KA_Julkisivut_20170404_300dpi (1).jpg
15.06.2018 Lehdistötiedote

Kainuun uusi sairaala voittajaksi Tekla BIM Awards 2018 -kilpailussa

Kainuun uusi sairaala on valittu Suomen ja Baltian Tekla BIM Awards 2018 -kilpailussa parhaaksi tietomallihankkeeksi. Ohjelmistotalo Trimble Teklan järjestämän kilpailun tulokset julkistettiin ja palkinnot jaettiin 14.6.2018 Tekla BIM Awards -tilaisuudessa Helsingissä. Kilpailussa arvioidaan tietomallinnuksen hyödyntämistä rakennushankkeiden suunnittelussa, valmistuksessa ja toteutuksessa.

Kilpailun tuomariston mukaan voittajahankkeessa on käytetty monipuolisesti ja laajasti tietomalleja niin eri osapuolten yhteistyössä kuin innovatiivisissa ratkaisuissakin. Suunnittelun lisäksi tietomalleja on hyödynnetty myös työmaalla ja tuotantoketjussa. Visualisointia on lisäksi käytetty tehokkaasti apuvälineenä sairaalan henkilökunnan suuntaan.

Projektin innovatiivisuudesta kertoo tuomariston mielestä myös lisätyn todellisuuden hyödyntäminen eri vaiheissa. “Kainuun Uusi Sairaala -projekti antoi parhaan kuvan tehokkaasta BIM-yhteistyöstä”, totesi tuomariston puheenjohtaja Olli Seppänen projektista.

Hankkeen toteuttajat ovat iloisia voitosta. ”BIM-kisan voitto on alan arvostettu tunnustus, josta olemme syystä ylpeitä. Olemme pyrkineet maksimoimaan mallin käyttöä monin eri tavoin”, sanoo Kainua-allianssin projektijohtaja Kimmo Ahonen.

Kainuun uuden sairaalan rakennus ja tekniikka tukevat tehokasta hoitoa

Kainuun keskussairaalan uudisrakentamisella ja peruskorjauksella turvataan kainuulaisten päivystävät sairaanhoidon palvelut sekä syvennetään perus- ja erikoistason toimintojen integraatiota toimimalla yhteisessä rakennuksessa. Hanke toteutetaan yhteisvastuullisella allianssimallilla, jonka kumppaneita ovat Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Skanska, Sweco ja Caverion.

Uuden sairaalan toteutuksessa noudatetaan Smart Hospital -tavoitteita, joilla pyritään toiminnan tehostamiseen ja sujuvuuteen potilaiden hoidossa sekä kiinteistön käytössä ja ylläpidossa. Tietomallipohjainen suunnittelu on ollut alusta alkaen lähtökohtana ja tilaajan vaatimuksena.

Kainuun uusi sairaala on myös merkittävä julkinen puurakentamiskohde, mikä on ohjannut hankkeen suunnittelua alusta lähtien. Päärakennuksen ulkoseinissä käytetään puuelementtejä yli 10 000 neliömetriä.

Projektin kehitysvaihe käynnistyi maaliskuussa 2015 ja toteutusvaihe helmikuussa 2017. Sairaala valmistuu kahdessa eri rakennusvaiheessa, ja kokonaisuudessaan työt saadaan päätökseen syksyllä 2021. Ensimmäisessä vaiheessa valmistuvan sairaalaosan runko on nyt harjakorkeudessa.

Talotekniikan osuus huomattava

Sairaala on paitsi teknisesti myös toiminnallisesti vaativa hanke, koska rakennuksen ja tekniikan tulee tukea hoidon tehokkuutta. Kainuun soten keskeinen tavoite on ollut varmistaa muuntojoustavuus ja siten tukea muuttuvan sairaalatoiminnan vaatimuksia. Niinpä talotekniikan osuus on hankkeessa huomattava.

”Tietomallinnus on ollut keskeinen tuotannon suunnittelussa ja sen hyödyntäminen nopeuttaa asennustyötä työmaalla. Mobiililaitteilla voidaan työmaalla tarkistaa tietomallista järjestelmien ja laitteiden sijainnit. Mallia kehitetään myös hyödynnettäväksi työmaan valmiusasteen todentamiseen”, kertoo Caverionin projektinjohtajana hankkeessa toimiva Veikko Laitila.

Keskeisiä taloteknisiä järjestelmiä hallitaan yhdellä itegroidulla käyttöliittymällä. Energiatehokkaat valaistus-, lämmitys- ja jäähdytysratkaisut, logistiikka-automaatio, varavoimatuotanto ja tietotekniikkaratkaisut palvelevat koko kiinteistöä.

Tekla BIM Awards -kilpailu järjestettiin tänä vuonna kymmenennen kerran. Kilpailun tuomaristoon kuuluivat Tapio Kivistö Rakennuslehdestä, Miimu Airaksinen RIL:stä, Olli Seppänen Aalto Yliopistosta, Tomi Henttinen Building Smartista sekä Kai Lehtinen Trimblestä. Kilpailun voittaja osallistuu tänä vuonna kansainväliseen Tekla Global BIM Awards -kilpailuun.Kainuun keskussairaalan tilat ja toiminnot uudistuvat vuoteen 2021 mennessä. Uusi sairaala palvelee koko Kainuun väestöä ja siinä toimivat maakunnan ympärivuorokautinen päivystys sekä keskeiset erikoissairaanhoidon toiminnot, synnytys- leikkaus- ja osastohoidon, mielenterveys- ja päihdetyön sekä Kajaanin perusterveydenhuollon palvelut. Sairaalahankkeen laajuus on 46 000 brm2 ja kokonaiskustannusarvio 159 MEUR.

Hanke toteutetaan yhteisvastuullisella allianssimallilla, jonka osapuolina ovat Kainuun sote-kuntayhtymä, Sweco, Caverion ja Skanska.

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätiedot: Kimmo Ahonen, projektijohtaja, Kainua-allianssi, puh. 0400 179 022, kimmo.ahonen@skanska.fi Veikko Laitila, projektijohtaja Caverion Suomi Oy, puh. 0400 660 938,  veikko.laitila@caverion.com Kirsi Hemmilä, viestintäpäällikkö, Caverion Suomi Oy, puh. 050 390 0941, kirsi.hemmila@caverion.com
Tilaa tiedotteet: