keko1-1200x627.jpg
06.04.2020 Lehdistötiedote

Seitsemän johtavaa suomalaisyritystä luovat yhdessä ekosysteemin kiinteistödatan hyödyntämiseksi

 

Caverion, KONE, Nokia, YIT, HaltonNetox ja VTT ovat perustaneet yhteisen ekosysteemin, jonka nimi on KEKO. Business Finlandin tukeman hankkeen tarkoituksena on luoda maailman johtava kiinteistödatan ekosysteemi ja alusta, johon eri toimijat voivat liittyä. Alusta mahdollistaa datan keruun, analysoinnin ja automaattisen hyödyntämisen kiinteistöjen ylläpidossa. 
 
  

Länsimaalaiset viettävät jopa 90 % ajastaan sisätiloissa, ja kiinteistöt tuottavat yli kolmasosan kaikista EU:n hiilidioksidipäästöistä. Koska kiinteistöjen merkitys on niin suuri, kiinteistöjen synnyttämä data on äärimmäisen arvokasta.  

KEKO-ekosysteemi pyrkii merkittävästi parantamaan kiinteistöjen mukavuutta, tuottavuutta ja ympäristöystävällisyyttä sovittamalla koko rakennetun ympäristön teknisten järjestelmien datan yhteiselle alustalle.  

"Teknologiaa ja dataa hyödyntämällä voimme hidastaa ilmastonmuutosta ja luoda hyvinvointia ihmisille. Caverion auttaa asiakkaitaan tekemään rakennuksista ja kaupungeista älykkäitä, esimerkiksi automaation, olosuhdemittauksen, turvallisuusratkaisujen sekä telematiikan avulla ja erilaisia energialähteitä käyttämällä. Entistä älykkäämpien ja monimutkaisempien ratkaisujen kehittäminen rakennettuihin ympäristöihin vaatii uudenlaista avointa yhteistyötä ja kumppanuuksia. Uskomme KEKO-yhteisön voimaan ja yhteisiin tavoitteisiimme parantaa rakennusten mukavuutta, tuottavuutta ja kestävää kehitystä”, sanoo Tuomo Härkönen, Caverionin digitaalisista ratkaisuista vastaava johtaja.

”Älykkäisiin rakennuksiin suunnatut ratkaisut ja palvelut tulevat linkittymään entistä enemmän toisiinsa. Ne muodostavat ekosysteemejä ja luovat uudenlaista arvoa asiakkaille ja parempia kokemuksia loppukäyttäjille. KEKOssa rakennamme yhdessä Suomen parhaiden osaajien kanssa digitaalisen alustan, jolla voimme hyödyntää olemassa olevaa dataa paremmin. Yhdessä luomme uusia ratkaisuja, jotka ennakoivat rakennusten käyttäjien tarpeita ja tekevät älyrakennuksista entistä toimivampia”, sanoo Rauno Hatakka, Technology Management -yksikön johtaja KONEelta. 

Ekosysteemin perustajajäseniä ovat Caverionin lisäksi hissejä, liukuportaita ja automaattiovia valmistava ja huoltava KONE, verkkoratkaisuja, ohjelmistoja, palveluita ja lisensointimahdollisuuksia maailmanlaajuisesti tarjoava Nokia, kaupunkikehittäjä ja rakentaja YIT, sisäilmajärjestelmiä ja niihin integroituja ihmislähtöisiä valaistusratkaisuja tuottava Halton sekä IT- ja kyberturvayhtiö Netox. Hankkeen tutkimuskumppanina ja ekosysteemin koordinaattorina toimii Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy. Tarkoituksena on kuitenkin jatkuvasti laajentaa ekosysteemiä. KEKOn projekteihin otetaankin mukaan erilaisia PK-yrityksiä, joilla on älykiinteistöihin liittyvää osaamista.   

Sata uutta tapaa helpottaa ihmisten arkea älyrakennuksissa 

KEKO on kaksivuotinen projekti, jossa tutkitaan ja testataan ratkaisuja sekä etsitään sata uutta käyttötapausta kiinteistödatalle.  
Käyttötapaukset on tunnistettu seuraamalla kiinteistöjen käyttäjien ja toimijoiden arkea ja tarpeita. Niiden kartoitus on ollut käynnissä jo vuoden 2019 loppupuolelta. 

Käyttötapausten pohjalta luodaan konseptit mahdollisista digitaalisista ratkaisuista, jotka voivat hyödyntää niin kiinteistön omaa kuin ulkoistakin dataa. Lopuksi konseptien hyödyllisyys ja toteuttamiskelpoisuus validoidaan vuosien 2020 ja 2021 aikana. Projektiin on saatu tukea Business Finlandilta.  

KEKO on yhteenliittymä, jossa kehitetään kiinteistödatan ympärille tehokasta ja dynaamista ekosysteemiä. Yhteenliittymän perustajajäsenet ovat KONE, Nokia, YIT, CaverionHalton, VTT ja Netox. Projektia rahoittaa Business Finland. Ekosysteemi on perustettu vuonna 2019 ja ensimmäiset käyttötapaukset valmistuvat alkuvuoden 2020 aikana. 

www.kekoecosystem.com


 

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja:  Alustaan ja projektiin voi tutustua tarkemmin osoitteessa kekoecosystem.com (http://www.kekoecosystem.com) Tuomo Härkönen, Johtaja, Digitaaliset ratkaisut, Caverion, puh. +358 40 567 2226, tuomo.harkonen@caverion.com Jukka Hemilä, KEKO Ecosystem Coordinator, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, puh. +358 40 820 8084, jukka.hemila@vtt.fi  
Tilaa tiedotteet: