Caverion-electricity-supply.JPG
17.08.2023 Sijoittajauutinen

Caverion toteuttaa Fingridin sähköaseman peruskorjauksen Kajaanissa – Lisää käyttövarmuutta sähkönsiirron kasvaessa

Fingrid on valinnut Caverionin urakoitsijaksi Vuolijoen sähköaseman peruskorjaukselle, joka lisää käyttövarmuutta sähkönsiirron kasvaessa. Hankkeessa saneerataan Kajaanissa sijaitseva Vuolijoen 400 kV sähköasema. Peruskorjauksessa nykyistä 400 kV ja 110 kV kytkinlaitosta laajennetaan ja koko sähköaseman suojaus- ja ohjausjärjestelmä uusitaan uuteen rakennettavaan valvomorakennukseen. Urakan arvo on noin 15 miljoonaa euroa.

Hanke on osa Fingridin siirtoyhteysprojektia, jossa rakennetaan uusi voimajohto Vaalan ja Joroisten välille. Uudella voimajohdolla vahvistetaan niin sanottua Järvilinjaa, jolla parannetaan kantaverkon käyttövarmuutta sähkönsiirron kasvaessa Suomessa pohjois-eteläsuuntaisesti.

”Vuolijoen sähköaseman saneeraaminen on osa Järvilinjan vahvistamisen investointikokonaisuutta, jossa lisätään merkittävästi pohjois-eteläsuuntaista siirtokapasiteettia. Vuolijoen sähköasema sekä sen viereen suunnitteilla oleva Höyttikankaan asema palvelevat erityisesti Kainuun seudun asukkaita ja mahdollistavat investoinnit teollisuuteen ja tuotantoon. Vuolijoen sähköaseman vaativat uusimis- ja laajentamistyöt ovat kokonaisuuden aikataulun kannalta kriittisiä, joten olemme iloisia saadessamme tekijöiksi Caverionin huippukaverit!” sanoo Daniel Kuosa, rakentamispäällikkö, Fingrid Oyj.

”Sähkönsiirron turvaaminen on yhteiskunnan kannalta kriittistä. Olemme ylpeitä voidessamme tarjota vankkaa osaamistamme Suomen kantaverkosta vastaavalle Fingridille. Meille on tärkeää olla mukana turvaamassa käyttövarmuutta kasvavan sähkönsiirron myötä. Kiitämme jälleen kerran Fingridiä luottamuksesta osaamiseemme,” sanoo Elina Engman, divisioonajohtaja, Caverion Teollisuudesta.

Projekti alkaa elokuussa 2023 ja päättyy helmikuussa 2026.

Lue lisää sähköasemapalveluistamme

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja: Elina Engman, Caverion Teollisuus, divisioonajohtaja, elina.engman@caverion.com, puh. 050 351 4673
Tilaa tiedotteet: