27.01.2016 Pörssitiedote

Muutoksia Caverion Oyj:n ulkoiseen taloudelliseen raportointiin vuonna 2016

Caverion Oyj muuttaa ulkoista taloudellista raportointiaan 1.1.2016 alkaen parantaakseen toimintojensa läpinäkyvyyttä ja mukauttaakseen taloudellista raportointiaan konsernin strategian seuraavaa vaihetta vastaavaksi.

Raportointi liiketoiminta-alueittain sopeutetaan vastaamaan liiketoimintojen viimeaikaista kehitystä. Vanhat liiketoiminta-alueet (”Huolto ja kunnossapito” sekä ”Projektit”) korvataan kolmella uudella liiketoiminta-alueella: Tekninen asennus ja kunnossapito, Suuret projektit sekä Palveluiden johtaminen. Caverion raportoi jatkossa liikevaihtonsa tämän uuden liiketoimintajakauman mukaisesti.

Liiketoiminnan maantieteellinen jakauma raportoidaan jatkossa divisioonittain: Ruotsi, Suomi, Saksa, Tanska-Norja, Itävalta, Itä-Eurooppa sekä Teollisuuden Ratkaisut. Caverion raportoi jatkossa liikevaihtonsa ja henkilöstömääränsä divisioonittain.

Yllämainitut muutokset eivät vaikuta Caverionin segmenttirakenteeseen. Konsernissa on edelleen vain yksi raportoitava toiminnallinen segmentti, joka sisältää myös konsernipalvelut ja muut erät.

Caverion ryhtyy myös raportoimaan vapaan kassavirran kehitystä vuosineljänneksittäin. Vapaa kassavirta on määritelty seuraavasti: Vapaa kassavirta = Operatiivinen kassavirta ennen rahoituseriä ja veroja – Maksetut verot – Investoinnit (netto).

Ensimmäinen uuden raportointirakenteen mukainen osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2016 julkaistaan 28.4.2016.

Raportointirakenteen muutoksella ei ole vaikutusta konsernin strategisiin tavoitteisiin.

Lisätietoja: Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.fi

CAVERION OYJ

Jakelu: NASDAQ Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Tilaa tiedotteet: