OYS-2030-illustration.jpg
27.02.2020 Sijoittajauutinen

Caverion ja sen allianssikumppanit toteuttamaan Oulun uutta yliopistollista sairaalaa - Hanke on yksi Caverionin suurimmista

Caverion on allianssikumppaneineen allekirjoittanut Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa sopimuksen Oulun yliopistollisen sairaalan uudisrakennuksen B-osan toteuttamisesta. Caverion vastaa sairaalan taloteknisten ratkaisujen sekä turva- ja viestintätekniikan toteutuksesta ja suunnittelun ohjauksesta. Sopimuksen arvo Caverionille on yli 100 miljoonaa euroa.

Hanke on osa OYS 2030 -uudistamisohjelman ensimmäistä vaihetta, jossa uuteen sairaalaan rakennetaan tilat muun muassa päivystykselle, teho-osastoille, leikkaussaleille ja synnytyspalveluille. Uusi sairaala muodostuu A- ja B-rakennuksesta, jotka muodostavat valmistuessaan yhden kymmenkerroksisen kokonaisuuden. Sairaanhoitopiiri investoi B-rakennuksen toteutukseen kaikkiaan noin 375 miljoonaa euroa.

”Tässä ensimmäisessä vaiheessa uudisrakentaminen keskitetään nykyisen sairaala-alueen pohjoispäähän. Vanhoja, huonokuntoisia tiloja peruskorjataan toiminnan siirtojen ja uuden toiminnan tarpeisiin mahdollisimman vähän. Näin varmistetaan potilasturvallisuutta, minimoidaan riskejä, vältytään isoilta väistöiltä sekä säästetään merkittävästi korjausinvestoinneissa”, OYS 2030 -uudistamisohjelman ohjelmajohtaja Kari-Pekka Tampio kertoo.

Allianssikumppaneilla monialaista osaamista 

B-rakennuksen toteutuksesta vastaavaan allianssiin kuuluvat sairaanhoitopiirin kumppaneina Caverion Suomi Oy, Skanska Talonrakennus Oy, ja Siemens Osakeyhtiö sekä Tierna-ryhmä, jonka muodostavat A-lnsinöörit Oy, arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy, Lukkaroinen Arkkitehdit Oy, UKI Arkkitehdit Oy ja Granlund Oy. Rakennukset valmistuvat vaiheittain vuosien 2022 ja 2023 aikana.

”Sopimus vahvistaa Caverionin asemaa vaativissa sairaalahankkeissa Suomessa. Kokemuksemme hyvästä yhteistyöstä allianssikumppaniemme kanssa Kainuun uuden sairaalan hankkeessa antaa meille vankan pohjan toteuttaa tämä mittava hanke, jossa hyödynnetään laajasti uusinta edistyksellistä teknologiaa.  Toteutusvaihe tarjoaa runsaasti työmahdollisuuksia alueen ammattilaisille samoin kuin alihankkijoina toimiville yrityksille”, sanoo Caverion Suomen divisioonajohtaja Ville Tamminen.

”Keväällä 2019 alkaneessa kehitysvaiheessa olemme yhteisesti allianssissa kehittäneet hankkeen läpiviemiseksi tarvittavia prosesseja ja määritelleet allianssin tavoitekustannukset. Kustannukset perustuvat asetettuihin toiminnallisiin ja teknisiin tavoitteisiin. Tästä on hyvä jatkaa hyvässä yhteistyössä hankkeen toteutusvaiheeseen”, kuvailee B-rakennuksen allianssin projektipäällikkö Markus Pöllä Skanskalta.

Ympäristöystävällisiä ja innovatiivisia ratkaisuja

Hankkeessa on tavoitteena ympäristöystävällisten ja innovatiivisten ratkaisujen löytäminen ja koko elinkaaren aikaisten vaikutusten ja kustannusten huomioiminen. Tavoitteena on, että tiloista tulee viihtyisät, monikäyttöiset ja energiatehokkaat.

OYS 2030 -ohjelman merkittävimpiä hyötyjä potilaalle ovat parantuva hoidon laatu ja potilasturvallisuus. Suunnittelussa ovat korostuneet myös sairaalatyön tuottavuuden parantaminen ja resurssien joustava käyttö, tilojen ja toimintojen vakiointi sekä tietojärjestelmien ja teknologian hyödyntäminen ja tehokkaat logistiset ratkaisut.

Caverionille Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri kuuluu julkisen sektorin asiakkuuksiin. Lue lisää palveluistamme julkiselle sektorille.

 

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätiedot: Kirsi Hemmilä, viestintäpäällikkö, Caverion Suomi Oy, puh. 050 390 0941, kirsi.hemmila[at]caverion.com Veikko Laitila, projektijohtaja, Caverion Suomi Oy, puh. 040 066 0938, veikko.laitila[at]caverion.com Kari-Pekka Tampio, ohjelmajohtaja, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, puh. 040 151 4005, kari-pekka.tampio[at]ppshp.fi Markus Pöllä, B-rakennuksen allianssin projektipäällikkö, Skanska Talonrakennus Oy, puh. 040 543 5699, markus.polla[at]skanska.fi
Tilaa tiedotteet: