01.04.2015 Sijoittajauutinen

Caverion ja PVO-Vesivoima jatkavat kumppanuutta vesivoimalaitosten kunnossapidossa

Caverion ja PVO-Vesivoima Oy ovat jatkaneet kumppanuussopimusta PVO-Vesivoiman Kemijoella ja Iijoella sijaitsevien vesivoimalaitosten käytöstä ja kunnossapidosta sekä toiminnan kehittämisestä. Tammikuussa 2015 voimaan astunut sopimus on kolmivuotinen, ja se kattaa teknisen huollon ja kunnossapidon, palveluiden johtamisen sekä asiantuntijapalvelut. Osapuolet ovat sopineet, ettei sopimuksen arvoa julkisteta.

Caverion vastaa muun muassa voimalaitosten ja säännöstelylaitteistojen käynnin aikaisesta käytöstä, tarkistuksista, mittauksista sekä ennakkohuoltotöistä, prosessilaitteiden vuosihuolloista sekä kiinteistöteknisten järjestelmien korjauksista ja huolloista. Sopimus jatkaa vuonna 2013 alkanutta kumppanuutta.

Pohjolan Voimalla on yhteensä 12 omaa tai osakkuuslaitosta Iijoella, Kemijoella, Kokemäenjoella ja Tengeliönjoella, joista sopimus kattaa seitsemän laitosta. Pohjolan Voiman osuus laitosten sähkötehosta on yhteensä noin 450 megawattia, joka vastaa noin 15 prosenttia koko Suomen vesivoimalaitosten tehosta.

”Olen erittäin tyytyväinen yhteistyömme jatkumiseen, sillä se osoittaa meidän olevan edelleen PVO-Vesivoiman luottamuksen arvoinen. Sopimuksen myötä meillä on entistä paremmat mahdollisuudet palvella laaja-alaisesti myös muita Pohjois-Suomen asiakkaitamme”, kertoo kunnossapitopalveluista Caverionin Teollisuuden ratkaisut -divisioonassa vastaava johtaja Tapio Waris.

Kumppanuusratkaisuun siirtymisellä tavoiteltiin muun muassa kustannustehokkuuden parantamista, osaamisen varmistamista pitkällä aikavälillä sekä toiminnan ja joustavuuden kehittämistä. Olemme saavuttaneet yhteistyölle asetettuja tavoitteita, ja pyrimme edelleen yhdessä kehittämään toimintaamme", kertoo PVO-Vesivoiman toimitusjohtaja Pertti Pietinen.

PVO-Vesivoima Oy kuuluu Caverionin Teollisuus-asiakassegmenttiin.

Lisätiedot:
Caverion Teollisuuden ratkaisut, Sanna-Mari Laitinen, viestintäpäällikkö, puh. 050 390 4443, sanna-mari.laitinen@caverion.fi

PVO-Vesivoima Oy, Pertti Pietinen, toimitusjohtaja, puh. 040 581 4726, pertti.pietinen@pvo.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Tilaa tiedotteet: