15.11.2023 Pörssitiedote

Caverion Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Caverion Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin tänään 15.11.2023 Vantaalla. Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen muuttamisesta sekä hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 4. kohdan kuulumaan seuraavasti:

”4 § Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu yhdestä (1) seitsemään (7) varsinaista jäsentä sekä ainakin yksi (1) varajäsen, mikäli hallitukseen kuuluu vähemmän kuin kolme (3) varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, jollei yhtiökokous toisin päätä.”

Lisäksi ylimääräinen yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 8. kohdan ensimmäisen virkkeen kuulumaan seuraavasti:

"Varsinainen yhtiökokous pidetään kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä."

Muilta osin yhtiöjärjestys säilyy muuttumattomana.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous valitsi hallitukseen kaksi (2) varsinaista jäsentä ja yhden (1) varajäsenen. Mikael Aro ja Hans Petter Hjellestad valittiin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja Gustaf Behmer hallituksen varajäseneksi toimikaudeksi, joka alkaa muutetun yhtiöjärjestyksen rekisteröinnistä ja päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajaksi valittavalle jäsenelle maksetaan palkkiota 60.000 euroa vuodessa (joka maksetaan samansuuruisissa erissä kuukausittain toimikauden ajan), ja että hallituksen varsinaiselle jäsenelle ja varajäsenelle ei makseta palkkiota. Hallituksen väistyvät jäsenet saavat 27.3.2023 pidetyn yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisen palkkion suhteutettuna heidän toimikausiensa pituuteen.  

Caverion Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Caverion Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 15.11.2023 välittömästi ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi keskuudestaan Mikael Aron hallituksen puheenjohtajaksi.

Hallitus valitsi keskuudestaan valiokuntiinsa seuraavat jäsenet:

  • Henkilöstövaliokunta: puheenjohtaja Hans Petter Hjellestad, jäsen Mikael Aro
  • Tarkastusvaliokunta: puheenjohtaja Mikael Aro, jäsen Hans Petter Hjellestad

Yllä mainitut päätökset astuvat voimaan hallituksen uusien jäsenten toimikauden alkamisesta lukien. Kuvaus valiokuntien tehtävistä ja niiden työjärjestykset ovat luettavissa osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat - Hallinnointi.

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla yhtiön internetsivuilla viimeistään 29.11.2023

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Yhteydenotot: Elina Kaura, Lakiasiainjohtaja, p. +358 40 722 3334, elina.kaura@caverion.com Noora Koikkalainen, Sijoittajasuhdejohtaja, p. +358 50 562 6552, noora.koikkalainen@caverion.com
Tilaa tiedotteet: