03.11.2023 Pörssitiedote

Caverion Oyj:n Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2023: Vahva kannattavuus epävarmassa toimintaympäristössä

Caverion Oyj:n Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2023

Vahva kannattavuus epävarmassa toimintaympäristössä

 

 

1.7.–30.9.2023

 

 • Liikevaihto: 578,0 (564,1) milj. euroa, kasvua 2,5 prosenttia. Orgaaninen kasvu oli 2,5 (11,8) prosenttia. Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 0,1 prosenttia. Projektit-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 7,0 prosenttia.
 • Oikaistu EBITA: 29,7 (26,9) milj. euroa, eli 5,1 (4,8) prosenttia liikevaihdosta, kasvua 10,6 prosenttia.
 • EBITA: 28,9 (25,1) milj. euroa, eli 5,0 (4,5) prosenttia liikevaihdosta, kasvua 15,1 prosenttia.
 • Liikevoitto: 25,0 (21,1) milj. euroa, eli 4,3 (3,7) prosenttia liikevaihdosta, kasvua 18,9 prosenttia.
 • Operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja: -5,9 (7,7) milj. euroa, mihin vaikutti 10,0 milj. euron kustannuskorvaus Bain Konsortiolle.
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton: 0,12 (0,10) euroa osakkeelta.

 

1.1.–30.9.2023

 

 • Tilauskanta: 1 943,1 (1 971,0) milj. euroa, laskua 1,4 prosenttia. Palveluiden tilauskanta laski 2,8 prosenttia. Projektien tilauskanta kasvoi 0,4 prosenttia.
 • Liikevaihto: 1 821,0 (1 669,2) milj. euroa, kasvua 9,1 prosenttia. Orgaaninen kasvu oli 8,1 (6,2) prosenttia. Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 6,7 prosenttia. Projektit-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 13,9 prosenttia.
 • Oikaistu EBITA: 79,7 (67,2) milj. euroa, eli 4,4 (4,0) prosenttia liikevaihdosta, kasvua 18,6 prosenttia.
 • Kannattavuuden, rahavirran sekä osakekohtaisen tuloksen avainlukuihin vaikutti katsauskaudella ostotarjoukseen liittynyt 10,0 milj. euron kustannuskorvaus Bain Konsortiolle.
 • EBITA: 64,5 (61,5) milj. euroa, eli 3,5 (3,7) prosenttia liikevaihdosta, kasvua 4,9 prosenttia.
 • Liikevoitto: 52,2 (49,9) milj. euroa, eli 2,9 (3,0) prosenttia liikevaihdosta, kasvua 4,6 prosenttia.
 • Operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja: 33,5 (37,4) milj. euroa, laskua 10,3 prosenttia.
 • Kassakonversio (rullaava 12 kk): 94,1 (90,1) prosenttia.
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton: 0,23 (0,23) euroa osakkeelta.
 • Nettovelat/Oikaistu käyttökate: 1,9x (1,8x).
 • Yritysostot: Caverion sai päätökseen viisi yrityshankintaa tammi–syyskuussa 2023, vuositason liikevaihto yhteensä 60,4 milj. euroa.

 

Suluissa esitetyt luvut ovat edellisvuoden vastaavan kauden lukuja, ellei toisin ole mainittu.

 

Tulosohjeistus vuodelle 2023:

Vuonna 2023 Caverion-konsernin liikevaihto (2022: 2 352,1 milj. euroa) ja oikaistu EBITA (2022: 105,8 milj. euroa) kasvavat vuoteen 2022 verrattuna.

 

AVAINLUVUT

Milj. e

7-9/23

7-9/22

Muutos

1-9/23

1-9/22

Muutos

1-12/22

Liikevaihto

578,0

564,1

2,5 %

1 821,0

1 669,2

9,1 %

2 352,1

Orgaaninen kasvu, %

2,5

11,8

 

8,1

6,2

 

8,6

Oikaistu käyttökate

45,3

41,1

10,4 %

124,6

109,1

14,2 %

163,0

Oikaistu käyttökateprosentti, %

7,8

7,3

 

6,8

6,5

 

6,9

Käyttökate

44,5

39,3

13,2 %

109,5

103,6

5,7 %

143,4

Käyttökateprosentti, %

7,7

7,0

 

6,0

6,2

 

6,1

Oikaistu EBITA

29,7

26,9

10,6 %

79,7

67,2

18,6 %

105,8

Oikaistu EBITA-prosentti, %

5,1

4,8

 

4,4

4,0

 

4,5

EBITA

28,9

25,1

15,1 %

64,5

61,5

4,9 %

86,1

EBITA-prosentti, %

5,0

4,5

 

3,5

3,7

 

3,7

Liikevoitto

25,0

21,1

18,9 %

52,2

49,9

4,6 %

69,9

Liikevoittoprosentti, %

4,3

3,7

 

2,9

3,0

 

3,0

Katsauskauden tulos

16,0

14,6

9,7 %

32,7

33,1

-1,3 %

46,2

Osakekohtainen tulos, laimentamaton, e

0,12

0,10

12,9 %

0,23

0,23

1,2 %

0,32

Operatiivinen rahavirta ennen

 

 

 

 

 

 

 

rahoituseriä ja veroja

-5,9

7,7

 

33,5

37,4

-10,3 %

144,3

Tilauskanta

 

 

 

1 943,1

1 971,0

-1,4 %

1 943,3

Kassakonversio (rullaava 12 kk), %

 

 

 

94,1

90,1

 

100,6

Käyttöpääoma

 

 

 

-76,9

-75,8

-1,4 %

-141,4

Korollinen nettovelka

 

 

 

332,8

274,0

21,4 %

200,9

Nettovelat/Oikaistu käyttökate

 

 

 

1,9

1,8

 

1,2

Velkaantumisaste, %

 

 

 

190,9

131,8

 

89,1

Omavaraisuusaste, %

 

 

 

15,5

19,0

 

19,8

Henkilöstö kauden lopussa

 

 

 

14 853

15 037

-1,2 %

14 490

JACOB GÖTZSCHE, TOIMITUSJOHTAJA:

“Vuoden 2023 kolmannella vuosineljänneksellä jatkoimme vahvan kannattavuuden ja liikevaihdon kasvun tiellä. Liiketoimintamme on pärjännyt hyvin toimintaympäristön haasteista huolimatta. Markkinakysyntää vauhdittavat globaalit trendit, kuten energiatehokkuus ja rakennetun ympäristön vihreä siirtymä, tukevat kasvuamme edelleen. Olen tyytyväinen, että rakennusmarkkinan haasteet ja korkoympäristö eivät tähän mennessä ole vaikuttaneet suoriutumiseemme yleisesti. Vaikka toistaiseksi markkinatilanteen negatiiviset vaikutukset ovatkin olleet vähäisiä, markkinatilanne on edelleen haastava.

 

Konsernin liikevaihto kasvoi edelleen kolmannella vuosineljänneksellä edellisvuodesta ja oli 578,0 (564,1) milj. euroa, joka on kohtuullinen saavutus nykymarkkinatilanteessa. Ilman valuuttakurssien vaikutusta kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli edelleen hyvällä tasolla sekä Palveluissa että Projekteissa. Orgaaninen kasvu oli vuosineljänneksellä tyydyttävällä 2,5 prosentin tasolla. Yrityshankintojen vaikutus liikevaihtoon oli 3,8 prosenttia. Valuuttakurssien jatkunut heikentyminen Ruotsissa ja Norjassa vaikutti kolmannen kvartaalin liikevaihtoomme negatiivisesti 22 milj. eurolla. Inflaatio ja korkeampien materiaalikustannusten myötä nousseet myyntihinnat kasvattivat osittain liikevaihtoamme. Tämä vaikutus oli kuitenkin selvästi vähäisempi kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla ja vuoden 2023 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla tarkasteltuna liikevaihto kasvoi Ruotsin, Norjan, Itävallan, Tanskan ja Teollisuuden divisioonissa ja oli edellisvuoden tasolla Suomessa ja Saksassa. Meillä on meneillään useita hienoja asiakasprojekteja, kuten sähkönsiirron kapasiteettia parantavat infrastruktuurihankkeet Suomessa, uusiutuvan energian projektit Ruotsissa, sekä puhdastilan suunnittelu ja rakentaminen Saksassa. Näiden meneillään olevien projektien monipuolisuudessa konkretisoituu hyvin Caverionin osaamisen laajuus.

 

Kolmannella vuosineljänneksellä oikaistu EBITA:mme oli vahva, huolimatta Ruotsin ja Norjan kruunun heikentymisen negatiivisesta vaikutuksesta (noin 1 milj. euroa). Edellisvuoteen verrattuna, oikaistu EBITA:mme parani vuosineljänneksellä 10,6 prosenttia 29,7 (26,9) milj. euroon ja oli 5,1 (4,8) prosenttia liikevaihdosta. Oikaistua EBITA:a paransi Projektit-liiketoiminnan vahva liikevaihto ja tasapainoinen projektijakauma. Operatiivinen kassavirtamme oli -5,9 (7,7) milj. euroa, johon vaikutti negatiivisesti Bain Konsortiolle maksettu 10,0 milj. euron korvaus ostotarjoukseen liittyneistä kustannuksista.   

 

Tilauskanta oli kolmannen vuosineljänneksen lopussa hieman edellisvuotta alhaisempi, 1 943,1 (1 971,0) milj. euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla tarkasteltuna tilauskanta oli edellisvuoden tasolla.  Markkinatilanne jatkuu haastavana, mutta hyvä tilauskanta antaa meille varmuutta siitä, että liiketoimintamme jatkuu vakaana kohti loppuvuotta. Materiaalikustannuksiin kohdistuva inflaatio on helpottumassa, mutta valuuttakurssien vaihtelun vaikutusta on vaikea ennustaa. Tämänhetkisen toimintaympäristön haasteet koskettavat myös meitä, ainakin lyhyellä tähtäimellä. Toisaalta on hyvä muistaa, että globaalit trendit kasvattavat väistämättä palvelujemme kysyntää tulevaisuudessa. 

 

Kestävän kasvun strategiamme on edistynyt vuoden aikana hyvin kaikilla liiketoimintamme painopistealueilla. Toteutimme vuosineljänneksen aikana kaksi yritysostoa: VVS Teknikk Norjassa ja Kiwa Inspectan kiinteistöjen ja rakenteiden tutkimus- ja konsultointipalvelut Suomessa, ja toivotimme 85 uutta osaajaa tervetulleiksi Caverioniin. Molemmat yritysostot vahvistavat palvelutarjoomaamme ja osaamistamme. Kartoitamme jatkossakin hyviä, kyvykkyyksiämme tai maantieteellistä kattavuuttamme täydentäviä yritysostokohteita strategiamme mukaisesti.

 

Caverionin osakkeista tehty hallituksen suosittelema ostotarjous on hiljattain ottanut merkittävän askeleen eteenpäin kaikkien hyväksyntäehtojen täytyttyä. Suomalaisen Triton Fund V:n hallinnoima Crayfish BidCo Oy:n osakeomistus on ylittänyt 2/3 rajan kaikista Caverionin ulkona olevista osakkeista ja kaikki yrityskauppavalvontaan liittyvät hyväksynnät on saatu. 1.11.2023 päättyneen ostotarjouksen alustavan tuloksen mukaan  Tritonin osakeomistus nousee 94,3 prosenttiin ostotarjouksen toteutuessa. Omistajavaihdos itsessään ei vaikuta päivittäiseen tekemiseemme, vaan Caverionilla keskitymme asiakkaidemme palveluun ja yhteistyöhön yhtiössämme kuten ennenkin.

 

Caverion on hyvissä asemissa pitkän aikavälin liiketoiminnallisten tavoitteidensa saavuttamiseksi ja kestävän kasvunsa vauhdittamiseksi. Keskitymme jatkossakin siihen, että asiakkaidemme kumppanina tuemme heitä älykkäillä sekä kestävillä ratkaisuilla, kiinteistöjen, infrastruktuurin ja teollisuuden koko elinkaarella. Tärkein voimavaramme on osaavat työntekijämme - he ansaitsevat erityiskiitoksen siitä, että Caverion on asiakkailleen ykkösvalinta.”

  

MARKKINANÄKYMÄT VUODELLE 2023

Caverion odottaa, että taustalla oleva kysyntä on yleisesti ottaen positiivista Palveluissa vuoden 2023 aikana.

 

Projekteissa korkea inflaatio ja nouseva korkotaso vaikuttavat heikentävästi uudisrakentamisen kysyntäympäristöön. Lisäksi konfliktit Ukrainassa ja hiljattain myös Lähi-idässä aiheuttavat taloudellista epävarmuutta. Caverionin Projektit-liiketoiminnan portfolio on tasapainoinen ja yhtiö odottaa, että taustalla oleva liiketoiminta-aktiviteetti säilyy vakaana vuonna 2023.

 

Digitalisaation ja kestävän kehityksen megatrendit ovat monella tavoin suotuisia Caverionille, ja niiden uskotaan lisäävän Caverionin tarjoomien kysyntää jatkossa. Energiatehokkuutta koskevat kasvavat vaatimukset ja lisääntyvät digitalisoitumisen, automaation ja teknologian vaatimukset rakennetussa ympäristössä säilyvät vahvoina kaupungistumisen megatrendin ohella. Sekä EU:n ajamat säännökset että kansallinen lainsäädäntö, jotka asettavat korkeampia tavoitteita ja toimenpiteitä energiatehokkuuteen ja hiilineutraaliuuteen liittyen, tukevat lisääntyvää tietoisuutta kestävästä kehityksestä. Jatkuva keskittyminen energiatehokkuuteen sekä hiilidioksidipäästöjä vähentäviin toimenpiteisiin ja projekteihin tukee edelleen aktiviteettia ja liiketoiminnan volyymiä Caverionin toimintaympäristössä.

 

TALOUDELLISET TAVOITTEET JA VASTUULLISUUSTAVOITTEET

Caverion päivitti taloudelliset tavoitteensa päivitetyn strategian julkistamisen yhteydessä 9.5.2022. Vastuullisuustavoitteet säilyivät ennallaan.

 

 Keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet vuoden 2025 loppuun mennessä

1-9/2023

Kassakonversio
(rullaava 12 kk)

Operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja /
Käyttökate > 100 %

94,1 %

Kannattavuus

Oikaistu EBITA > 5,5 % liikevaihdosta

4,4 %

Orgaaninen
liikevaihdon kasvu

3−4 % vuodessa strategiakauden aikana

8,1 %

Liikevaihdon kasvu yritysostojen kautta

2−3 % vuodessa strategiakauden aikana

5,0 %

Velkaantuneisuus

Nettovelat/Oikaistu käyttökate, 12 kk < 2,5x

1,9x

Osinkopolitiikka

Tavoitteena on jakaa vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta verojen jälkeen huomioiden kuitenkin velkaantuneisuuden tason.

62 %*

 

* Laskentakaava: Osinko/tulos (%). Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaisesti yhtiön jakokelpoisista varoista maksettiin tilikaudelta 2022 osinkoa 0,20 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 5.4.2023.

 

Vastuullisuustavoitteet vuoteen 2025 asti

2025 tavoite

2022

2021

Caverionin jalanjäljen pienentäminen

 

 

 

Kokonaishiilijalanjälki on määritetty ja mitattu

100 %

90 %

80 %

Caverionin kädenjäljen kasvattaminen

 

 

 

Tarjoomallamme on määritetty hiilikädenjälki

100 %

25 %

20 %

Hiilikädenjäljen suhde hiilijalanjälkeen (Scope 1−2)

5x

>3x

>2x

Henkilöstöstä välittäminen 

 

 

 

Tapaturmataajuus (LTIFR) 

<2>

4,0

4,0

Naistyöntekijöiden osuus henkilöstöstä 

15 %

11 %

11 %

Vastuullisuuskoulutuksen saaneet työntekijät 

100 %

30 %*

N/A**

Arvoketjun vastuullisuuden varmistaminen 

 

 

 

Toimittajien eettisten liiketoimintaperiaatteiden kattavuus

>90 %

74 %

66 %

Tarjouspyynnöt sisältävät vastuullisuuskriteerit 

100 %

-

-

 

* Vastuullisuuden verkkokoulutus saatavilla Q4/2022 lähtien. Vuoden aikana kahta muuta ESG-liitännäistä verkkokoulutusta suoritettu seuraavasti: 97 % (Tietoturvan verkkokoulutus) ja 97 % (Eettisten liiketoimintaperiaatteiden verkkokoulutus).

** Vastuullisuuden verkkokoulutus ei vielä saatavilla. Kaksi muuta ESG-liitännäistä verkkokoulutusta suoritettu seuraavasti: 86 % (Turvallisuuden verkkokoulutus) ja 92 % (Eettisten liiketoimintaperiaatteiden verkkokoulutus).

TIEDOTUSTILAISUUS, WEBCAST JA PUHELINKONFERENSSI

Caverion järjestää Osavuosikatsausta koskevan englanninkielisen tiedotustilaisuuden perjantaina 3.11.2023 klo 10.00 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Torpantie 2, 01650 Vantaa. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä Caverionin verkkosivuilla osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat tai osoitteessa https://caverion.videosync.fi/2023-q3. Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta rekisteröitymällä etukäteen oheisesta linkistä: https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=1009622. Puhelinnumerot ja konferenssitunnus osallistumista varten toimitetaan rekisteröitymisen jälkeen. Kysymyksen esittämiseksi osallistujan tulee painaa puhelimestaan *5 liittyäkseen kysymysjonoon. Tilaisuudesta on lisätietoa Caverionin verkkosivuilla osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2024

Tammi–joulukuun 2023 tilinpäätöstiedote julkaistaan 8.2.2024. Vuosikatsaus vuodelta 2023 sisältäen tilinpäätöksen julkaistaan viimeistään viikolla 9/2024. Osa- ja puolivuosikatsaukset vuodelta 2024 julkaistaan 25.4., 31.7. ja 31.10.2024.

 

Taloudelliset katsaukset ja muuta sijoittajatietoa on saatavilla Caverionin verkkosivuilta osoitteesta www.caverion.fi/sijoittajat. Materiaalit voi myös tilata sähköpostitse osoitteesta IR@caverion.com.

 

CAVERION OYJ

 

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja antavat: Mikko Kettunen, talousjohtaja, puh. 050 347 7462, mikko.kettunen@caverion.com Noora Koikkalainen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 050 562 6552, noora.koikkalainen@caverion.com
Tilaa tiedotteet: