12.06.2018 Pörssitiedote

Caverion sovintoon kartellitutkimuksesta Saksan liittovaltion kilpailuviraston kanssa

Caverion on sopinut osaltaan Saksan liittovaltion kilpailuviraston (Bundeskartellamt) kanssa kartelliasian, jota viranomainen on tutkinut vuodesta 2014. Tutkimus koskee useita kiinteistöteknisten palvelujen tarjoajia Saksassa. Caverion Deutschland GmbH:n (ja sen edeltäjien) on todettu osallistuneen kilpailua rajoittaviin toimiin vuosien 2005 ja 2013 välisenä aikana. Caverion Deutschland GmbH:lle määrätään enintään 40,8 milj. euron sakko.  

Sakon lopullinen määrä vahvistetaan Saksan liittovaltion kilpailuviraston päätöksellä lähiaikoina. Sakko kirjataan kuluksi vuonna 2018 ja maksetaan pian päätöksen antamisen jälkeen. Caverion on valmistellut rahoitusvaihtoehtoja ja ilmoittaa valituista vaihtoehdoista, kun lopulliset päätökset asiassa on tehty. Caverion on myös vahvistanut uudelleen sakkoon liittyvät käyttökatteen laskentaperiaatteet lainapankkiensa kanssa.

“Tutkimus on nyt viety loppuun osaltamme ja epäselvyys asiasta on päättynyt. Olemme alusta alkaen antaneet täyden tukemme Saksan liittovaltion kilpailuvirastolle ja toimineet täydessä yhteistyössä tutkimuksen edetessä. Olemme tyytyväisiä sopimuksen syntymisestä ja siitä, että asia on käsitelty osaltamme loppuun Saksan liittovaltion kilpailuviraston kanssa”, toimitusjohtaja Ari Lehtoranta toteaa. 

Caverion on tehnyt erittäin merkittävää työtä Compliance-asioiden edistämiseksi välttääkseen rikkomuksia tulevaisuudessa. Osana Compliance-ohjelmaansa kaikkien työntekijöiden on suoritettava e-opiskelumoduuli ja lisäkoulutusta annetaan läpi organisaation. Kaikkien työntekijöiden on noudatettava Caverionin eettisiä liiketoimintaperiaatteita, jotka asettavat nollatoleranssin kilpailun vastaisten toimien, korruption, lahjonnan tai ylipäätään laittomuuksien suhteen.

“Eettinen menettely on Caverionin toiminnan kulmakivi ja jatkamme vahvaa panostusta Compliance-ohjelmamme edelleen vahvistamiseksi. Eettisiä liiketoimintaperiaatteita koskevia rikkomuksia on täysin mahdotonta hyväksyä Caverionissa ja niitä ei koskaan tulisi enää tapahtua”, Ari Lehtoranta sanoo.

Kaikki olennaiset tiedot mahdollisista kolmansien tahojen vaateista yllä oleviin toimiin liittyen julkistetaan tarvittaessa soveltuvien säännösten mukaisesti.

Tulosohjeistus vuodelle 2018 ennallaan

Caverionin tulosohjeistus vuodelle 2018 säilyy ennallaan: ”Caverion arvioi, että konsernin liikevaihto laskee edellisvuoteen verrattuna vuonna 2018 (2017: 2 275,8 milj. euroa). Caverion arvioi, että konsernin oikaistu käyttökate yli kaksinkertaistuu vuonna 2018 (2017: 25,8 milj. euroa).”

Oikaistu käyttökate = Käyttökate ilman vertailtavuuteen vaikuttavia eriä. Sakko ja siihen liittyvät juridiset ja muut kulut luokitellaan ”vertailtavuuteen vaikuttavaksi eräksi” kategoriassa (4) eli ”muihin eriin, jotka Caverionin johdon arvion mukaan eivät liity normaaliin liiketoimintaan”.

CAVERION OYJ  

Jakelu: NASDAQ Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi 

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja antavat:  Anne Viitala, Lakiasiainjohtaja, yhteydet markkinointi- ja viestintäjohtaja Päivi Alakuijalan kautta, puh. 040 8400 251, paivi.alakuijala@caverion.com Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.com 
Tilaa tiedotteet: