12.12.2017 Pörssitiedote

Caverion päivittää tulosohjeistustaan vuodelle 2017

Caverion päivittää tulosohjeistustaan vuodelle 2017

Caverion Oyj päivittää tulosohjeistustaan vuodelle 2017. Caverion odottaa nyt, että konsernin käyttökate ilman uudelleenjärjestelykuluja kasvaa selvästi (15-30 %) tai merkittävästi (30-100 %) edellisvuoteen verrattuna vuonna 2017 (2016: 15,6 milj. euroa). Aiempi kannattavuutta koskeva tulosohjeistus oli, että konsernin käyttökate ilman uudelleenjärjestelykuluja yli kaksinkertaistuu vuonna 2017 (2016: 15,6 milj. euroa). Aikaisempi liikevaihtoa koskeva ohjeistus säilyy ennallaan. Caverion arvioi, että konsernin liikevaihto säilyy edellisvuoden tasolla vuonna 2017 (2016: 2 364 milj. euroa).

Caverion on strategiansa mukaisesti jatkanut valikoivaa lähestymistapaansa projektiliiketoiminnassaan vuoden 2017 viimeisellä vuosineljänneksellä. Caverion on myös jatkanut korjaavien toimenpiteiden toteuttamista projektiliiketoiminnan suorituskyvyn parantamiseksi, mutta konsernin tulosta heikentävät edelleen tiettyihin vanhempiin projekteihin liittyvät alaskirjaukset. Samalla konsernin kassavirta on paranemassa ja Palvelut-liiketoiminta jatkaa myönteistä kehitystään.

“Caverionin taloudellista tuloksentekokykyä vuonna 2017 heikentää pääosin projektiliiketoimintamme suorituskyky. Samalla olemme ryhtyneet rakentamaan uutta, vahvempaa Caverionia tulevaisuutta varten. “Kunnossa kasvuun”-strategiamme etenee suunnitelman mukaisesti”, sanoo Ari Lehtoranta, Caverion Oyj:n toimitusjohtaja.

Caverion’s uusi tulosohjeistus vuodelle 2017:

Caverion arvioi, että konsernin liikevaihto säilyy edellisvuoden tasolla vuonna 2017 (2016: 2 364 milj. euroa). Caverion arvioi, että konsernin käyttökate ilman uudelleenjärjestelykuluja kasvaa selvästi tai merkittävästi edellisvuoteen verrattuna vuonna 2017 (2016: 15,6 milj. euroa).”

Aiempi tulosohjeistus vuodelle 2017 

Caverion arvioi, että konsernin liikevaihto säilyy edellisvuoden tasolla vuonna 2017 (2016: 2 364 milj. euroa). Caverion arvioi, että konsernin käyttökate ilman uudelleenjärjestelykuluja yli kaksinkertaistuu vuonna 2017 (2016: 15,6 milj. euroa).”

Caverion soveltaa tulosohjeistuksessaan seuraavaa ohjeistusterminologiaa, jonka lisäksi huomioidaan +/- 2 prosenttiyksikön vaihteluväli esitettyihin rajoihin.

Positiivinen muutos  Alaraja Yläraja
% %
Edellisen vuoden tasolla -5 % 5 %
Kasvaa 5 % 15 %
Kasvaa selvästi 15 % 30 %
Kasvaa merkittävästi 30 % 100 %
Kaksinkertaistuu 100 %
Negatiivinen muutos Alaraja Yläraja
% %
Laskee -15 % -5 %
Laskee selvästi -30 % -15 %
Laskee merkittävästi -30 %

Tilinpäätöstiedotteen julkistaminen:

Caverion julkistaa tilinpäätöstiedotteensa vuodelta 2017 keskiviikkona 7. helmikuuta 2018 noin klo 8.00.

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja: Ari Lehtoranta, toimitusjohtaja, Caverion Oyj; please contact Päivi Alakuijala, VP, Marketing and Communications, puh. +358 40 8400 251 Martti Ala-Härkönen, talousjohtaja, Caverion Oyj, puh. +358 40 737 6633, martti.ala-harkonen@caverion.com
Tilaa tiedotteet: