27.10.2016 Pörssitiedote

Caverion Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2016

Caverion Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2016 

1.7.–30.9.2016 

 • Tilauskanta: 1 450,9 (1 477,2) milj. euroa. 
 • Liikevaihto: 582,0 (573,7) milj. euroa. 
 • Käyttökate ilman uudelleenjärjestelykuluja: 19,5 milj. euroa eli 3,3 prosenttia liikevaihdosta.  
 • Käyttökate: 13,8 (21,3) milj. euroa eli 2,4 (3,7) prosenttia liikevaihdosta.  
 • Käyttöpääoma: 57,9 (36,1) milj. euroa. 
 • Vapaa kassavirta: -38,8 (-14,2) milj. euroa. 
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton: 0,02 (0,08) euroa osakkeelta.

1.1.–30.9.2016 

 • Liikevaihto: 1 758,1 (1 775,3) milj. euroa.
 • Käyttökate ilman uudelleenjärjestelykuluja: 26,1 milj. euroa eli 1,5 prosenttia liikevaihdosta.  
 • Käyttökate: 10,9 (57,5) milj. euroa eli 0,6 (3,2) prosenttia liikevaihdosta.  
 • Vapaa kassavirta: -100,1 (-19,8) milj. euroa. 

Suluissa esitetyt luvut ovat edellisvuoden vastaavan kauden lukuja, ellei toisin ole mainittu. 

AVAINLUVUT 

Milj. e  7–9/16  7–9/15  Muutos  1–9/16  1–9/15  Muutos  1–12/15 
Tilauskanta  1 450,9  1 477,2  -2 % 1 450,9  1 477,2  -2 % 1 461,4 
Liikevaihto  582,0  573,7  1 % 1 758,1  1 775,3  -1 % 2 443,0 
Käyttökate ilman
uudelleenjärjes-
telykuluja
19,5 26,1
Käyttökate-
prosentti ilman
uudelleenjärjes-
telykuluja, %
3,3 1,5
Käyttökate  13,8 21,3 -35 % 10,9 57,5 -81 % 91,5
Käyttökate-
prosentti, % 
2,4 3,7 0,6 3,2 3,7
Liikevoitto  5,0 14,7 -66 % -11,6 38,1 65,0
Liikevoitto-
prosentti, % 
0,9 2,6 -0,7 2,1 2,7
Tilikauden voitto  2,9 9,9 -70 % -9,9 25,7 46,6
Osakekohtainen
tulos,
laimentamaton, e 
0,02 0,08 -70 % -0,08 0,21 0,37
Käyttöpääoma  57,9 36,1 60 % 57,9 36,1 60 % -13,6
Vapaa kassavirta  -38,8 -14,2 -100,1 -19,8 53,9 
Korollinen nettovelka  169,7 101,9 67 % 169,7 101,9 67 % 29,8
Velkaantumisaste,
80,4 43,4 80,4 43,4 11,6
Henkilöstö
keskimäärin
kauden aikana 
17 375 17 369 0 % 17 486 17 286 1 % 17 321

Väliaikaisen konsernijohtaja Sakari Toikkasen kommentti 

“Vuoden 2016 kolmannella vuosineljänneksellä Caverion on jatkanut toimintojensa uudelleenjärjestelyjä ja projektikantansa läpikäyntiä. Arvioinnin seurauksena useissa projekteissa tunnistettiin edelleen haasteita projektien johtamiseen ja toteutukseen liittyen. Kyseiset haasteet koskevat pääosin Ruotsin, Tanska-Norjan, Saksan ja Teollisuuden Ratkaisujen divisioonia. Arvioinnin perusteella Caverion on tehnyt ja tulee tekemään entistä varovaisempia kustannusarvioiden tarkistuksia ja varauksia projektikantaansa. Näillä oikaisuilla on vaikutusta konsernin kolmannen ja neljännen vuosineljänneksen tuloksiin vuonna 2016.

Vuoden lopulla keskitymme uudelleenjärjestelyohjelmamme onnistuneeseen läpivientiin. Arvioimme nyt, että kokonaishenkilöstövähennykset koskevat noin 1 000 työntekijää, eli alkuperäistä arviota (700 työntekijää) enemmän. Saneeraustoimien kokonaiskustannusarvio on tällä hetkellä 20-24 milj. euroa (aikaisemmin noin 22-26 milj. euroa) vuonna 2016. Lisäksi olemme myös karsineet turhia kiinteitä kehitys-, konsultointi- ja matkustuskuluja.

Caverion on myös ottanut käyttöön tiukemman projektien tarjouslupaprosessin konsernissa toisesta vuosineljänneksestä lähtien. Uudelleenjärjestelyiden toteuttaminen ja keskittyminen parempiin projektikatteisiin ovat vaikuttaneet tilauskantaan kolmannella vuosineljänneksellä. Tämän seurauksena Caverionin tilauskanta on hieman laskenut kolmannella vuosineljänneksellä edellisvuoteen verrattuna. Vasta perustettu Projektit-konsernitoimintomme tukee nyt myös projektitoimistoja (PMO) divisioonissa.

Huolimatta lisääntyneestä keskittymisestä uudelleenjärjestelyihin onnistuimme saavuttamaan 19,5 (7-9/2015: 21,3) milj. euron käyttökatteen ilman uudelleenjärjestelykuluja kolmannella vuosineljänneksellä. Kassavirtamme oli edelleen epätyydyttävällä tasolla kolmannella neljänneksellä. Tämän korjaamiseksi lisäsimme huomiotamme laskutukseen ja saatavien hallintaan käyttöpääoman hallinnan ja kassavirran parantamiseksi koko konsernissa.

Markkinaympäristömme on edelleen suotuisa. Erityisesti Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa on paljon käynnissä olevia tarjouksia. Caverionilla on edistyksellinen palvelutarjonta, joka kattaa kiinteistöjen ja teollisuuden koko elinkaaren.

Caverionin hallitus nimitti 27.9.2016 Ari Lehtorannan Caverion Oyj:n uudeksi toimitusjohtajaksi. Ari tuntee erinomaisesti yhtiön, sen strategian ja toiminnan. Ari aloittaa tehtävässään 1.1.2017.”

NÄKYMÄT VUODELLE 2016

Caverionin palvelujen ja ratkaisujen markkinanäkymät 

Toimialan megatrendit, kuten lisääntynyt teknologian käyttö rakennuksissa, energiatehokkuutta koskevat vaatimukset ja lisääntyvä digitalisoituminen ja automaatio sekä kaupungistuminen, luovat edelleen kysyntää Caverionin palveluille ja ratkaisuille tulevina vuosina.

Teknisen asennuksen ja kunnossapidon markkinoiden odotetaan pysyvän vakaina, mutta hintakilpailun odotetaan kuitenkin pysyvän tiukkana Teknisen asennuksen projekteissa. Parempaa energiatehokkuutta ja parempia sisäilmaolosuhteita koskevat vaatimukset sekä tiukentuva ympäristölainsäädäntö ovat merkittäviä markkinoiden kehitystä tukevia tekijöitä. Norjassa öljyteollisuuden taantuma on vaikuttanut yleiseen taloustilanteeseen, ja viimeaikaisesta tasaantumisesta huolimatta tämä saattaa myös jatkossa vaikuttaa negatiivisesti Teknisen asennuksen ja kunnossapidon liiketoimintaan.

Suurten projektien markkinoilla kiinteistöjen ja teollisuuden uusien tarjousten odotetaan lisääntyvän vuoden aikana. Alhaisen korkotason ja rahoituksen saatavuuden odotetaan tukevan investointeja. Talotekniikan Suunnittelua ja toteutusta sisältävien kokonaistoimitusten kysynnän odotetaan kehittyvän suotuisasti suurissa ja teknisesti vaativissa projekteissa. Taloudellisen tilanteen epävarmuus on kuitenkin vaikuttanut uusiin projekteihin aiheuttaen hintapaineita ja projektien lykkäyksiä tai peruutuksia.

Managed Services -palveluiden taustalla olevan kysynnän odotetaan jatkuvan vahvana. Rakennuksissa olevan teknologian lisääntyessä uusien palvelujen tarpeen ja elinkaariratkaisujen kysynnän odotetaan lisääntyvän. Asiakkaiden keskittyminen omaan ydintoimintaansa tarjoaa edelleen Caverionille mahdollisuuksia ylläpidon sekä huollon ja kunnossapidon ulkoistuksissa erityisesti julkishallinnossa, teollisuudessa ja energiasektorilla.

Tulosohjeistus vuodelle 2016 

Caverion päivitti 19.10.2016 tulosohjeistuksena, jonka mukaan Caverion arvioi, että konsernin vuoden 2016 liikevaihto säilyy edellisvuoden tasolla (2015: 2 443 milj. euroa) ja että konsernin vuoden 2016 käyttökate ilman uudelleenjärjestelykuluja on 40-50 milj. euron välillä (2015: 91,5 milj. euroa).

TIEDOTUSTILAISUUS, WEBCAST JA PUHELINKONFERENSSI 

Osavuosikatsauksesta järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus torstaina 27.10.2016 klo 11 Suomen aikaa Hotelli Glo Kluuvissa (Videowall-sali), Kluuvikatu 4, 2. kerros, Helsinki. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat. Tilaisuutta voi seurata myös puhelimitse soittamalla numeroon +358 (0)9 7479 0361 viimeistään klo 10.55 Suomen aikaa. Osallistumiskoodi puhelinkonferenssiin on ”7101031/ Caverion”. Tilaisuudesta on lisätietoa osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat.

Taloudellinen tiedottaminen vuodelta 2016 

Tammi–joulukuun 2016 tilinpäätöstiedote julkaistaan 7.2.2017 klo 9.00 Suomen aikaa. Taloudelliset katsaukset ja muuta sijoittajatietoa ovat saatavilla Caverionin verkkosivuilta osoitteesta www.caverion.fi/sijoittajat ja IR App -sovelluksesta. Materiaalit voi myös tilata sähköpostitse osoitteesta IR@caverion.com.

CAVERION OYJ


Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi 

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja antavat:  Martti Ala-Härkönen, talousjohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 737 6633, martti.ala-harkonen@caverion.com Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.com
Tilaa tiedotteet: