01.03.2018 Pörssitiedote

Caverionin avainhenkilöille suunnatun osakeannin lopputulos ja omien osakkeiden luovutus

Caverionin avainhenkilöille suunnatun osakeannin lopputulos ja omien osakkeiden luovutus

Caverion Oyj:n hallitus on päättänyt maksullisesta suunnatusta osakeannista liittyen konsernin avainhenkilöiden ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2018-2022 toteuttamiseen. Järjestelmän perustamisesta, sen keskeisistä ehdoista ja siihen liittyvistä osakeanneista kerrottiin tarkemmin 7.2.2018 julkaistulla pörssitiedotteella.

Osakkeiden merkintäaika osakeannissa päättyi 23.2.2018. Osakeannissa merkittiin yhteensä 959 965 Caverion Oyj:n osaketta. Osakkeiden merkintähinta oli 6,37 euroa osakkeelta ja kerätty pääoma oli yhteensä 6 114 977,05 euroa. Yhtiö on myöntänyt ohjelmaan osallistuville henkilöille yhteismäärältään noin 3,6 miljoonan euron suuruiset korolliset lainat yhtiön osakkeiden hankinnan rahoittamiseksi.

Merkitsijöille luovutetaan 959 965 yhtiön hallussa olevaa Caverion Oyj:n osaketta 1.3.2018. Luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa on 3 352 363 omaa osaketta.

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.com

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja: Anne Viitala, lakiasiainjohtaja, puh. 040 5116 151, anne.viitala@caverion.com Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.com
Tilaa tiedotteet: