28.04.2016 Pörssitiedote

Caverionin projektissa Saksassa epäilyjä lahjonnasta vuosina 2009-2011

Caverionin projektissa Saksassa epäilyjä lahjonnasta vuosina 2009-2011

Kuten aikaisemmin on tiedotettu, Caverion tekee aktiivisesti yhteistyötä viranomaisten kanssa  kilpailuoikeudellisiin sääntöihin liittyvien rikkomusten selvittämisessä teknisten palveluiden toimialalla Saksassa. Osana tätä yhteistyötä Caverion on havainnut asiakasprojektin yhteydessä vuosina 2009–2011 toimintaa, joka voi täyttää lahjonnan tai muun rikoksen tunnusmerkistön. Caverion on ilmoittanut havainnoistaan heti viranomaisille ja tukee niitä asian tarkemmassa selvittämisessä.

On mahdollista, että epäillyt rikkomukset aiheuttavat huomattavaa vahinkoa Caverionille sakkoina, korvausvaatimuksina sekä asianajokuluina. Tällä hetkellä ei kuitenkaan voida arvioida mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen määrää. Caverion seuraa tilannetta ja julkistaa kaikki olennaiset tiedot voimassaolevien säännösten mukaisesti.

Lisätietoja: Fredrik Strand, konsernijohtaja; yhteys markkinointi- ja viestintäjohtaja Päivi Alakuijalan kautta, puh. 040 8400 251

Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 5581 328,milena.haeggstrom@caverion.com

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Tilaa tiedotteet: