08.03.2018 Pörssitiedote

Caverionin omien osakkeiden luovutus

Caverion Oyj:n maksullisessa suunnatussa osakeannissa merkitsemättä jääneistä 320 035 osakkeesta yhteensä 87 912 omaa osaketta on merkitty toissijaisen merkintäoikeuden nojalla merkintähintaan 6,37 euroa osakkeelta. Caverion Oyj:n avainhenkilöiden ehdolliseen osakepalkkiojärjestelmään 2018-2022 liittyvästä maksullisesta suunnatusta osakeannista kerrottiin tarkemmin 7.2.2018 ja 1.3.2018 julkaistuilla pörssitiedotteilla.

Yhtiön ohjelmaan osallistuville henkilöille osakkeiden hankinnan rahoittamiseksi myöntämät korolliset lainat ovat tämän jälkeen yhteismäärältään 4,16 miljoonaa euroa.

Merkitsijälle luovutetaan 87 912 yhtiön hallussa olevaa Caverion Oyj:n osaketta 8.3.2018. Luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa on 3 264 451 omaa osaketta.

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.com

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja: Anne Viitala, lakiasiainjohtaja, puh. 040 5116 151, anne.viitala@caverion.com Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.com
Tilaa tiedotteet: