17.03.2023 Pörssitiedote

Caverion Oyj:n ehdollisten ja suoriteperusteisten osakepalkkio-ohjelmien mukainen omien osakkeiden luovutus ja siihen liittyvä suunnattu osakeanti

Caverion Oyj:n hallitus ("Yhtiö" ja "Hallitus") on päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista Yhtiön suoriteperusteisen osakepalkkio-ohjelman (Performance Share Plan) 2020-2022 ja Yhtiön ehdollisen osakepalkkio-ohjelman (Restricted Share Plan) 2020-2022 mukaisen osakepalkkioiden maksamista varten. Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2022 Hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Hallitus on 17.3.2023 päättänyt luovuttaa suunnatussa maksuttomassa osakeannissa 408 964 Yhtiön hallussa olevaa Yhtiön osaketta osakepalkkio-ohjelmiin kuuluville 92 avainhenkilöille ohjelmien ehtojen mukaisesti, joista 324 582 osaketta luovutetaan suoriteperusteisen osakepalkkio-ohjelman 2020-2022 yhteydessä ja 84 382 osaketta luovutetaan ehdollisen osakepalkkio-ohjelman 2020-2022 yhteydessä. Ohjelmien yhteydessä ei lasketa liikkeeseen uusia osakkeita eikä ohjelmalla siten ole laimentavaa vaikutusta. Ennen suunnattua osakeantia Yhtiöllä oli hallussaan yhteensä 2 447 447 osaketta, joista suunnatun osakeannin jälkeen Yhtiön haltuun jää 2 038 483 osaketta.

Hallitus päätti joulukuussa 2015 osakepohjaisesta pitkän aikavälin kannustinohjelmasta konsernin johdolle. Joulukuussa 2019 Hallitus hyväksyi uuden ohjelmajakson vuosille 2020-2022. Yksityiskohtaisempia tietoja ohjelmista on esitetty 18.12.2015 ja 18.12.2019 julkistetuissa pörssitiedotteissa. Ohjelmien tavoitteena on muun muassa yhdistää omistajien ja johdon tavoitteet Yhtiön omistaja-arvon edistämiseksi, sitouttaa avainjohto Yhtiöön ja sen strategisiin tavoitteisiin sekä tarjota heille kilpailukykyinen Yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkio-ohjelma.

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja: Milena Hæggström, sijoittajasuhteiden ja ulkoisen viestinnän johtaja, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.com
Tilaa tiedotteet: