29.10.2015 Sijoittajauutinen

Caverionilta talotekniikan kokonaistoimitus ja puhdastilat sairaala- ja toimistokiinteistöön Tampereella

Caverionilta talotekniikan kokonaistoimitus ja puhdastilat sairaala- ja toimistokiinteistöön Tampereella

Caverion on tehnyt sopimuksen Skanskan kanssa talotekniikan kokonaistoimituksesta Tampellan vanhan pellavatehtaan kiinteistöön Tampereella. Kiinteistö saneerataan sairaala- ja toimistotiloiksi. Talotekniikan toimitus on arvoltaan yli 7 miljoonaa euroa. Lisäksi Caverion toteuttaa puhdastilat kiinteistöön tulevan sairaalan kolmeen leikkaussaliin. Sopimus puhdastilojen toimituksesta allekirjoitettiin OP Ryhmän vakuutus- ja eläkeyhteisöjen omistaman KOY Koskitammen kanssa, sopimuksen arvoa ei julkisteta.

Saneerauksen yhteydessä uusitaan kaikki kiinteistön talotekniset järjestelmät. Caverion vastaa projektin talotekniikan suunnittelusta ja toteutuksesta sekä projektin johtamisesta. Talotekniset järjestelmät kattavat kiinteistön lämmitys-, vesi- ja viemäri-, ilmanvaihto- ja ilmastointi-, jäähdytys-, sähköistys-, informaatio- ja viestintäteknologia-, turvallisuus- sekä automaatiojärjestelmät.

 ”Tarvitsimme projektiin vahvan toimijan, jolla on laaja-alaisesti kokemusta vanhojen kiinteistöjen muokkaamisesta ja taloteknisen uuden elinkaaren synnyttämisestä sekä riittävät resurssit vastata haastavaan ja kireään aikatauluun. Caverionilla uskon olevan hyvät edellytykset tähän. Lisäksi Caverion tarjoaa kiinteistön tekniikalle viiden vuoden takuun, joka selkeästi tuo lisäarvoa kiinteistön omistajille. Erikoisosaamisen tärkeys korostuu, sillä kiinteistöosakeyhtiö Koskitammi on osa kansallisomaisuuttamme ja lähes kokonaan suojeltu rakennus”, sanoo Pohjola Kiinteistösijoitus Oy:n rakennuttajapäällikkö Kari Kangasmaa.

”Kohde on paitsi teknisesti myös ajallisesti haasteellinen toteuttaa, joten tekniikan hallinta nousee projektissa suureen rooliin. Caverion on kokemuksemme perusteella osaava kumppani. Urakkaneuvotteluissa totesimme, että Caverionilla on halu ottaa haaste vastaan, joten projekti on osaavissa käsissä”, rakennuspäällikkö Kari Sundelin Skanskalta toteaa.

Leikkaussalien puhdastilat pohjautuvat Caverionin omaan tuotekehitykseen

Caverionin puhdastilatoimitus Omasairaala Oy:n leikkaussaleihin perustuu esivalmisteena tuotettuihin CleanPlus® -elementteihin, jotka ovat Caverionin kehittämiä. Elementeissä on valmiina muun muassa leikkaussalin seinät, katto, liukuovet, valaistus, ilmastoinnin päätelaitteet, HEPA-suodattimet, kattokeskukset ja läpiantokaapit. Puhdastilat suunnitellaan niin, että sisäilman mikrobipitoisuus on mahdollisimman alhainen. 

”Olemme toteuttaneet vastaavia puhdastilahankkeita menestyksekkäästi esimerkiksi Ruotsissa. Yhdistämällä ruotsalaista puhdastilaosaamistamme ja projektinjohtomme Suomessa tuomme parhaan osaamisemme tähän vaativaan kohteeseen. Sairaaloiden rakentaminen ja modernisointi luovat tarvetta muunneltaville ratkaisuille, joilla vaikutetaan koko sairaalan elinkaareen. Koko kiinteistön taloteknisten järjestelmien uusimisen pyrimme toteuttamaan historiallista kiinteistöä kunnioittavalla ja sen energiatehokkuutta parantavalla tavalla”, sanoo Caverionin Suomen divisioonajohtaja Jarno Hacklin.

Remontoitavan alueen kokonaispinta-ala on noin 16 000 kerrosneliömetriä, josta noin 12 500 neliömetriä saneerataan toimisto- ja sairaalatiloiksi. Sairaalalla on noin 4 000 neliömetrin tilat. Tampellan vanhan kiinteistön omistavat OP Ryhmän vakuutus- ja eläkeyhteisöt. Saneeraustyöt valmistuvat sairaalan osalta kesällä 2016 ja muiden tilojen osalta syksyllä 2016. 

Skanska kuuluu Caverionin rakennusliikkeiden asiakassegmenttiin ja Pohjola Kiinteistösijoitus Kiinteistöjen omistajat ja kiinteistökehittäjät -asiakassegmenttiin.

Kuva kiinteistöstä (lähde Aihio Arkkitehdit Oy)

Lisätietoja:

Kirsi Hemmilä, viestintäpäällikkö, Caverion Suomi, puh. 050 390 0941, kirsi.hemmila[at]caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Tilaa tiedotteet: