17.06.2013 Pörssitiedote

Caverion Oyj:n hallitus päätti valiokuntiensa kokoonpanon

CAVERION OYJ:N HALLITUS PÄÄTTI VALIOKUNTIENSA KOKOONPANON

YIT Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi tänään 17.6.2013 YIT:n osittaisjakautumista koskevan jakautumissuunnitelman ja päätti YIT:n osittaisjakautumisesta jakautumissuunnitelman mukaisesti. Jakautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on 30.6.2013.

Jakautumisen täytäntöönpanon yhteydessä syntyvän Caverion Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 17.6.2013. Kokouksessa päätettiin hallituksen henkilöstövaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan kokoonpanosta.

Caverionin hallitus valitsi keskuudestaan henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi Henrik Ehrnroothin ja jäseniksi Michael Rosenlewin ja Ari Lehtorannan sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Michael Rosenlewin ja jäseniksi Anna Hyvösen ja Eva Lindqvistin. Kuvaus valiokuntien tehtävistä ja niiden työjärjestykset ovat luettavissa Caverionin verkkosivuilla osoitteessa www.caverion.fi

YIT:n osittaisjakautumisessa syntyvän Caverionin arvopaperimarkkinalain mukainen rekisteröintiasiakirja, joka sisältää tietoja Caverionista sekä sen liiketoiminnasta ja taloudellisesta asemasta, sekä arvopaperiliite ja tiivistelmä (yhdessä rekisteröintiasiakirjan kanssa ”Esite”), liittyen YIT:n 5.2.2013 julkistamaan osittaisjakautumiseen ja sen yhteydessä jakautumisvastikkeena annettaviin osakkeisiin, ovat olleet saatavilla 5.6.2013 alkaen YIT:n verkkosivuilla osoitteessa www.yit.fi/sijoittajat. Esitteen epävirallinen englanninkielinen käännös on ollut 5.6.2013 lähtien saatavilla YIT:n verkkosivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/investors.

Lisätietoja antaa:

Jonne Heino, lakiasiainjohtaja, YIT Oyj, puh. 020 433 2469, jonne.heino@yit.fi

YIT OYJ

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.yit.fi
www.caverion.fi

HUOMAUTUS

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tässä mainittuja arvopapereita millään alueella. Arvopapereita ei ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Tässä mainittuja arvopapereita ei tulla tarjoamaan yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevia lausumia ovat esimerkiksi kaikki muut kuin historiallisia tosiasioita sisältävät lausumat, mukaan lukien lausumat, jotka koskevat jakautumissuunnitelmaa ja sen täytäntöönpanoa. Tulevaisuutta koskevat lausumat ovat luonteeltaan sellaisia, että niihin liittyy tunnettuja ja tuntemattomia

riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, koska ne koskevat tapahtumia ja ovat riippuvaisia olosuhteista, jotka saattavat toteutua tai olla toteutumatta tulevaisuudessa. Tällaiset lausumat perustuvat lukuisiin oletuksiin ja ne saattavat poiketa olennaisesti (ja olla merkittävässä määrin negatiivisempia kuin) tässä tiedotteessa esitetyistä tai viitatuista tulevaisuutta koskevista lausumista.

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Tilaa tiedotteet: