Pyhäkoski Oulujoki-copyright Fortum.jpg © Fortum
27.04.2020 Sijoittajauutinen

Fortum jatkaa käyttö- ja kunnossapitoyhteistyötään vesivoimalaitoksilla Maintpartnerin (osa Caverionia) kanssa

Fortum jatkaa kolmeatoista vesivoimalaitostaan koskevaa käyttö- ja kunnossapitokumppanuuttaan Caverioniin kuuluvan Maintpartnerin kanssa kahdella vuodella. Maintpartner on hoitanut palvelua jo vuodesta 2013. Sopimuksen arvoa ei julkisteta.

Maintpartnerin vastuulla on Fortumin Oulu- ja Emäjoen sekä Imatran alueen vesivoimalaitosten paikalliskäyttö ja kunnossapito sekä niiden uusinta- ja ylläpitoprojekteihin liittyvät suunnittelu-, toteutus- ja käyttöönottotoimeksiannot. Toiminnan jatkuva kehitys pohjautuu muun muassa yhdessä laadittuihin kehityssuunnitelmiin ja dynaamiseen ennakoivaan kunnossapitoon.

”Olemme iloisia, että voimme jatkaa vesivoimalaitosliiketoimintamme kehitystä yhdessä Maintpartnerin / Caverionin kanssa. Palvelukonsepti liittyen vesivoimalaitoksiin on juuri nyt erittäin mielenkiintoisessa kehitysvaiheessa ja odotammekin meneillään olevan integraation hyödyttävän jatkossa selvästi myös Fortumia”, sanoo Fortumin Suomen vesivoimalaitosten ylläpidosta vastaava aluejohtaja Markku Nivalainen.


”Olemme todella iloisia Fortumin päätöksestä jatkaa yhteystyötä, jolle on luotu vankka pohja jo Maintpartnerin aikoina. Uudistuvassa Caverionin Teollisuuden ratkaisut -divisioonassa vesivoima on yksi niistä alueista, joissa molemmilla osapuolilla on ollut vanhastaan paljon osaamista ja kyvykkyyksiä tarjottavana. Yhdistelmästä tulee yksi maan vahvimmista palveluntuottajista, mikä oli myös Fortumille tärkeä valintaperuste”, sanoo Caverionin Teollisuuden ratkaisut -divisioonan johtaja Elina Engman.

Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka kehittää ja tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja liittyen sähköön, lämpöön, jäähdytykseen ja resurssitehokkuuden parantamiseen.

Maintpartner käyttää ja pitää kunnossa myös useita Fortumin kaukolämpöverkkoja Suomessa ja Puolassa sekä lämpövoimalaitoksia Suomessa.Teollisuusasiakkaat on yksi Caverionin tärkeimmistä asiakassegmenteistä. Lue lisää palveluistamme teollisuuden asiakkaille.

Kuva: Fortum, Pyhäkosken vesivoimalaitos Oulujoella

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätiedot: Elina Engman, johtaja, Teollisuuden ratkaisut, Caverion, elina.engman@caverion.com, puh. 050 351 4673 Lotta Kinnunen, viestintäpäällikkö, Maintpartner (osa Caverionia), lotta.kinnunen@maintpartner.com, puh.  050 408 0583
Tilaa tiedotteet: