28.04.2017 Pörssitiedote

Caverion Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2017

Caverion Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2017 

Toimintojen vakauttaminen etenee, aikaisemmin tunnistetut riskit rasittavat tulosta

1.1.–31.3.2017 

  • Tilauskanta: 1 543,5 (12/2016: 1 408,1) milj. euroa.
  • Liikevaihto: 582,3 (560,6) milj. euroa.
  • Käyttökate ilman uudelleenjärjestelykuluja: 6,8 milj. euroa eli 1,2 prosenttia liikevaihdosta.
  • Käyttökate: 6,8 (11,5) milj. euroa eli 1,2 (2,0) prosenttia liikevaihdosta.
  • Käyttöpääoma: 17,3 (15,6) milj. euroa.
  • Vapaa kassavirta -18,5 (-28,8) milj. euroa.
  • Osakekohtainen tulos, laimentamaton: -0,02 (0,03) euroa osakkeelta.

Suluissa esitetyt luvut ovat edellisvuoden vastaavan kauden lukuja, ellei toisin ole mainittu.

AVAINLUVUT

Milj. e  1–3/17  1–3/16  Muutos 1–12/16 
Tilauskanta 1 543,5 1 589,4  -2,9 % 1 408,1 
Liikevaihto  582,3 560,6  3,9 % 2 364,1 
Käyttökate ilman uudelleenjärjestelykuluja 6,8 - 15,6 
Käyttökateprosentti ilman uudelleenjärjestelykuluja, % 1,2 - - 0,7 
Käyttökate  6,8 11,5  -41,0 % -11,4 
Käyttökateprosentti, %  1,2 2,0  -0,5 
Liikevoitto  -0,8 4,8  -40,8 
Liikevoittoprosentti, %  -0,1 0,9  -1,7 
Tilikauden voitto -2,5 3,3  -31,7 
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, e -0,02 0,03  -0,25 
  
Käyttöpääoma  17,3 15,6  10,8 % -2,6 
Vapaa kassavirta -18,5 -28,8  35,6 % -72,1 
  
Korollinen nettovelka  164,9 59,2  178,4 % 145,5 
Velkaantumisaste, %  90,1 26,7  78,7 
  
Henkilöstö kauden lopussa  16 679 17 499 16 913

Toimitusjohtaja Ari Lehtorannan kommentti 

“Olemme käynnistäneet vuoden 2017 toimintojemme vakauttamisen merkeissä. Tämä työ etenee suunnitellun mukaisesti. Jatkoimme korjaavien toimenpiteidemme toteuttamista ja projektiliiketoimintamme suorituskyvyn parantamista hyväksyttävälle tasolle vuoden 2017 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Tilauskirjassamme on kuitenkin joitakin aikaisemmin tunnistettuja riskiprojekteja, jotka rasittavat suorituskykyämme, kunnes kyseiset projektit on toimitettu ja loppuun saatettu.

Markkinaympäristö on edelleen suotuisa. Divisioonat Suomi ja Itävalta menestyivät hyvin ensimmäisellä neljänneksellä. Tanska-Norjan divisioona on edelleen kääntymässä parempaan suuntaan. Palveluliiketoiminnassa Tekninen huolto ja kunnossapito ja Palveluiden johtaminen jatkoivat hyvää suoritustaan. Myönteistä oli myös, että maaliskuun lopun tilauskantamme kasvoi 1 543,5 milj. euroon, eli kasvua oli 9,6 prosenttia vuoden 2016 lopusta (1 408,1 milj. euroa) huolimatta valikoivammasta tarjoustoiminnastamme erityisesti Suurissa Projekteissa. 

Caverionin liikevaihto oli 582,3 (560,6) milj. euroa ja käyttökate 6,8 (11,5) milj. euroa vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä. Kausiluonteisesti hiljaisella neljänneksellä onnistuimme kasvattamaan liikevaihtoamme 3,9 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Olen erityisen tyytyväinen 11,5 prosentin liikevaihdon kasvuun Palvelut-liiketoiminnassamme. Käänsimme myös käyttökatteemme positiviseksi, huolimatta 5,7 milj. euron projektien alaskirjauksista kauden aikana. Kannattavuus on kuitenkin edelleen kaukana tavoittelemaltamme tasolta. Vapaa kassavirtamme oli negatiivinen vaikka se paranikin viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Kaiken kaikkiaan ensimmäinen vuosineljännes oli vasta ensimmäinen askel kohti toimintojemme vakauttamista.

Projektikannattavuutemme oli edelleen heikkoa Ruotsissa, Saksassa ja Teollisuuden ratkaisuissa. Hyvin menestyvien projektien lisäksi näissä divisioonissa on edelleen joitakin projekteja, jotka varjostavat hyvää työtä muissa projekteissa. Helmikuussa arvioimme, että jäljellä olevat tunnistetut suoritusriskimme projekteissa ovat noin 20 milj. euroa vuonna 2017. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä teimme projektikantaamme yhteensä 5,7 milj. euroa projektien alaskirjauksia pääosin Teollisuuden ratkaisujen ja Saksan divisioonissa. Nämä alaskirjaukset olivat negatiivisia ennustemuutoksia aikaisemmin tunnistettuihin riskiprojekteihin. Näiden alaskirjausten jälkeen koko vuodelle yhteenlasketut projektiriskit saattavat valitettavasti olla yli 5 milj. euroa aikaisempaa arviota korkeammat. Lisäksi arvioimme helmikuussa, että myös vanhoihin, erääntyneisiin myyntisaamisiin liittyy riskejä, yhteensä enintään 10 milj. euroa vuonna 2017. Koko vuoden enimmäisriski on hieman aikaisempaa arviota matalampi. Emme kirjanneet alaskirjauksia erääntyneisiin myyntisaamisiin ensimmäisellä neljänneksellä.  

Odotamme saavuttavamme tänä vuonna säästöjä viime vuonna tehdyistä saneeraustoimista sekä kiinteiden kulujen leikkauksista. Ensimmäisellä neljänneksellä henkilöstökulumme laskivat noin 3 prosenttia ja liiketoiminnan muut kulut noin 2 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, muuttuvat kulut liikevaihdon kasvulla oikaistuna. Käyttöasteeseen liittyvä, meille tyypillinen alkuvuoden haaste oli edelleen havaittavissa, mutta tilanne oli viime vuotta selvästi parempi. Mikäli välttämätöntä, olemme valmiita toteuttamaan lisää kulusäästöjä vuonna 2017. Käyttöasteeseen liittyvän riskin ei mielestäni pitäisi kuitenkaan ylittää helmikuussa tunnistettua tasoa.

Olemme liiketoimintamme käännekohdassa ja huomaan useita hyviä merkkejä kulttuurimme kehittymisestä myönteisempään suuntaan. Hyvin menestyvät yksiköt parantavat suoritustaan entisestään ja haasteellisemmat ovat vähitellen kääntymässä. Kannattavuutemme vuonna 2017 ei vielä heijasta konsernin täyttä tuloksentekokykyä. Työstämme parhaillaan strategiaamme kohti vuotta 2020. Kerromme siitä lisää pääomamarkkinapäivässämme Helsingissä 7.11.2017.”

NÄKYMÄT VUODELLE 2017

Caverionin palvelujen ja ratkaisujen markkinanäkymät 

Toimialan megatrendit, kuten lisääntynyt teknologian käyttö rakennuksissa, energiatehokkuutta koskevat vaatimukset ja lisääntyvä digitalisoituminen ja automaatio sekä kaupungistuminen, luovat edelleen kysyntää Caverionin palveluille ja ratkaisuille tulevina vuosina.

Palvelut

Teknisen huollon ja kunnossapidon ja Managed Services -palveluiden taustalla olevan kysynnän odotetaan jatkuvan vahvana. Rakennuksissa olevan teknologian lisääntyessä uusien palvelujen tarpeen ja elinkaariratkaisujen kysynnän odotetaan lisääntyvän. Asiakkaiden keskittyminen omaan ydintoimintaansa tarjoaa edelleen Caverionille mahdollisuuksia ylläpidon sekä huollon ja kunnossapidon ulkoistuksissa erityisesti julkishallinnossa, teollisuudessa ja energiasektorilla.

Projektit

Teknisen asennuksen ja Suurten projektien markkinoiden odotetaan pysyvän hyvinä ja vakaina, mutta hintakilpailun odotetaan kuitenkin pysyvän tiukkana Teknisen asennuksen projekteissa. Suurten projektien markkinoilla kiinteistöjen ja teollisuuden uusien tarjousten odotetaan säilyvän hyvällä tasolla ja jopa hieman lisääntyvän. Alhaisen korkotason ja rahoituksen saatavuuden odotetaan tukevan investointeja. Talotekniikan Suunnittelua ja toteutusta sisältävien kokonaistoimitusten kysynnän odotetaan kehittyvän suotuisasti suurissa ja teknisesti vaativissa projekteissa. Hyvän kysynnän sekä julkisella että yksityisellä sektorilla odotetaan jatkuvan. Parempaa energiatehokkuutta ja parempia sisäilmaolosuhteita koskevat vaatimukset sekä tiukentuva ympäristölainsäädäntö ovat merkittäviä markkinoiden kehitystä tukevia tekijöitä.

Tulosohjeistus vuodelle 2017 

Caverionin ohjeistus vuodelle 2017 säilyy ennallaan. Caverionin ohjeistus vuodelle 2017 on: ”Caverion arvioi, että konsernin liikevaihto säilyy edellisvuoden tasolla vuonna 2017 (2016: 2 364 milj. euroa). Caverion arvioi, että konsernin käyttökate ilman uudelleenjärjestelykuluja yli kaksinkertaistuu vuonna 2017 (2016: 15,6 milj. euroa).”

Caverion soveltaa tulosohjeistuksessaan seuraavaa ohjeistusterminologiaa, jonka lisäksi huomioidaan +/- 2 prosenttiyksikön vaihteluväli esitettyihin rajoihin.

Positiivinen muutos  Alaraja Yläraja
% %
Edellisen vuoden tasolla -5 % 5 %
Kasvaa 5 % 15 %
Kasvaa selvästi 15 % 30 %
Kasvaa merkittävästi 30 % 100 %
Kaksinkertaistuu 100 %
Negatiivinen muutos Alaraja Yläraja
% %
Laskee -15 % -5 %
Laskee selvästi -30 % -15 %
Laskee merkittävästi -30 %

TIEDOTUSTILAISUUS, WEBCAST JA PUHELINKONFERENSSI 

Osavuosikatsauksesta järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus perjantaina 28.4.2017 klo 11 Suomen aikaa Hotelli Glo Kluuvissa (Videowall-sali), Kluuvikatu 4, 2. kerros, Helsinki. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat. Tilaisuutta voi seurata myös puhelimitse soittamalla numeroon +358 (0)9 7479 0404 viimeistään klo 10.55 Suomen aikaa. Osallistumiskoodi puhelinkonferenssiin on ”3470942/ Caverion”. Tilaisuudesta on lisätietoa osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat.

Taloudellinen tiedottaminen ja muita sijoittajatapahtumia vuonna 2017 

Caverion järjestää pääomamarkkinapäivän Helsingissä 7.11.2017 klo 9.00 alkaen. Lisätietoja ohjelmasta julkaistaan lähempänä tapahtuman ajankohtaa.

Osavuosikatsaukset julkaistaan 20.7. ja 27.10.2017. Taloudelliset katsaukset ja muuta sijoittajatietoa ovat saatavilla Caverionin verkkosivuilta osoitteesta www.caverion.fi/sijoittajat ja IR App -sovelluksesta. Materiaalit voi myös tilata sähköpostitse osoitteesta IR@caverion.com.

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja antavat:  Martti Ala-Härkönen, talousjohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 737 6633, martti.ala-harkonen@caverion.com Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.com
Tilaa tiedotteet: