05.06.2017 Pörssitiedote

Caverion Oyj harkitsee hybridilainan liikkeeseenlaskua

 

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Caverion Oyj harkitsee arviolta 80 miljoonan euron hybridilainan (oman pääoman ehtoinen joukkovelkakirjalaina) liikkeeseenlaskua. Laina pyritään laskemaan liikkeeseen lähitulevaisuudessa markkinatilanteen mukaan. Liikkeeseen laskettava hybridilaina vahvistaisi yhtiön pääomarakennetta ja rahoitusasemaa.

Caverion Oyj suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskun yhteydessä yhdistävänsä osan nykyisistä lainasopimuksistaan yhdeksi lainasopimukseksi. Hybridilainan varoista käytettäisiin 40 miljoonaa euroa olemassa olevan rahoituksen takaisinmaksuun ja loput varoista käytettäisiin yleisiin liiketaloudellisiin tarpeisiin.

Hybridilaina on laina, joka on muita velkasitoumuksia heikommassa asemassa. Sitä käsitellään konsernin IFRS-tilinpäätöksessä omana pääomana. Hybridilainan velkakirjanhaltijalla ei ole osakkeenomistajille kuuluvia oikeuksia, eikä se laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistuksia.

Nordea Bank AB (publ), OP Yrityspankki Oyj ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) toimivat hybridilainan pääjärjestäjinä. Caverion Oyj:n oikeudellisena neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy.

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja: Martti Ala-Härkönen, talousjohtaja, puh. 040 737 6633, martti.ala-harkonen@caverion.com
Tilaa tiedotteet: