Caverion_energiamurros 2400 x 1600.jpg
25.08.2023 Lehdistötiedote

Kiinteistönomistajien kannattaa reagoida energiamurrokseen nyt – viivyttely voi tulla kalliiksi

Uudelleen nousseet sähkön hinnat ovat saaneet monet heräämään siihen, että viime talven tilanne ei ollutkaan poikkeuksellinen. Kiinteistöjen investoinnit kannattaa tehdä suunnitellusti ja ajoissa, sillä niiden lykkääminen saattaa johtaa resurssiongelmiin ja kohonneisiin kustannuksiin tulevaisuudessa.

Useissa yrityksissä laaditaan parhaillaan ensi vuoden budjetteja. Kiinteistöjen investointeja suunnitellessa kannattaa ottaa huomioon energiamurros ja palata takaisin viime talven keskusteluihin.

"Monet kiinteistönomistajat lykkäävät nyt suurempia investointeja ja leikkaavat ylläpidon kuluja. Yleisestä taloudellisesta tilanteesta johtuvien paineiden vuoksi osa siirtää energiahankkeita vuosilla eteenpäin ja huollossa keskitytään vain akuutteihin ongelmiin", Caverionin kiinteistöjohtamisen liiketoimintajohtaja Laura Karotie sanoo.

Suunniteltujen korjausten siirtäminen kuitenkin kasvattaa kiinteistöjen korjausvelkaa. Rakennusteollisuuden arvion mukaan velkaa on kertynyt jo 30–50 miljardin euron edestä. Vertailun vuoksi: koko Suomen rakennuskannan arvo on noin 350 miljardia euroa.

Ilmastokriisin selättäminen edellyttää kiinteistöiltä energiaviisautta

"Investoinnit on tehtävä ajallaan, mikäli haluamme torjua ilmastokriisiä ja nostaa Suomen hallitusohjelman mukaisesti puhtaan energian edelläkävijäksi Euroopassa. Tähän tavoitteeseen pääseminen edellyttää kiinteistöiltä sekä energiansäästöä että kykyä sopeutua energianhinnan vaihteluihin", Karotie kertoo.

Jos tarvittavia investointeja ei tehdä kiinteistökantaan ajallaan, edessä saattaa olla isoja resurssiongelmia. Kun puhtaan energian murros on lyönyt lopullisesti läpi, kaikkien hankkeiden toteuttamiseen ei riitä välttämättä resursseja, jolloin kustannusten nousua ei voi välttää.

Säästäminen nyt saattaakin tarkoittaa merkittävästi suurempia hankekustannuksia tulevaisuudessa.

"Kiinteistönomistajilta vaaditaan kunnianhimoa aloittaa todellisten hiilineutraaliutta ja älykiinteistöjä edistävien toimenpiteiden toteuttaminen – se on yhteiskunnan etu. Pienempi hiilijalanjälki tuo useita hyötyjä: se nostaa kiinteistön arvoa, edistää ESG eli Environmental, Social & Governance -vastuullisuuskriteerien saavuttamista ja helpottaa rahoituksen saamista", Karotie kiteyttää.

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja: Laura Karotie, liiketoimintajohtaja, kiinteistöjohtaminen, Caverion Suomi Oy, puh. 050 326 9314, laura.karotie@caverion.com
Tilaa tiedotteet: