22.09.2023 Lehdistötiedote

Kiinteistöjen turvallisuudelta vaaditaan yhä enemmän – nämä viisi tulevaisuuden teemaa nähtävillä

Kiinteistöjen turvajärjestelmillä on laajempi merkitys kuin usein ajatellaan. Järjestelmät tukevat yritysten liiketoiminnan jatkuvuutta maailman muuttuessa, ja samalla ne parantavat ihmisten ja omaisuuden turvallisuutta.

Pandemia, Ukrainan sota ja tekoälyn kehitys ovat vaikuttaneet merkittävästi myös turvallisuusalaan. Caverionin Head of Safety & Security Jussi Aaltojärvi nimeää viisi turvallisuuteen liittyvää kehityskulkua, jotka puhuttavat tällä hetkellä.

1) Entistä tiukemmat vaatimukset
Euroopan muuttuneen turvallisuustilanteen takia vaatimukset turvajärjestelmille ja jäljitettävyydelle ovat tiukentuneet, ja ne tiukentuvat edelleen.

”Yritysten on pystyttävä osoittamaan, kenellä on ollut pääsy tiettyihin tiloihin tiettynä ajankohtana. Yhä pienemmiltä yrityksiltä vaaditaan jäljitettävyyttä”, Aaltojärvi kertoo. 

Turvatekniset ratkaisut, kuten kamera- ja kulunvalvonta, muodostavat henkilötietoja, joita on käsiteltävä GDPR:n mukaisesti.

2) Yrityksillä tarve teknisten järjestelmien yhteensovittamiseen
Turvatekniikan ratkaisujen määrä kiinteistöissä on kasvanut. Tämä aiheuttaa yrityksille myös haasteita. Käytössä saattaa olla useita eri järjestelmiä, jotka eivät ole yhteensopivia keskenään.

”Järjestelmät, jotka tuovat yhteen tärkeät tiedot ja nopeuttavat tiedonhallintaa, päihittävät tulevaisuudessa muut ratkaisut”, Aaltojärvi ennustaa.

3) Turvatekniikasta on suora hyöty liiketoiminnalle
Turvatekniikan strateginen merkitys korostuu, sillä se tukee yritysten liiketoimintaa lisäämällä tehokkuutta ja kilpailukykyä. Esimerkiksi kameroita voidaan hyödyntää laadunvalvonnassa, prosessien seurannassa ja työturvallisuuden ylläpitämisessä. Erilaisilla analytiikkaohjelmilla saadaan yrityksille arvokasta seurantatietoa toiminnan tehostamiseksi.

4) Digitaalisesta avaintenhallinnasta tulee yrityksissä arkipäivää  
Digitaalinen avaintenhallinta yleistyy. Yritykset hallinnoivat jatkossa kiinteistöjen avaimia yhdessä järjestelmässä, josta saadaan nopeasti seurantatietoa. Kun avaintenhallinta on automatisoitu, avainten jakelua ja palautuksia ei tarvitse tehdä manuaalisesti. Kaikki tarvittavat toimet hoituvat digitaalisesti, oli kyseessä sitten mekaaninen, elektromekaaninen tai kulunvalvonnan avain.

5) Yritykset tarvitsevat kokonaiskuvan toimitila- ja kiinteistöturvallisuudesta
Tekniikka ja automaatio helpottavat kiinteistöjen turvallisuusjohtamista, mutta tekniikan määrän lisääntyminen voi tuoda yrityksille myös päänvaivaa.

”Kiinteistön turvajärjestelmät kannattaa keskittää kumppanille, joka pystyy kehittämään ja ylläpitämään järjestelmiä kokonaisvaltaisesti. Näin turvallisuusjohdossa voidaan keskittyä muihin yritysturvan osa-alueisiin. Keskittämällä saavutetaan myös taloudellisia hyötyjä ja vähennetään tuplatyötä”, Aaltojärvi sanoo.

Caverion on mukana FinnSec-messuilla 11.–12.10.2023 osastolla 6h48. Teemana huomisen turvallisuustrendit ja -ratkaisut.

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja:  Jussi Aaltojärvi, Head of Safety & Security puh. +358 40 519 5749, jussi.aaltojarvi@caverion.com
Tilaa tiedotteet: