SYKA-näkymä_sisäänkäyntialueelta.jpg Syvälahden monitoimitalo
23.08.2017 Lehdistötiedote

Syvälahden monitoimitalo on noussut harjakorkeuteen

Syvälahden monitoimitalo on noussut harjakorkeuteen

Turun Hirvensaloon valmistuu keväällä 2018 kaupunkilaisia ”kehdosta kirjastoon” palveleva Syvälahden monitoimitalo. Valmistuttuaan monitoimitalossa on tilat noin 800 peruskoululaiselle, 140 päiväkotilapselle, kirjastolle, nuorisolle, kouluterveydenhoidolle ja neuvolatoiminnalle. Monitoimitalon harjannostajaisia vietettiin keskiviikkona 23.8.2017.

Syvälahden monitoimitaloa suunniteltaessa on tavoiteltu mallia, joka mahdollistaisi viihtyisän ja muovautumiskykyisen toimintaympäristön. Turvallisuus ja terveellisyys sekä tilojen muunneltavuus eri käyttäjäryhmille ovat olleet kaiken suunnittelun lähtökohta.

Palvelut siirtyvät Syvälahteen asteittain kesästä 2018 lähtien. Syvälahden monitoimitalossa on tilat perusopetuksen yhtenäiskoululle, varhaiskasvatukselle, kirjastolle, nuorisopalveluille, kouluterveydenhoidolle ja neuvolapalveluille. Toiminta alkaa syksyllä 2018.

Hirvensalon kirjasto ja alueen nykyinen nuorisotila siirtyvät taloon kesän 2018 aikana ja uudistavat toimintojaan niin, että kirjasto- ja nuorisopalvelut tukevat joustavammin toistensa palvelutarjontaa ja yhdistyvät jouhevasti koko muun talon toimintaan. Kirjasto pyrkii tukemaan osaltaan yhteisöllisyyttä ja toimimaan alueen erilaisten toimijoiden elämyksellisenä kohtauspaikkana.

Kaksi terveydenhoitajaa kouluterveydenhuollosta aloittaa työskentelyn koulun toiminnan alkaessa. Äitiys- ja lastenneuvolassa puolestaan tulee toimimaan neljä terveydenhoitajaa. Neuvola- ja kouluterveydenhuollossa toimitaan moniammatillisesti yhteistyössä eri alojen ammattilaisten kanssa. Tarkoitus on tuoda palvelut lähemmäs perheitä ja tehdä niistä kokonaisvaltaisempia perhekeskusten tavoin.

Syvälahteen siirtyy Haarlasta noin 40 oppilasta, Wäinö Aaltosesta noin 125 oppilasta ja Luostarivuoren kouluista noin 400 oppilasta. Lisäksi koulutiensä tulevina ykkösluokkalaisina Syvälahdessa aloittaa noin 40 lasta. Syvälahden varhaiskasvatuksessa on paikkoja noin 100 ja esiopetuksessa noin 40 lapselle.

”Syvälahden monitoimitalossa on toteutettu edistyksellisiä ratkaisuja, jotka tukevat uudenlaista oppimis- ja kasvatusympäristöä. Tilojen tulevat käyttäjät ovat olleet aktiivisesti mukana suunnittelussa kertomassa tarpeistaan ja antamassa palautetta”, kertoo Kari Kolehmainen, liiketoimintajohtaja Caverion Suomesta.

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja: Sanna-Mari Laitinen, viestintäpäällikkö, Caverion Suomi, puh. 050 390 4443, sanna-mari.laitinen@caverion.com Rehtori Jarmo Salo, 050 4323 688, jarmo.salo@turku.fi
Tilaa tiedotteet: