YH_Kodit_Tapettikatu_13.jpg
15.03.2017 Lehdistötiedote

Caverion vastaamaan YH Kotien asuinkiinteistöjen taloteknisestä huollosta

Caverion vastaamaan YH Kotien asuinkiinteistöjen taloteknisestä huollosta

Caverion ja YH Kodit ovat tehneet sopimuksen talotekniikan teknisestä huollosta ja kunnossapidosta noin 200 asuinkiinteistöön. Sopimus käsittää YH Kotien omistamien asuinkerrostalojen teknisten järjestelmien ennakoivan määräaikaishuollon ja viankorjaukset Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Pohjanmaalla. Huollettavien kiinteistöjen pinta-ala on yhteensä noin 400 000 m2.

Tavoitteena on varmistaa teknisten järjestelmien häiriötön toiminta sekä parantaa asuntojen olosuhteita ja asukkaiden asumisviihtyvyyttä. Ennakoivalla huollolla pyritään pitämään asumiskustannukset kurissa sekä pienentämään kiinteistöjen ympäristövaikutuksia.

Tekniikan määrä lisääntyy kiinteistöissä ja sen ylläpito edellyttää ammattitaitoista taloteknistä toimijaa, jotta tekniikan suomat mahdollisuudet hyödynnetään kiinteistöjen ylläpidossa ja energiatehokkuudessa.

”YH Kotien kiinteistöille on laadittu huolto-ohjelma, jonka mukaisesti kiinteistöjen laitekanta aluksi dokumentoidaan ja sen jälkeen määritellään toimenpiteet kohteittain. Akuutit viat korjataan heti ja samalla laitekannalle tehdään vähintään kolmen vuoden PTS budjetoitavaksi tuleville vuosille. Näin pyrimme varmistamaan energiatehokkaan, taloudellisen ja terveellisen asuinympäristön asukkaillemme”, sanoo YH Kodit Oy:n kiinteistöliiketoimintajohtaja Riitta Järvenpää.

Sopimuksen piiriin on liitetty myös väestönsuojien sekä kiinteistöjen turvatekniikka.

”On erittäin merkittävää, että YH Kodit yhtenä Suomen suurista kiinteistöomistajista eriyttää teknisen huollon muusta kiinteistönhoidosta. Olemme vakuuttuneita, että ennakoivalla teknisellä huollolla voimme varmistaa asuinkiinteistöjen tasaisemmat olosuhteet, vaikuttaa energiakustannuksiin ja ottaa myös huomioon ympäristöarvot. Tavoitteemme on, että huoltojen yhteydessä löydämme ratkaisuja, jotka mahdollistavat kiinteistöjen CO2-päästöjen merkittävän vähenemisen, sanoo toimialapäällikkö Jorma Hentilä Caverionista.

Kuva: YH Kodit

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätiedot: Kirsi Hemmilä, viestintäpäällikkö, Caverion Suomi, puh. 050 390 0941, kirsi.hemmila@caverion.com Riitta Järvenpää, kiinteistöliiketoimintajohtaja, YH Kodit Oy, puh. 010 227 3015, riitta.jarvenpaa@yhkodit.fi
Tilaa tiedotteet: