20.03.2015 Sijoittajauutinen

Caverion toimittaa Pori Energialle uuden sähköaseman

Caverion toimittaa Pori Energialle uuden sähköaseman

Caverion on sopinut Pori Energia Sähköverkot Oy:n kanssa uuden 110/20 kV -sähköaseman toimittamisesta Porin Kaanaaseen. Sopimukseen sisältyy projektin johtaminen ja toteutus: kohteen pääsuunnittelu, maanrakennus- ja rakennustyö, laitetoimitukset, asennukset, voimajohtojärjestelyt, kaapelointityöt, koestukset, käyttöönoton ja vanhan aseman purkutyöt. Caverion on kohteen pääurakoitsija. Sopimuksen arvoa ei julkisteta.

Kohteen suunnittelutyö alkaa maaliskuussa 2015 ja uusi sähköasema on valmis syksyllä 2016. Hankkeessa Caverion toimittaa kaikki sähköistys- ja teollisuusasennukset. Kaanaan uusi sähköasema korvaa vanhan olemassa olevan sähköaseman. Aseman saneeraus liittyy verkon perusparannushankkeeseen ja uusi asema vahvistaa lähialueen sähkönjakelua sekä parantaa sähkönjakelun toimintavarmuutta.

”Kaanaan sähköaseman uusinta on Pori Energia Sähköverkkojen kuluvan vuoden suurin yksittäinen verkostoinvestointi. Valmistuessaan se parantaa osaltaan koko Meri-Porin alueen sähköverkon käyttövarmuutta. Uusittu sähköasema vastaa alueen kehittyviä asumisen ja teollisuuden tarpeita tulevinakin vuosikymmeninä”, kertoo Pori Energia Sähköverkkojen toimitusjohtaja Pekka Ohrankämmen.

”Olen erittäin tyytyväinen uudesta sopimuksesta Pori Energia Sähköverkkojen kanssa. Solmittu sopimus on meille tärkeä avaus 110/20 kV:n sähköasemien toimituksessa Satakuntaan ja vahvistaa näin Caverionin palvelutarjontaa alueella”, kertoo Caverionin Teollisuuden ratkaisut -divisioonan sähköautomaatiopalveluista vastaava johtaja Mikko Luoma.

Pori Energia Sähköverkot Oy kuuluu Caverionin Teollisuus-asiakassegmenttiin.

Lisätiedot:

Caverion Teollisuuden ratkaisut, Sanna-Mari Laitinen, viestintäpäällikkö, puh. 050 390 4443, sanna-mari.laitinen@caverion.fi

Pori Energia Sähköverkot Oy, Pekka Ohrankämmen, toimitusjohtaja, puh. 044 701 2252, pekka.ohrankammen@porienergia.fi

Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja kiinteistöille ja teollisuudelle. Palveluitamme käytetään muun muassa toimistoissa ja liikekiinteistöissä, asunnoissa, julkisissa rakennuksissa, infrastruktuurissa sekä teollisuuslaitoksissa. Tavoitteenamme on olla edistyksellisten ja kestävien elinkaariratkaisujen johtavia tarjoajia Euroopassa. Vahvuuksiamme ovat teknologinen osaaminen ja laajat palvelut, jotka kattavat kaikki tekniset osa-alueet kiinteistön ja teollisuuslaitoksen koko elinkaaren ajan. Vuoden 2014 liikevaihtomme oli noin 2,4 miljardia euroa. Caverionilla on 12 toimintamaassa Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa yhteensä noin 17 000 työntekijää. Caverionin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.caverion.fi

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Tilaa tiedotteet: