16.01.2017 Pörssitiedote

Caverion antaa alustavia ennakkotietoja vuoden 2016 tuloksestaan ‒ tulos aiempaa ohjeistusta matalampi

Caverion antaa ennakkotietoja vuoden 2016 liikevaihdostaan ja käyttökatteestaan. Konsernin alustava liikevaihto vuonna 2016 oli noin 2 366 milj. euroa (2015: 2 443 milj. euroa). Konsernin alustava käyttökate ilman uudelleenjärjestelykuluja oli noin 17 milj. euroa vuonna 2016. Uudelleenjärjestelykulut olivat yhteensä noin 27 milj. euroa vuonna 2016 ja konsernin vuoden 2016 alustava käyttökate oli noin -10 milj. euroa (2015: 91,5 milj. euroa). Luvut perustuvat tilintarkastamattomiin alustaviin tulostietoihin raportointikaudelta.

Pörssitiedotteen 19.10.2016 mukaisesti Caverion jatkoi projektikantansa läpikäyntiä vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä. Arvioinnin seurauksena useissa projekteissa tunnistettiin edelleen haasteita projektien johtamiseen ja toteutukseen liittyen. Arvioinnin perusteella Caverion on edelleen tehnyt projektikantaansa tarvittavia kustannusarvioiden tarkistuksia, alaskirjauksia ja varausten lisäyksiä (“projektien alaskirjaukset”), jotka koskevat pääosin Ruotsin, Saksan ja Teollisuuden ratkaisujen divisioonia. Projektien alaskirjaukset olivat noin 38 milj. euroa vuoden 2016 neljännellä vuosineljänneksellä ja noin 57 milj. euroa koko vuonna 2016.

Ari Lehtoranta, Caverionin toimitusjohtaja kommentoi: “Caverionille vuosi 2016 on ollut uudelleenjärjestelyiden vuosi. Olemme nyt saattaneet loppuun vuoden 2016 henkilöstövähennykset, jotka valitettavasti koskivat yli 1 000:tta työntekijäämme. Nämä toimenpiteet ovat kuitenkin välttämättömiä parantaaksemme jatkossa käyttöastettamme.

Nykyisen projektikantamme läpikäynti on ollut tärkeä keskittymisalue, ja sen perustella olemme katsoneet välttämättömäksi tehdä projektien alaskirjauksia. Vuoden 2016 aikana olemme menettäneet toteutusvaiheessa tavoitetasoon verrattuna useita prosenttiyksiköitä projektikatteestamme, ei pelkästään Suurten projektien liiketoiminta-alueella vaan myös pienemmissä projekteissa Teknisen asennuksen liiketoiminta-alueella. Tekninen asennus on meille erityisen tärkeä alue volyyminsa vuoksi. Projektikannattavuutemme on ollut heikko Ruotsissa, Saksassa ja Teollisuuden ratkaisuissa. Aikaisemmin tänä vuonna ongelmia oli myös Tanska-Norjan divisioonassa. Meillä on ollut liian optimiset liikevaihtoennusteet lisämyynnille projekteissa, liian optimistiset ennusteet kustannuksille ja saataville sekä erilaisia projektien toteutukseen liittyviä haasteita. Teknisen huollon ja kunnossapidon ja Palveluiden johtamisen liiketoiminta-alueet, jotka ovat palveluliiketoimintaa, ovat jatkaneet hyvää tuloksentekoa.

Nyt on selvästi nähtävissä, että Tanska-Norjan divisioonamme on kääntymässä parempaan päin. Suomi ja Itävalta ovat menestyneet hyvin koko vuoden 2016. Parannusta oli myös nähtävissä kassavirrassa ja käyttöpääomassa loppuvuoden aikana.

Uskon, että riskitasomme on jatkossa alhaisempi, huolimatta tietyistä riskeistä eräissä käynnissä olevissa projekteissamme erityisesti Saksassa, Ruotsissa ja Teollisuuden Ratkaisuissa. Olemme toteuttaneet useita toimenpiteitä, jotka auttavat meitä parantamaan suorituskykymme projekteissa oikealle tasolle. Olemme esimerkiksi nostaneet tarjoustemme vaatimustasoa minimimarginaalin osalta, olemme aloittaneet tarjousten asianmukaiset etenemis/perääntymis-analyysit ja ohjausryhmäprosessit Suurten projektien alueella, olemme parantaneet projektipäällikkökoulutuksia ja keskittäneet kaikki Suurten projektien aktiviteetit määrätyille ammattitaitoisille projektinjohtotiimeille. Luomme näillä suoritetuilla ja käynnissä olevilla toimenpiteillä, yhdessä 9.1.2017 julkistamiemme organisaatio- ja johtomuutosten kanssa, parempaa pohjaa toiminnallemme tulevaisuudessa”.

Uusi tulosohjeistus vuodelle 2016:

Konsernin alustava liikevaihto vuonna 2016 oli noin 2 366 milj. euroa (2015: 2 443 milj. euroa). Konsernin alustava käyttökate ilman uudelleenjärjestelykuluja vuonna 2016 oli noin 17 milj. euroa (2015: 91,5 milj. euroa). Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Aikaisempi 19.10.2016 julkistettu tulosohjeistus:

Caverion arvioi, että konsernin vuoden 2016 liikevaihto säilyy edellisvuoden tasolla (2015: 2 443 milj. euroa) ja että konsernin vuoden 2016 käyttökate ilman uudelleenjärjestelykuluja on 40-50 milj. euron välillä (2015: 91,5 milj. euroa).

Tilinpäätöstiedotteen julkistaminen:

Caverion julkistaa tilinpäätöstiedotteensa vuodelta 2016 tiistaina 7. helmikuuta 2017 noin klo 9.00. Yhtiöllä on parhaillaan meneillään suljettu jakso. Caverion kommentoi seuraavan kerran tulostaan ja näkymiään tilinpäätöstiedotteen julkistamisen yhteydessä järjestettävässä tiedotustilaisuudessa.

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Tilaa tiedotteet: