29.03.2023 Lehdistötiedote

Patrian ja Caverionin pitkäjänteinen yhteistyö jatkuu – uusi sopimuskausi käynnistyi

Patrian ja Caverionin vuonna 2012 alkanut yhteistyö kiinteistöjen ja toimitilojen ylläpidossa jatkuu edelleen uuden sopimuksen myötä. Caverion vastaa kokonaisvaltaisesti Patrian Suomessa sijaitsevien kiinteistöjen ja toimitilojen teknisestä huollosta ja kunnossapidosta sekä kiinteistöjen ylläpitopalveluiden johtamisesta uuden viisivuotiskauden ajan. Caverionin vastuulla ovat myös päivittäishuollot, kiinteistöjen etähallinta ja energiatehokkuuden parantaminen sekä käyttäjien HelpDesk-palvelu.

”Caverionin ja Patrian pitkäaikainen ja kokonaisvaltainen yhteistyö on luonut vahvan pohjan kumppanuudelle. Yhteistoiminta tukee Patriaa sen oman tuotanto-organisaation häiriöttömyyden varmistamisessa sekä myös kiinteistöihin liittyvien ympäristövastuutavoitteiden saavuttamisessa. Osapuolten organisaatioiden eri tasoilla tapahtuva säännöllinen vuoropuhelu mahdollistaa toiminnan ja yhteistyön tavoitteiden painottamisen Patrian kannalta kulloinkin ajankohtaisena oleviin asiakokonaisuuksiin myös uudella sopimuskaudella”, Patrian lakiasiainjohtaja Ara Haikarainen sanoo.

Caverion on johdonmukaisesti ja pitkäjänteisesti parantanut kiinteistöjen energiatehokkuutta eri toimenpitein jo yli kymmenen vuotta jatkuneen yhteistyön ajan. Säännöllisellä energiankulutuksen seurannalla ja reagoimalla nopeasti poikkeamiin on edelleen pystytty ylittämään asetetut säästösitoumustavoitteet. Toiminnan tehostamisen ja palveluiden aktiivisen johtamisen ansiosta tuotanto- ja toimitilojen työolosuhteista ei ole säästöistä huolimatta tarvinnut tinkiä.

”Olemme iloisia hyvästä yhteistyöstä ja pitkäjänteisestä kumppanuudesta Patrian kanssa. Haluamme edelleen olla luottamuksen arvoisia ja autamme Patriaa saavuttamaan omat vastuullisuustavoitteensa muuttuvassa toimintaympäristössä”, Caverion Suomen divisioonajohtaja Ville Tamminen toteaa.

Sopimukseen kuuluvat Patrian Suomessa sijaitsevat kiinteistöt ja toimitilat.  Kiinteistöjen kokonaispinta-ala on noin 150 000 neliömetriä. Sopimuksen piiriin eivät kuulu Patrian tytäryhtiö Millog Oy:n käytössä olevat kiinteistöt.

Patria ulkoisti kiinteistöjensä ylläpidon Caverionille (silloinen YIT Kiinteistötekniikka Oy) vuonna 2012. Yhteistyön käynnistyessä keskeisenä tavoitteena oli saada aikaan merkittäviä kustannussäästöjä kiinteistöjen ylläpidossa ja energiankulutuksessa. Kahden ensimmäisen sopimuskauden aikana on saavutettu ja ylitetty Caverionin Patrialle takaamat usean miljoonan euron säästöt kiinteistöjen ylläpitokustannuksissa.

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätiedot: Kirsi Hemmilä, viestintäpäällikkö, Caverion Suomi Oy, kirsi.hemmila@caverion.com, puh.+358 50 390 0941 Sirje Ahvenlampi-Hyvönen, viestintäjohtaja, Patria, sirje.ahvenlampi@patriagroup.com, +358 50 557 3822
Tilaa tiedotteet: