P&R Arkkitehdit
30.01.2023 Sijoittajauutinen

Caverion ja Fira toteuttavat Tuusulan Rykmentinpuiston kampuksen elinkaarihankkeena

Tuusulan kunnanhallitus valitsi Rykmentinpuiston kampuksen toteuttajiksi Caverionin ja Firan. Kampus toteutetaan elinkaarihankkeena, johon sisältyy kiinteistön suunnittelu- ja rakennustyöt sekä rakennuksen ylläpitopalvelut 20 vuodeksi.

Laajuudeltaan yli 12 000 bruttoneliömetrin kampukseen rakennetaan tilat yhteensä noin tuhannelle ala- ja yläasteen oppilaalle sekä yli 40 esikoululaiselle ja yli 150 erityisoppilaalle. Opetushenkilöstöä koulussa on noin 200. 

Caverion toteuttaa kampuksen koko talotekniikan suunnitteluineen ja vastaa kiinteistön ylläpidosta sekä suunnitelman mukaisesta energiankulutuksesta 20 vuoden ajan.

Yhteistyötä läpi elinkaaren

- Hankkeessa otetaan pitkäjänteisesti huomioon mm. rakentamisen laatuun, turvallisuuteen, energiatehokkuuteen ja toiminnallisuuteen liittyvät asiat. Käytettävyys varmistetaan koko palvelujakson ajan yhteistyössä palveluntuottajan kanssa. Kohteessa mahdollistetaan myös monipuolinen kuntalaiskäyttö, sanoo projektitoimiston päällikkö Jyri Olkkonen Tuusulan kunnasta.

- Meille on erittäin mieluista päästä rakentamaan ja ylläpitämään Tuusulan kampusta. Elinkaarihankkeessa korostuu toteuttajien kokemus ja hyvä yhteistyö, ja olemmekin yhdessä Firan ja suunnittelijoiden kanssa kehittäneet kestäviä ja tehokkaita energiaviisaita ratkaisuja. Myös tilaajan ja käyttäjien aktiivinen osallistuminen neuvotteluvaiheessa antaa hyvän pohjan 20 vuoden yhteistyölle rakennuksen valmistuttua, Caverion Suomen divisioonajohtaja Ville Tamminen sanoo. 

 - Kyseessä on toinen elinkaarihankkeemme, jota on hienoa päästä toteuttamaan yhteistyössä Caverionin ja Tuusulan kunnan kanssa. Hanke on meille erityisen mieluisa, sillä pääsimme rakentajana heti alkuvaiheessa tuomaan siihen ydinosaamisemme eli kyvykkyyden kokonaisuuden optimointiin ja käyttäjälähtöiseen suunnitteluun. Useita oppimisympäristöjä toteuttaneena tiedämme, miten eri suunnitteluratkaisut käytännössä toimivat ja tätä osaamista on tässäkin hankkeessa hyödynnetty, painottaa Firan toimitilarakentamisen linjajohtaja Henri Mämmi.

Kestävän kehityksen mukaiset valinnat ja energiatehokkuus johtotähtinä suunnittelussa

Rakennuksen suunnitteluvaiheessa on laadittu hiilijalanjälkilaskenta, jonka tuloksia käytetään suunnittelun ja rakentamisen tukena. Rakennuksen elinkaaren aikainen hiilijalanjälki on 37 % pienempi kuin vertailukiinteistössä. Tavoitteena on suosia vähähiilisiä ratkaisuja ja pienentää valmiin rakennuksen hiilijalanjälkeä.

PR Arkkitehdit

Uusiutuvina energiamuotoina ovat aurinkosähkö ja lämpöpumpputeknologia. Rakennuksen katolle rakennetaan aurinkosähkövoimala, jonka teho on 160 kWp, ja lämmitys ja viilennys toteutetaan lämpöpumppuratkaisulla.

Rakennustyössä noudatetaan Terve Talo- ja Kuivaketju10 -konsepteja. Kohteelle tavoitellaan RTS-ympäristöluokituksen neljän tähden tasoa. Energiatehokkuutensa perusteella (E-luku 61 kWh/brm2, a) kiinteistö kuuluu A-energialuokkaan.

Hankkeeseen sisältyy lisäksi Tuusulan kunnan optio hankkia myöhemmin kampuksen yhteyteen mahdollisesti toteutettavan päiväkodin suunnittelu- ja rakennustyö sekä vastaavat ylläpitopalvelut monitoimikampuksen palvelujakson ajalle.

Havainnekuvat: P&R Arkkitehdit

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätiedot: Jani Orava, liiketoimintapäällikkö, Caverion Suomi, p. 040 746 1608, jani.orava@caverion.com Henri Mämmi, Fira, linjajohtaja, toimitilarakentaminen, p. 050 346 9076, henri.mammi@fira.fi   Jyri Olkkonen, projektitoimiston päällikkö, Tuusulan kunta, p. 040 314 3555, jyri.olkkonen@tuusula.fi   Kirsi Hemmilä, viestintäpäällikkö, Caverion Suomi, p. 050 390 0941, kirsi.hemmila@caverion.com
Tilaa tiedotteet: