28.06.2013 Pörssitiedote, Lehdistötiedote

YIT ei jatka neuvotteluja HOCHTIEF Service Solutionsin myyntiprosessissa

YIT EI JATKA NEUVOTTELUJA HOCHTIEF SERVICE SOLUTIONSIN MYYNTIPROSESSISSA

YIT tiedotti 23.5.2013 tehneensä alustavan, ei-sitovan tarjouksen saksalaisen HOCHTIEF Service Solutionsin hankinnasta. Alustavan tarjouksen perusteella käynnistyneet due diligence -prosessi sekä myynti- ja ostosopimusneuvottelut ovat nyt päättyneet tuloksettomina.

HOCHTIEF Service Solutionsin liiketoiminta olisi liittynyt YIT:n kiinteistöteknisten palveluiden liiketoimintaan. Kaupan toteutuessa ostettava liiketoiminta olisi siirtynyt YIT:n 21.2.2013 päivätyn jakautumissuunnitelman mukaisesti YIT:n osittaisjakautumisessa arviolta 30.6.2013 perustettavalle Caverion Oyj:lle.

YIT:n osittaisjakautumisessa syntyvän Caverionin arvopaperimarkkinalain mukainen rekisteröintiasiakirja, joka sisältää tietoja Caverionista sekä sen liiketoiminnasta ja taloudellisesta asemasta, sekä arvopaperiliite ja tiivistelmä (yhdessä rekisteröintiasiakirjan kanssa ”Esite”), liittyen YIT:n 5.2.2013 julkistamaan osittaisjakautumiseen ja sen yhteydessä jakautumisvastikkeena annettaviin osakkeisiin, ovat olleet saatavilla 5.6.2013 alkaen YIT:n verkkosivuilla osoitteessa www.yit.fi/sijoittajat. Esitteen epävirallinen englanninkielinen käännös on ollut 5.6.2013 lähtien saatavilla YIT:n verkkosivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/investors. Esitettä on täydennetty 26.6.2013 päivätyllä täydennysasiakirjalla, joka on ollut saatavilla 27.6.2013 alkaen osana esitettä edellä mainituissa osoitteissa.

Lisätietoja antavat:

Juhani Pitkäkoski, toimitusjohtaja, juhani.pitkakoski@yit.fi, +358 50 409 1244
Sakari Toikkanen, liiketoiminnan kehitysjohtaja, sakari.toikkanen@yit.fi, +358 40 532 2174

YIT OYJ

Milena Hæggström
Sijoittajasuhdepäällikkö

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

YIT on merkittävä eurooppalainen kiinteistö- ja rakennusalan sekä teollisuuden palveluyritys. Palvelemme asiakkaita 14 maassa, Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa, Venäjällä sekä Baltian maissa, 25 000 ammattilaisen voimin. Olemme kasvaneet yli sadan vuoden ajan asiakkaidemme kanssa ja kehittäneet palvelujamme yhteiskuntien muuttuessa. Aiomme jatkaa samalla polulla. Visionamme on olla edelläkävijä hyvän elinympäristön luojana ja ylläpitäjänä. Vuonna 2012 YIT:n liikevaihto oli noin 4,7 miljardia euroa. YIT:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.yit.fi

HUOMAUTUS

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tässä mainittuja arvopapereita millään alueella. Arvopapereita ei ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Tässä mainittuja arvopapereita ei tulla tarjoamaan yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevia lausumia ovat esimerkiksi kaikki muut kuin historiallisia tosiasioita sisältävät lausumat, mukaan lukien lausumat, jotka koskevat jakautumissuunnitelmaa ja sen täytäntöönpanoa. Tulevaisuutta koskevat lausumat ovat luonteeltaan sellaisia, että niihin liittyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, koska ne koskevat tapahtumia ja ovat riippuvaisia olosuhteista, jotka saattavat toteutua tai olla toteutumatta tulevaisuudessa. Tällaiset lausumat perustuvat lukuisiin oletuksiin ja ne saattavat poiketa olennaisesti (ja olla merkittävässä määrin negatiivisempia kuin) tässä tiedotteessa esitetyistä tai viitatuista tulevaisuutta koskevista lausumista.
 

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Tilaa tiedotteet: