kalvebod_brygge_source_arkitema-architects-k_s.jpg
26.01.2016 Pörssitiedote

Caverion vastaa yli 80 miljoonan euron arvoisesta elinkaarihankkeesta Kalvebod Bryggessä, Kööpenhaminassa

Caverion vastaa yli 80 miljoonan euron arvoisesta elinkaarihankkeesta Kalvebod Bryggessä, Kööpenhaminassa

Caverion on allekirjoittanut palveluiden johtamisen sopimuksen rakennusliike A. Enggaardin ja Nordean kanssa uuden toimistorakennuksen elinkaarihankkeesta. Julkisen sektorin virastojen käyttöön tarkoitettu kiinteistö sijaitsee Kööpenhaminan Kalvebod Bryggessä.

Sopimuksen arvo on yli 80 miljoonaa euroa Caverionille. Hanke on yksi Tanskan suurimmista PPP-kumppanuushankkeista (Public-Private Partnership) ja samalla myös yksi Caverionin suurimmista tilauksista koskaan. Sopimus sisältyy Caverionin Q1/2016-tilauskantaan.

Caverionin vastuulla PPP-hankkeessa on talotekniikan kokonaistoimitus sekä kohteen valmistuttua sen käyttö sekä tekninen huolto ja kunnossapito 20-vuotisella sopimuskaudella. Caverion vastaa kiinteistön energiankäytöstä, tehokkuudesta, käytettävyydestä, turvallisuudesta ja kunnosta koko sen elinkaaren ajan.

Sopimus kattaa kiinteistön kaikkien teknisten järjestelmien ja tuotteiden – mukaan lukien lämmitys-, vesi- ja viemäri-, ilmanvaihto- ja ilmastointi-, sähkö-, turvallisuus- sekä automaatiojärjestelmien – suunnittelun, rakentamisen, käytön ja kunnossapidon. Kiinteistö liitetään Caverionin etähallintaan, mikä takaa kiinteistön sovitut olosuhteet ja optimaalisen energiankäytön. Teknisen huollon ja kunnossapidon lisäksi Caverion vastaa myös muiden kiinteistöön liittyvien palvelujen johtamisesta, kuten alihankintana toteutettavista ravintola- ja siivouspalveluista sekä talvikunnossapidosta.

”Tämä on mielenkiintoinen projekti, ei vain kokonsa ja pitkän sopimusaikansa puolesta, vaan myös osoituksena laaja-alaisesta osaamisestamme, joka kattaa kaikki tarjoamamme kiinteistöjen tekniset järjestelmät ja palvelualueet. Hanke on myös osoitus siitä, että edistymme kohti Caverionin strategista tavoitetta: tarjoamme asiakkaille elinkaariratkaisuja”, sanoo Caverionin konsernijohtaja Fredrik Strand.

Kiinteistöön sijoittuu Tanskan rautateiden, liikenneviraston, tielaitoksen ja energiaviraston toimintoja. Kiinteistön kokonaispinta-ala on noin 40 000 m2.

Hanke on osa A. Enggaardin, Nordean ja Tanskan rakennushallinnon (Danish Building and Property Agency) solmimaa, julkisen ja yksityisen sektorin välistä PPP-kumppanuushanketta.

Caverion osalta työt alkavat vuoden 2016 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Projektitoimitus valmistuu vuoden 2018 toisen vuosipuoliskon aikana, jonka jälkeen Caverion vastaa kiinteistön käytöstä ja kunnossapidosta vuoteen 2038 asti.

Projekti kuuluu Caverionin Julkinen sektori -asiakassegmenttiin.

Kuvalähde: Arkitema Architects K/S

Lisätietoja:
Knut Gaaserud, Caverion Tanska-Norjan divisioonajohtaja, puh. + 47 22 87 40 00, knut.gaaserud@caverion.no
Michael Kirkegaard, Head of Managed Services, Caverion Tanska-Norja, tel. +45 76 23 27 27, michael.kirkegaard@caverion.dk

Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 40 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.fi

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Tilaa tiedotteet: