01.10.2013 Pörssitiedote

Muutos Caverion Oyj:n omien osakkeiden omistuksessa

Caverion Oyj on vastaanottanut 1 374 omaa osaketta (CAV1V). Osakkeiden vastaanottaminen perustuu YIT Oyj:n vuosien 2010−2016 avainhenkilöiden osakepalkkio-ohjelman ansaintajaksoilta 2011 ja 2012 jaettujen osakkeiden palautumiseen ohjelman ehtojen mukaisesti.

Caverion-konsernin palveluksessa olevien avainhenkilöiden YIT:n osittaisjakautumisessa vastikkeena saamia Caverion Oyj:n osakkeita koskee YIT:n osakepalkkio-ohjelman mukainen luovutusrajoitus ja palautusvelvollisuus Caverion Oyj:lle siltä osin, kuin osakkeet on vastaanotettu osana YIT Oyj:n osakepalkkio-ohjelmaa.

Osakkeiden vastaanottamisen jälkeen Caverionilla oli 30.9.2013 hallussaan 1 374 omaa osaketta.

Lisätietoja antaa:

Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, Caverion Oyj, +358 40 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.fi

CAVERION OYJ


Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Tilaa tiedotteet: