20.06.2016 Pörssitiedote

Toimintojen arvioinnin seurauksena käynnistetään saneeraustoimet enintään 700 työntekijän vähentämiseksi ja lasketaan 2016 käyttökateohjeistusta

Toimintojen arvioinnin seurauksena käynnistetään saneeraustoimet enintään 700 työntekijän vähentämiseksi ja lasketaan 2016 käyttökateohjeistusta

Edellisen konsernijohtajan lähdön seurauksena Caverionin hallitus käynnisti perusteellisen toimintojen arvioinnin kaikissa divisioonissa, joissa on ollut toiminnallisia haasteita. Väliaikainen johto on, ulkopuolisten konsulttien tuella, suorittanut arvioinnin, jonka havainnot kohdistuvat seuraaviin pääalueisiin:

  1. Caverionilla on ollut kannattavuusongelmia vuonna 2016 johtuen resurssien ylikapasiteetista ja haasteista liittyen projektien toteutukseen ja johtamiseen pääasiassa Ruotsin ja Tanska-Norjan divisioonissa. Norjassa ylikapasiteetti on ollut pääosin markkinalähtöistä öljyteollisuuden taantuman vuoksi, kun taas Ruotsissa heikko resurssinhallinta on pääsyynä kehitykseen.
  2. Kannattavuus muutamassa suuremmassa projektissa Saksassa ja Norjassa on myös ollut ennustettua heikompaa.
  3. Kahden viime vuoden aikana konserni on panostanut useaan kehityshankkeeseen liian nopealla aikataululla yhden Caverionin rakentamiseksi. Tämä on johtanut liian korkeisiin kiinteisiin kustannuksiin.
  4. Käyttöpääoma ja kassavirta ovat heikentyneet vuonna 2016 heikon kannattavuuden sekä Saksan ja Ruotsin heikon kehityksen vuoksi projektien viivästyneiden loppumaksujen ja matalan laskutuksen seurauksena.

Tehtyään tarkemman arvion tilanteesta väliaikainen johto käynnistää nyt seuraavat saneeraustoimenpiteet konsernin kannattavuuden parantamiseksi:

  • Aikaisemmin ensimmäiseltä vuosineljännekseltä ilmoitetun väliaikaisesti lomautetun 300 työntekijän ja 2 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulujen lisäksi Caverion suunnittelee käynnistävänsä toiminnallisen tehokkuutensa turvaamiseksi ylimääräisiä kustannusleikkauksia sekä lomautuksina ja henkilöstövähennyksinä toteutettavia saneeraustoimenpiteitä. Caverion arvioi, että uudelleenjärjestelyistä aiheutuvat kulut ovat yhteensä noin 20-30 milj. euroa vuonna 2016. Henkilöstövähennykset koskevat arviolta enintään 700 työntekijää. Pääpainopiste on Ruotsin ja Tanska-Norjan divisioonissa ja myös Konsernipalveluissa. Neuvottelut kohdistuvat noin 10 prosenttiin työntekijöistä kyseessä olevissa yksiköissä.
  • Caverion vähentää myös kiinteitä kuluja priorisoimalla sisäisiä kehityshankkeitaan, mikä mahdollistaa keskittymisen asiakastyöhön ja orgaanisten kasvutavoitteiden saavuttamisen.
  • Konserni muuttaa organisaatiotaan järjestelemällä uudelleen konsernitoimintonsa. Caverion perustaa uudet Projektit- ja Palvelut-konsernitoiminnot vastatakseen projektien toteutukseen ja johtamiseen liittyviin haasteisiin ja varmistaakseen tavoitellun käyttöasteen palveluliiketoiminnassa. Tämä aiheuttaa myös joitakin muutoksia johtoryhmässä. On sovittu, että Carina Qvarngård ei jatka tehtävässään (SVP, Group Business Development & Marketing) ja jättää yhtiön 23. kesäkuuta.

“Nykyinen strategiamme on hyvä ja jatkamme sen toteuttamista. Lyhyellä aikavälillä meidän on keskityttävä kannattavuutemme ja kassavirtamme parantamiseen. Meidän on myös priorisoitava käynnissä olevia kehityshankkeitamme ja keskityttävä niistä tärkeimpiin. Haluan korostaa, että etenemme suunnitelman mukaisesti useissa divisioonissa”, toteaa väliaikainen konsernijohtaja Sakari Toikkanen.

Caverion pitää strategiset taloudelliset tavoitteensa ennallaan. Niiden saavuttaminen vaatii kuitenkin enemmän aikaa uudelleenjärjestelyiden ja muiden strategisten muutosten vuoksi. Uusi aikataulu taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi annetaan loppuvuoden aikana.

Yllä mainittujen haasteiden vuoksi Caverion laskee vuoden 2016 käyttökatetta koskevaa tulosohjeistustaan. Päivitetty tulosohjeistus huomioi uudelleenjärjestelykustannusten vaikutuksen. Caverion arvioi nyt, että konsernin vuoden 2016 liikevaihto säilyy edellisvuoden tasolla (2015: 2 443 milj. euroa) ja että konsernin vuoden 2016 käyttökate ilman uudelleenjärjestelykuluja laskee selvästi edellisvuoden käyttökatetasolta (2015: 91,5 milj. euroa).

Saneeraustoimenpiteiden ja niihin liittyvien syiden vuoksi kehityksen arvioidaan olevan heikkoa myös vuoden 2016 toisella vuosineljänneksellä.

Uusi tulosohjeistus vuodelle 2016:

Caverion arvioi, että konsernin vuoden 2016 liikevaihto säilyy edellisvuoden tasolla (2015: 2 443 milj. euroa) ja että konsernin vuoden 2016 käyttökate ilman uudelleenjärjestelykuluja laskee selvästi edellisvuoden käyttökatetasolta (2015: 91,5 milj. euroa).

Aikaisempi 27.4.2016 julkistettu tulosohjeistus:

Caverion arvioi, että konsernin vuoden 2016 liikevaihto säilyy edellisvuoden tasolla (2015: 2 443 milj. euroa) ja että konsernin vuoden 2016 käyttökate kasvaa edellisvuodesta (2015: 91,5 milj. euroa).

PUHELINKONFERENSSI

Caverion järjestää analyytikoille, sijoittajille ja medialle englanninkielisen puhelinkonferenssin 20.6.2016 klo 17.00 Suomen aikaa. Puheluun voi osallistua soittamalla numeroon: +358 (0)9 6937 9543. Osallistumiskoodi puhelinkonferenssiin on ” 5416805 / Caverion”.

Caverion lykkää 8. syyskuuta pidettäväksi suunniteltua pääomamarkkinapäiväänsä toistaiseksi.

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja: Sakari Toikkanen, väliaikainen konsernijohtaja, Caverion Oyj; yhteys markkinointi- ja viestintäjohtaja Päivi Alakuijalan kautta, puh. 040 8400 251 Antti Heinola, talousjohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 352 1033, antti.heinola@caverion.com Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.com
Tilaa tiedotteet: