28.04.2016 Pörssitiedote

Caverion Oyj Osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2016

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.3.2016

1.1.–31.3.2016

·         Tilauskanta: 1 589,4 (12/2015: 1 461,4) milj. euroa, kasvua 9 prosenttia viime vuoden lopusta.

·         Liikevaihto: 560,6 (563,4) milj. euroa.

·         Käyttökate: 11,5 (14,2) milj. euroa eli 2,0 (2,5) prosenttia liikevaihdosta.

·         Vapaa kassavirta: -28,8 (0,8) milj. euroa.

·         Osakekohtainen tulos, laimentamaton: 0,03 (0,04) euroa osakkeelta.

Suluissa esitetyt luvut ovat edellisvuoden vastaavan kauden lukuja, ellei toisin ole mainittu.

AVAINLUVUT

Milj. e 1–3/16 1–3/15 Muutos 1–12/15
Tilauskanta 1 589,4 1 392,4 14 % 1 461,4
Liikevaihto 560,6 563,4 -1 % 2 443,0
Käyttökate 11,5 14,2 -19 % 91,5
Käyttökateprosentti, % 2,0 2,5   3,7
Liikevoitto 4,8 7,9 -38 % 65,0
Liikevoittoprosentti, % 0,9 1,4   2,7
Tilikauden voitto 3,3 5,4 -40 % 46,6
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, e 0,03 0,04 -41 % 0,37
         
Käyttöpääoma 17,4 -13,1   -13,6
Vapaa kassavirta -28,8 0,8   53,9
         
Korollinen nettovelka 59,2 49,7 19 % 29,8
Velkaantumisaste, % 26,4 23,0   11,6
         
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 17 506 17 004 3 % 17 321

Konsernijohtaja Fredrik Strandin kommentti

“Tilauskantamme kasvoi vertailukelpoisin valuuttakurssein 8 prosenttia viime vuoden lopusta ja 15 prosenttia maaliskuusta 2015.  Strategiamme mukaisesti julkistimme alkuvuonna kaksi suurta elinkaarihanketta. Suomessa toteutamme Hämeenlinnan kaupungille Nummen palvelukeskukseen Talotekniikan kokonaistoimituksen, minkä jälkeen vastaamme myös kohteen Teknisestä huollosta ja kunnossapidosta sekä Managed Services -palveluista seuraavan 20 vuoden ajan. Näin vastaamme kiinteistön käytettävyydestä, olosuhteista, turvallisuudesta, kunnosta ja energian käytöstä koko sen elinkaaren ajan. Alkuvuonna julkistimme myös toisen samankaltaisen, mutta jopa suuremman, yli 80 miljoonan euron arvoisen, Kalvebod Bryggen elinkaarihankkeen Kööpenhaminassa. Kyseessä on yksi Tanskan suurimmista PPP-kumppanuushankkeista (Public-Private Partnership) ja myös yksi Caverionin suurimmista tilauksista tähän mennessä. Nämä projektit osoittavat, että toteutamme visiotamme tarjoamalla elinkaarihankkeita asiakkaillemme.

Toimintaympäristömme muutokset ovat edelleen vaikuttaneet myös meihin esimerkiksi Norjassa. Olosuhteet Norjan markkinoilla eivät ole parantuneet vuoden 2015 lopun tilanteesta, eikä Caverion odota välitöntä muutosta parempaan.

Kauden aikana käyttöasteemme toteutui myös suunniteltua matalampana. Tämä on pääosin seurausta odotettua matalammasta käyttöasteesta Teknisessä asennuksessa ja kunnossapidossa Ruotsissa ja Tanska-Norjassa ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Olemme käynnistäneet toimenpiteitä mahdollisten negatiivisten vaikutusten minimoimiseksi: kannattamattomia yksiköitä on suljettu, alueita yhdistetty, henkilöstöä lomautettu ja divisioonien hallinnollisia kuluja vähennetty. Ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa väliaikaisesti lomautettuna on 300 työntekijää ja olemme käynnistäneet uudelleenjärjestelytoimenpiteitä, joista aiheutui 2,0 milj. euron kulut ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Kauden aikana investoimme edelleen harmonisoitujen järjestelmien käyttöönottoon koko konsernissa. Ensimmäisen neljänneksen lopussa sekä Pohjois- että Keski-Euroopassa on käytössä sama infrastruktuuri. Toisella vuosineljänneksellä jatkamme edelleen harmonisoitujen järjestelmien toimeenpanoa kaikissa divisioonissamme, mikä myös tukee mahdollisten uusien ostettujen liiketoimintojen tehokkaampaa integrointia omaan toimintaamme.”

NÄKYMÄT VUODELLE 2016

Caverionin palvelujen ja ratkaisujen markkinanäkymät

Toimialan megatrendit, kuten lisääntynyt teknologian käyttö rakennuksissa, energiatehokkuutta koskevat vaatimukset ja lisääntyvä digitalisoituminen ja automaatio sekä kaupungistuminen, luovat edelleen kysyntää Caverionin palveluille ja ratkaisuille tulevina vuosina.

Teknisen asennuksen ja kunnossapidon markkinoiden odotetaan pysyvän vakaina. Parempaa energiatehokkuutta ja parempia sisäilmaolosuhteita koskevat vaatimukset sekä tiukentuva ympäristölainsäädäntö ovat merkittäviä markkinoiden kehitystä tukevia tekijöitä. Norjassa öljyteollisuuden taantuma on vaikuttanut yleiseen taloustilanteeseen, mikä saattaa myös jatkossa vaikuttaa negatiivisesti Teknisen asennuksen ja kunnossapidon liiketoimintaan.

Suurten projektien markkoinoilla kiinteistöjen ja teollisuuden uusien tarjousten odotetaan lisääntyvän vuoden aikana. Myönteisiä merkkejä on nähtävissä sekä saaduissa tilauksissa että tarjoustoiminnassa etenkin julkisella sektorilla ja teollisuudessa ja uskomme positiivisen trendin jatkuvan. Alhaisen korkotason ja rahoituksen saatavuuden odotetaan tukevan investointeja. Talotekniikan Suunnittelua ja toteutusta sisältävien kokonaistoimitusten kysynnän odotetaan kehittyvän suotuisasti suurissa ja teknisesti vaativissa projekteissa. Saksan ja Ruotsin ydinvoimateollisuuden, Ruotsin kaivosteollisuuden ja Norjan öljyteollisuuden taantuman odotetaan edelleen jatkuvan, mikä saattaa edelleen aiheuttaa projektien lykkäyksiä ja peruutuksia.

Managed Services -palveluiden taustalla olevan kysynnän odotetaan jatkuvan vahvana. Rakennuksissa olevan teknologian lisääntyessä uusien palvelujen tarpeen ja elinkaariratkaisujen kysynnän odotetaan lisääntyvän. Asiakkaiden keskittyminen omaan ydintoimintaansa tarjoaa edelleen Caverionille mahdollisuuksia ylläpidon sekä huollon ja kunnossapidon ulkoistuksissa erityisesti julkishallinnossa, teollisuudessa ja energiasektorilla.

Tulosohjeistus vuodelle 2016

Caverion päivitti tulosohjeistuksena 27.4.2016, jonka mukaan Caverion arvioi, että konsernin vuoden 2016 liikevaihto säilyy edellisvuoden tasolla (2015: 2 443 milj. euroa) ja että konsernin vuoden 2016 käyttökate kasvaa edellisvuodesta (2015: 91,5 milj. euroa).

Caverion arvioi, että Ruotsin ja Tanska-Norjan divisioonat eivät pysty kompensoimaan ensimmäisen vuosineljänneksen heikompaa kehitystään Teknisessä asennuksessa ja kunnossapidossa loppuvuoden aikana. Alhaisen käyttöasteen ja tähän liittyvien uudelleenjärjestelyiden konsernissa arvioidaan vaikuttavan raportoituun käyttökatteeseen vuonna 2016. Managed Services –liiketoiminnan ja Suurten projektien odotetaan kehittyvän suunnitelman mukaisesti.

TIEDOTUSTILAISUUS, WEBCAST JA PUHELINKONFERENSSI

Osavuosikatsauksesta järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus torstaina 28.4.2016 klo 11 Suomen aikaa hotelli Kämpissä (Gallen-Kallela-sali), Kluuvikatu 2, Helsinki. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat. Tilaisuutta voi seurata myös puhelimitse soittamalla numeroon +358(0)9 6937 9590 viimeistään klo 10.55 Suomen aikaa. Osallistumiskoodi puhelinkonferenssiin on ” 8764402 / Caverion”. Tilaisuudesta on lisätietoa osoitteessawww.caverion.com/sijoittajat.

Taloudellinen tiedottaminen ja muita sijoittajatapahtumia vuonna 2016

Osavuosikatsaukset julkaistaan 21.7. ja 27.10.2016. Taloudelliset katsaukset ja muuta sijoittajatietoa on saatavina Caverionin verkkosivuilta osoitteesta www.caverion.fi/sijoittajat ja IR App -sovelluksesta. Materiaalit voi myös tilata sähköpostitse osoitteesta IR@caverion.com.

Lisäksi Caverion järjestää pääomamarkkinapäivän Helsingissä 8.9.2016 klo 9.00 (EEST). Lisätietoja julkaistaan pörssitiedotteella lähempänä tapahtuman ajankohtaa.

CAVERION OYJ  

Lisätietoja antavat:

Antti Heinola, talousjohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 352 1033, antti.heinola@caverion.com

Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 5581 328, Milena.Haeggstrom@caverion.com

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Tilaa tiedotteet: