassa tätä kokonaisuutta kaikille Suomen koululaisille – ja tuoda keräämiämme kokemuksia ja oppeja STEAM-pedagogiikasta kaikkien saataville”, kertoo STEAM in Oulu -koordinaattori Paula Vorne. ”Kestävän tulevaisuuden rakentaminen on perusarvona STEAM-toiminnassa ja sen yhdistäminen Minecraftin innostavaan maailmaan toivottavasti innostaa mukaan suuren määrän lapsia ja nuoria.” 

Oppimiskokonaisuus on luotu STEAM-pedagogiikan mukaisesti. STEAM käyttää tekniikkaa, luonnontieteitä ja taidetta lähestymistapoina oppijoiden itseohjautuvuuden, vuorovaikutustaitojen ja kriittisen ajattelun opettamiseen. Osallistujille avataan niin lämmönsäästön keinoja, energiantuotannon vaihtoehtoja kuin rakennusautomaation mahdollisuuksiakin. 

caverion.fi/teema/suomen-energiaviisain-koulu
 

Ympäristövastuu ja energia-asiat kiinnostavat koululaisia  

  • Lapset ja nuoret ovat tutkitusti kiinnostuneita ympäristöstä, eikä energiakriisi ole ainakaan vähentänyt kiinnostusta. Sitran tuoreen raportin [1] mukaan nuorten tulevaisuustoiveissa tärkeimmäksi nousi ilmaston lämpenemisen pitäminen alle 1,5 asteen kasvussa (37 % vastauksista). Kun katsotaan kaikkia ikäryhmiä, asia oli vasta kuudentena listalla.  
  • Kouluihin kaivataankin lisää panostusta ympäristöasioihin. Planin globaalin tutkimuksen mukaan joka viides nuori pitää ilmastonmuutokseen liittyvää opetusta heikkona. He toivoisivat lisää tietoa ilmastokriisistä ja siitä, kuinka nuoret voivat osallistua päätöksentekoon. 
  • Energiakriisi on lisännyt suomalaisten kiinnostusta energia-asioita kohtaan. Carunan [2] teettämän kyselyn mukaan 73 prosenttia kertoo, että heidän tietoisuutensa energia-asioista on lisääntynyt viimeisen puolen vuoden aikana. Etenkin nuoret kokevat energiatietoisuutensa lisääntyneen (80 prosenttia 18–24-vuotiaista vastaajista).   

    Lähteet:
    1 Sitra – Tulevaisuusbarometri 2023: https://www.sitra.fi/app/uploads/2023/02/sitra-tulevaisuusbarometri-2023_erillisraportti_nuoret.pdf  
    2 Caruna – kansalaiskyse, jonka toteutettiin Bilendin M3 Research –verkkopaneelissa helmikuussa 2023 https://www.epressi.com/tiedotteet/energia/carunan-kansalaiskysely-hinta-sahkopulan-uhka-ja-vihreat-arvot-vaikuttivat-suomalaisten-haluun-saastaa-sahkoa.html  

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja: Kaisa Korkala, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Caverion Suomi Oy, kaisa.korkala@caverion.com, puh. 040 563 6834
Tilaa tiedotteet: