10.11.2015 Sijoittajauutinen

Caverionilta teollisuusasennuksia Kilpilahden uuteen vetylaitokseen Porvoossa

Caverion on sopinut Linde Engineeringin kanssa mekaanisista asennuksista sekä putkisto-, laite- ja teräsasennuksista Kilpilahden teollisuusalueen uuteen vetylaitokseen Porvoossa. Asennukset alkoivat elokuussa 2015 ja valmistuvat toukokuussa 2016. Sopimuksen arvoa ei julkisteta.

Projektin toteutus sisältää uuden vetylaitoksen prosessiputkistojen esivalmistuksen ja asennuksen sekä teräs- ja laiteasennukset. Esivalmisteet tehdään Caverionin omilla konepajoilla Ylivieskassa ja Leppävirralla. Kohde työllistää Caverionilta enimmillään 80 henkeä.

Porvoon jalostamolla on kaksi vetylaitosta, joista vanhempi korvataan nyt tehokkaammalla yksiköllä. Höyryreformoinnilla maakaasusta valmistettavaa vetyä hyödynnetään Porvoon jalostamolla lukuisissa eri prosesseissa ja tuotteissa, kuten rikkivapaan polttoaineen ja korkealaatuisen perusöljyn tuottamisessa.

”Meillä on hyvää kokemusta vastaavista haastavista projekteista. Toteutimme Linden kanssa  LNG-, eli nesteytetyn maakaasun terminaalin vuonna 2013 Ruotsissa. Caverion oli myös rakentamassa Kilpilahden alueen nykyistä vedyn tuotantoyksikköä noin kymmenen vuotta sitten. Linde Engineering on globaali toimija ja olemme tyytyväisiä saadessamme toimittaa näin vaativan kohteen heille”, kertoo divisioonajohtaja Juhani Pitkäkoski Caverionin Teollisuuden ratkaisut -divisioonasta.

Linde Engineering on osa kansainvälistä Linde-konsernia ja kuuluu Caverionin Teollisuus-asiakassegmenttiin.

Lisätietoja:

Ingrid Peura, viestintäpäällikkö, Caverion Teollisuuden ratkaisut, puh. 050 571 5553, ingrid.peura@caverion.fi

Guenther Riederer, projektipäällikkö, Linde AG Engineering Division, puh. +49 89 7445 4156, guenther.riederer@linde-le.com

Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja kiinteistöille, teollisuudelle ja infrastruktuurille. Palveluitamme ja ratkaisujamme käytetään liike- ja asuinrakennuksissa, teollisuuden ja julkisen sektorin kiinteistöissä sekä prosesseissa varmistaen liiketoiminnan jatkuvuuden, turvallisuuden, terveelliset ja miellyttävät olosuhteet, optimoidun suorituskyvyn sekä kustannusten hallinnan. Tavoitteenamme on olla edistyksellisten ja kestävien elinkaariratkaisujen johtavia tarjoajia Euroopassa. Vahvuuksiamme ovat teknologinen osaaminen ja laajat palvelut, jotka kattavat kaikki tekniset osa-alueet kiinteistön ja teollisuuslaitoksen koko elinkaaren ajan. Vuoden 2014 liikevaihtomme oli noin 2,4 miljardia euroa. Caverionilla on 12 toimintamaassa Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa yhteensä noin 17 000 työntekijää. Caverionin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Tilaa tiedotteet: